Konfigurera utrymmen och lägg till personer

Du kan skapa utrymmen och lägga till experter inom eller utanför din organisation. När du lägger till någon som inte ingår i din organisation kan den lätt identifieras som externaanvändare. Om du tror att någon ska finnas i din organisation eller att du har nya användare att lägga till, kan en administratör för din organisation lägga till användare i din Control Hub-organisation.

Uppdatera namnet på utrymmet eller lägg till en bildför att göra det enklare att hitta relevanta utrymmen.

Schemalägga möten

I dina utrymmen kan du schemalägga ett möte, och när mötet startar finns de tillgängliga i Webex Expert on Demand så att frontline-medarbetare kan delta.

Frontline-kollegor som använder Webex Expert på begäran kan delta i möten som är kopplade till Webex-utrymmen. Dessa möten inkluderar följande:

  • Möten som schemalagts från ett utrymme i Webex-appen.

  • Möten som schemaläggs från Meetings-appen och där platsen i Outlook är inställd på "@webex:space".


Frontline-kollegor kan också delta i schemalagda möten som inte är kopplade till Webex-utrymmen, till exempel ett möte i ett personligt mötesrum (PMR).

Vi rekommenderar att du endast schemalägger möten som är kopplade till Webex-utrymmen, eftersom det finns vissa begränsningar för möten som inte är kopplade till Webex-utrymmen, till exempel:

  • Om en frontline-medarbetare försöker dela ett foto i ett möte som inte är kopplat till ett Webex-utrymme skickas fotot endast till mötesvärden som ett direktmeddelande i Webex-appen.

  • Om en frontline-medarbetare delar sin skärm under ett möte kan inte fjärrexperten lägga till kommentarer om mötet inte är kopplat till ett Webex-utrymme, såvida de inte har anslutit med en Webex Desk Pro, DX80 eller Webex Board.

Svara på en förfrågan om hjälp

När frontline-medarbetare behöver hjälp kan de skicka en förfrågan om hjälp genom att skicka ett direktmeddelande eller ett meddelande till ett grupputrymme. Som en fjärrexpert eller -administratör kan du svara genom att enkelt starta ett möte i utrymmet eller ringa frontline-medarbetarendirekt.

Under ett möte

Under ett möte, när du eller någon annan delar sin skärm, kan du välja att markera den delade skärmen medkommentarer.