Oversikt

Webex-videointegrering med Microsoft Teams gjør det mulig å ringe til Microsoft Teams-møter fra Cisco- og SIP-kompatible videoenheter som er registrert enten i skyen eller lokalt.

Med denne integreringen får du en forbedret opplevelse på støttede enheter når de brukes til å bli med i Microsoft Teams-møter i organisasjonen:

 • Cisco Webex-opplevelse – flere skjermer med fleksible oppsettsalternativer

 • Fullstendig liste over deltakere, med delings- og dempeindikatorer

 • Toveis innholdsdeling

 • Indikator hvis konferanseopptak pågår

Opplevelse av å bli med via en videoenhet fra møteinvitasjonen

En standard e-postinvitasjon til et Microsoft Teams-møte har «bli med»-detaljer for møtet, som omfatter en klikkbar kobling for å bli med i møtet fra Microsoft Teams-klienten. Delen kan også inneholde innringingsinformasjon for lyd – en lydkonferanse-ID og telefonnumre for å bli med som en deltaker med kun lyd. Når du aktiverer videointegrering, utvides delen med «bli med»-detaljer i invitasjonen til å omfatte en blokk med «bli med»-detaljer for videokonferanseenheter.

Figur 1. «Bli med»-detaljer for video i møteinvitasjon for Microsoft Teams

Når det er på tide å bli med i møtet, kan brukere med videoenheter ringe SIP-videoadressen som er oppført under toppteksten Bli med med en videokonferanseenhet. Enheten ringer Cisco Webex’ interaktive taleresponssystem (IVR), som ber anroperen om å oppgi VTC-konferanse-ID-en. Vær oppmerksom på at VTC-konferanse-ID-en er spesifikt for videoenheter og er forskjellig fra lydkonferanse-ID-en, hvis det er inkludert en for møtet.

SIP IVR-videoadressen er spesifikk for organisasjonen og er laget fra organisasjonens Cisco Webex SIP-underdomene i formatet <subdomain>@m.webex.com.

Under SIP IVR-videoadressen og VTC-konferanse-ID-en kobler invitasjonen til en nettside med alternative instruksjoner for oppringing, som viser hvordan du blir med i møtet ved å ringe direkte.

Alternativ metode for å bli med via videoenhet – direkteoppringing

Videoanropere kan bli med i møtet direkte og omgå IVR ved å bruke en SIP-adresse i formatet <VTC Conference ID>.<subdomain>@m.webex.com. Denne metoden er oppført øverst på nettsiden for alternative VTC-oppringingsinstruksjoner som invitasjonen kobler til. Nettsiden gjentar også IVR-ledeteksten for «bli med»-detaljer fra møteinvitasjonen.

Figur 2. Alternative VTC-oppringingsinstruksjoner (hyperkoblet møtespesifikk nettside)

Alternativ metode for å bli med via videoenhet – Bli med-knapp

Hvis du også aktiverer Cisco Webex-hybridkalendertjenesten, kan enheter motta enknappsfunksjon (OBTP) når planleggere inviterer dem til Microsoft Teams-møter. En deltaker som bruker enheten, trenger bare å trykke på Bli med-knappen når det er på tide å koble enheten til møtet. Oppføringen for møtet viser Microsoft Teams-logoen for å angi hvilken type møte deltakeren blir med i.

Krav for Webex-videointegrering for Microsoft Teams

Krav

Merknader

En aktiv Cisco Webex-organisasjon

Hvis du ennå ikke har en aktiv Webex-organisasjon, vil vi klargjøre en for deg når du kjøper videointegreringen.

En Microsoft 365-leier med Microsoft Teams-kontoer for brukere i organisasjonen

Installasjonsprosessen krever en konto som kan logge på som en global administrator, for at leieren skal gi programtillatelser, og en Microsoft Teams-administratorkonto for leieren som kan utføre PowerShell-kommandoer.

Cisco-videointegreringslisenser, én for hver av videoenhetene du planlegger å bruke med denne integreringen.

Abonnementet på denne tjenesten må klargjøres til Webex-organisasjonen i Control Hub og konfigureres som beskrevet i denne artikkelen.

Webex-enheter som er registrert i Webex-organisasjonen din, eller andre SIP-videoenheter som kan foreta Internett-samtaler.

Cisco Webex-hybridkalendertjeneste (valgfritt, men anbefales på det sterkeste)

Kreves for enknappsfunksjon (OBTP) for videoenheter.

For at du skal få den beste opplevelsen med hybridkalender, bør alle møtearrangører og postbokser i delt rom være aktivert for hybridkalender.

Hybridkalendertjenesten har tilleggskrav. Se https://www.cisco.com/go/hybrid-services-calendar for instruksjoner.

Porter og protokoller for videointegreringstrafikk

Signalisering

Videoenheter kobles til Cisco Webex-datasentrene for signalisering.

Tabell 1. Signalisering med Webex-datasentre

Videoenhet

Protokoll

Portnumre

Kommentarer

Webex-enhet registrert i organisasjonen

TCP

443

Hvis du vil se kravene, kan du se Nettverkskrav for Webex-tjenester

Annen SIP-videoenhet

TCP

5060/5061

Hvis du vil se kravene, kan du se Hvordan tillater jeg trafikk for Webex Meetings på nettverket mitt?

Media

Mediebanen for anrop med videointegrering skiller seg fra andre Cisco Webex Meetings-samtaleflyter fordi spesialiserte medieklynger håndterer denne anropstypen. Disse spesialiserte medieklyngene er ikke en del av adresseområdene som publiseres for Webex Meetings, og distribusjoner må sikre at trafikken kan nå disse ekstra IP-nettverkene.

De spesialiserte medieklyngene er ikke en del av ytelsestestene som Webex-registrerte enheter utfører. Hvis du ikke åpner tilgang til IP-områdene for medieklyngen, kan det føre til anropsfeil. Integreringen prøver å bruke den optimale medieklyngen for hvert anrop basert på hvor innringeren kommer fra. Du må imidlertid gi tilgang til alle medieklynger, fordi medieklyngen som brukes, kan variere basert på kjøretidsbetingelser.

Tabell 2. Medier med spesialiserte medieklynger

Videoenhet

Protokoll

Portnumre

Områder for medieklynger og IP-områder

Webex-enhet registrert i organisasjonen

TCP/UDP

5004

 • Australia, øst:

  20.53.87.0/24

 • Sørøst-Asia:

  40.119.234.0/24

 • USA, øst:

  52.232.210.0/24

 • Storbritannia, sør:

  20.68.154.0/24

 • Vest-Europa:

  20.50.235.0/24

UDP

33434

Annen SIP-videoenhet

UDP

36000-59999

Konfigurere videointegrering i Control Hub

Følg disse trinnene for å registrere Microsoft Teams i Cisco Webex-skyen, godkjenne tjenestetillatelser med Microsoft og gjøre det mulig for Cisco-videoenheter å bli med i Microsoft Teams-møter. Installasjonsveiviseren i https://admin.webex.com leder deg gjennom prosessen.

Microsoft-brukeren må godkjenne det minst to forskjellige ganger under installasjonen. Vi anbefaler at trinnene utføres av en Microsoft-administrator som har fått full administratortilgang til Control Hub.

Før du starter

 • Kontroller at du har oppfylt alle kravene i Krav til videointegrering for Microsoft Teams.

 • Hvis du ikke allerede har gjort det, må du konfigurere Webex-organisasjonen din.

 • Hvis du ikke allerede har gjort det, må du legge til et underdomene for SIP-adresser for Webex i organisasjonen.

 • Hvis du vil konfigurere videointegrering, trenger du følgende administratortilgang:

  • Globale administratorrettigheter for Microsoft-leier i organisasjonen

  • Administrasjonsrettigheter for Microsoft Teams i leieren

  • Fullverdige administratorrettigheter for din egen Webex-organisasjon, og en nettleser som har tilgang til Control Hub. (Se Systemkrav for Cisco Webex-tjenester for nettleserkompatibilitet.)


   Brukere fra andre organisasjoner som kan ha tilgang til Control Hub (for eksempel partneradministratorer), kvalifiserer ikke. Bruk en fullverdig administratorkonto i Webex-organisasjonen du konfigurerer.

 • Du må også ha tilgang til å kjøre Microsoft PowerShell-kommandoer for å fullføre disse installasjonstrinnene.

  • MicrosoftTeams PowerShell-modul installert. (Versjon 2.0 eller nyere anbefales.) Se Installere Microsoft Teams PowerShell på nettstedet for Microsoft-dokumentasjon hvis du vil ha mer informasjon.

  • I skrivende stund anbefales PowerShell versjon 5.1 når du bruker MicrosoftTeams-modulen, så vi anbefaler at du bruker PowerShell på en Windows-maskin. Se Systemkrav for PowerShell 5.1 på nettstedet for Microsoft-dokumentasjon hvis du vil ha mer informasjon.

1

Logg på https://admin.webex.com.

2

Hvis du vil kontrollere om underdomenet er angitt for SIP-adresser for Webex, går du til Innstillinger fra kundevisningen for organisasjonen og blar til SIP-adresse for Cisco Webex Calling. Hvis underdomenet ikke er angitt, kan du se Endre SIP-adressen for Cisco Webex.

3

Gå til Tjenester > Hybrid. Klikk på Konfigurer på videointegreringskortet for Microsoft Teams.

Hvis kortet ikke viser Konfigurer-alternativet, må du kontrollere at lisensen er aktiv.

4

Klikk på Godkjenn i skjermbildet Oppsett av videointegrering.

Du blir omdirigert til spørsmål om samtykke fra Microsoft.
5

Velg kontoen for brukeren med de globale administratorrettighetene for Microsoft-leieren, og angi legitimasjonen.

6

Se gjennom de forespurte tillatelsene på tillatelsesskjermen. Klikk deretter på Godta for å gi Webex-programmet for videointegrering tilgang til Microsoft-leieren.

Nettleseren skal omdirigere deg til skjermen for oppsett av videointegrering i Control Hub når du er ferdig med godkjenningstrinnene. Hvis den ikke gjør det, prøver du disse trinnene på nytt.

7

Åpne et PowerShell-vindu på datamaskinen, og installer MicrosoftTeams PowerShell-modulen hvis den ikke allerede er installert:

 1. Skriv inn følgende kommando ved PowerShell-ledeteksten:

  Install-Module MicrosoftTeams -AllowClobber
 2. Hvis du blir bedt om å klarere PSGallery-repo, må du bekrefte med Y for å klarerere og fortsette med nedlastingen og installasjonen.

8

Importer MicrosoftTeams-modulen, og koble til Teams-leieren:

 1. Bruk det eksisterende vinduet eller åpne et nytt PowerShell 5.1-vindu på datamaskinen.

 2. Skriv inn følgende kommando ved PowerShell-ledeteksten:

  Import-Module MicrosoftTeams 
 3. Skriv inn følgende kommando ved PowerShell-ledeteksten:

  Connect-MicrosoftTeams
  Det vises en Microsoft-påloggingsside.
 4. Angi legitimasjonen for brukeren med administrasjonsrettigheter for Microsoft Teams for leieren.

  Hvis du lykkes, får du tilbakemelding om hvilken konto og leier du har logget på. Hvis du får en feilmelding, må du gjenta kommandoen og se Microsoft-dokumentasjonen for PowerShell hvis du trenger mer hjelp.


   

  Du må logge på Teams-leieren før du går videre til de gjenværende trinnene.

9

Fra skjermbildet Oppsett av videointegrering i Control Hub klikker du på utklippstavle-knappen for å kopiere teksten i kommandoen New-CsVideoInteropServiceProvider fra den første tekstboksen, og så limer du teksten inn i PowerShell-økten. Kjør deretter kommandoen.


 

Denne kommandoen er spesifikk for leieren. Kommandoen vil ikke fungere med mindre du har importert MicrosoftTeams PowerShell-modulen og logget på leieren som beskrevet i forrige trinn.

Vær spesielt forsiktig når du kopierer kommandoen til PowerShell, slik at den kopierte teksten ikke endres på noen måte. Hvis du sender kommandoen via e-post, meldingsklienter eller håndterer teksten på andre måter, kan det føre til at formatering legges til, tegn erstattes eller flere tegn legges til, noe som vil avbryte konfigurasjonen. PowerShell avviser ikke nødvendigvis den feilutformede teksten. Vi anbefaler at du kopierer og limer inn kommandoen direkte fra Control Hub til PowerShell når det er mulig, eller at du bekrefter teksten ved hjelp av et redigeringsprogram for ren tekst før du limer den inn i PowerShell.

Denne kommandoen definerer en ny CVI-leverandør av typen Cisco og angir tenantKey som er tilordnet av Webex, URL-adressen for alternative instruksjoner fra Webex og andre innstillinger for integrering.
10

Velg hvordan du vil aktivere integreringen for brukerne.

Hvis du vil ha hjelp, kan du se Grant-CsTeamsVideoInteropServicePolicy på nettstedet for Microsoft-dokumentasjon.

 1. Hvis du vil aktivere integreringen for alle brukere i organisasjonen, kopierer du teksten i kommandoen Grant-CsTeamsVideoInteropServicePolicy fra den andre tekstboksen.

  Eksempel:

  Slik aktiverer du alle brukere:
  Grant-CsTeamsVideoInteropServicePolicy -PolicyName CiscoServiceProviderEnabled -Global
 2. Hvis du vil aktivere integreringen for én bruker, kopierer du teksten i kommandoen Grant-CsTeamsVideoInteropServicePolicy fra den andre tekstboksen. Erstatt -Global med -Identity, og legg til brukerens e-postadresse etter dette.

  Eksempel:

  Slik aktiverer du brukeren jamie.smith@company.com:
  Grant-CsTeamsVideoInteropServicePolicy -PolicyName CiscoServiceProviderEnabled -Identity jamie.smith@company.com
 3. Lim inn kommandoen i PowerShell-økten, og kjør den.

11

Når du er ferdig med PowerShell-kommandoene, klikker du på OK i skjermbildet Konfigurasjon av videointegrering i Control Hub for å fullføre installasjonen.

Det kan ta litt tid å overføre PowerShell-endringene i Microsoft-leieren til Microsoft 365-miljøet. Microsoft advarer om at dette kan ta opptil 6 timer, selv om det vanligvis tar mindre enn 20 minutter. Du kan teste om endringene for en bruker er blitt aktive ved å la brukeren opprette testmøter i Microsoft Outlook- eller Microsoft Teams-klienten. Hvis endringene ble overført, skal du kunne se «bli med»-detaljene for videointegrering i møteinvitasjonen som ble opprettet (som vist i Oversikt). Hvis «bli med»-detaljene ikke er til stede, venter du litt til og gjentar testen på nytt.

Hva nå?

Hvis du trenger tilgang til PowerShell-kommandoteksten etter at du har forlatt installasjonsveiviseren, klikker du på Hybrid under Tjenester-kategorien i venstre sidepanel i Control Hub. Klikk på Rediger innstillinger på kortet for videointeroperabilitet med Microsoft Teams-logoen.

Hvis du vil dra full nytte av kalender- og OBTP-funksjonene i hybridkalendertjenesten, må du kontrollere at Webex-enhetene enten er registrert i Webex-skyen eller koblet til skyen ved hjelp av Webex Edge for enheter.

Konfigurer hybridkalendertjeneste hvis du vil ha OBTP for enheter. Hvis du vil ha hjelp til å konfigurere OBTP med hybridkalendertjenesten på Cisco-videoenheter, kan du se Gjøre det enklere å bli med i møter med videoenheter ved hjelp av OBTP.

Hensyn for Bli med-knappen og hybridkalender

Som nevnt i Alternativ metode for å bli med via videoenhet – Bli med-knapp, kan du forbedre anropsopplevelsen for organisasjonen ytterligere ved hjelp av Ciscos enknappsfunksjon (OBTP), dersom du aktiverer hybridkalendertjenesten.

Med Ciscos OBTP-løsning vises det automatisk en Bli med-knapp på Webex-enheter i organisasjonen din kort tid før Microsoft Teams-møtet starter, når de er inkludert i møtet:

 • Knappen vises for enheter i personlig modus hvis brukeren som er tilknyttet enheten, godtar møteinvitasjonen. (Brukeren må være aktivert for kalendertjenesten i Control Hub.)

 • Knappen vises for enheter i delt modus hvis e-postadressen for rompostboks som er tilknyttet enheten, godtar møteinvitasjonen. (Arbeidsområdet for enheten må være aktivert for kalendertjenesten i Control Hub.)

Krav til Exchange-postboks for OBTP

Hybridkalendertjenesten behandler bare en møteinvitasjon (for å legge til detaljene som kreves for OBTP) hvis møteplanleggeren eller minst én av de inviterte personene har tjenesten aktivert. Hvis organisasjonen ikke har mange brukere aktivert for kalendertjenesten, kan det være vanlig at en enhetsinvitasjon utløser behandlingen i stedet for planleggeren eller en bruker. Når dette skjer, er det viktig at Exchange-konfigurasjonen beholder alle detaljene som tjenesten trenger, i invitasjonen.


Du kan nå aktivere brukere uten Webex-lisenser for hybridkalendertjenesten.

Som standard vil Exchange Online-innstillingene slette møtedetaljene fra invitasjoner som sendes til rompostbokser. Bruk følgende PowerShell-kommandoer på rompostboksene på alle enheter i delt modus som du aktiverer for hybridkalendertjenesten:

Set-CalendarProcessing -identity "room" -DeleteComments $false
Set-CalendarProcessing -identity "room" -DeleteSubject $false
Set-CalendarProcessing -identity "room" -AddOrganizerToSubject $false

Hvis du vil kunne videresende invitasjoner som er planlagt utenfor Microsoft-organisasjonen, til enheten, legger du til følgende kommando:

Set-CalendarProcessing -identity "room" -ProcessExternalMeetingMessages $True

Støttede enhetstyper for OBTP

Enhetstypene som støtter OBTP for Microsoft Teams-møter ved hjelp av videointegrering og hybridkalendertjenesten, inkluderer:

 • Webex Board-, Room- og Desk-enheter

 • Webex Room Kit og Room Phone

 • Cisco MX, SX og DX

Enhetene må enten være registrert i Webex-skyen eller koblet til skyen ved hjelp av Webex Edge for enheter.


Hvis enhetene dine får Bli med-knappen fra Cisco TMS eller Cisco TMSXE, kan de ikke få Bli med-knappen for Microsoft Teams-møter.

Som et alternativ kan du forenkle prosessen for å bli med for de berørte enhetene ved å legge til SIP IVR-videoadressen til Microsoft Teams-møtet som et hurtignummer eller en makro.

Funksjoner og begrensninger

Denne delen inneholder en liste over begrensninger og atferd du bør merke deg, for videointegrering for Microsoft Teams.

Flere organisasjoner og leiere

 • Vi støtter for øyeblikket et 1:1-forhold mellom Cisco Webex-organisasjoner og Microsoft 365-leiere:

  • Én enkelt Webex-organisasjon kan bare fungere sammen med én Microsoft 365-leier.

  • Microsoft-leieren kan støtte flere forskjellige videointegreringer, for eksempel kan leieren bruke både Cisco og Poly. Leieren kan imidlertid bare ha én integrering av hver type. Én fra Cisco, og én fra Poly.

   Hvis du har flere Webex-organisasjoner, velger du en som skal fungere sammen med Microsoft-leieren ved hjelp av Cisco Webex-videointegrering.

Tilgjengelighet

Interoperabilitet for videoenhet

 • Integreringen støtter bare innkommende SIP-anrop, ikke H.323- eller IP-anrop. Du kan omgå disse eldre protokollene med SIP-anrop ved hjelp av en Cisco Expressway-distribusjon.

 • Integreringen støtter ikke innringing til et Microsoft Teams-møte ved hjelp av Webex-appen. I tillegg støtter ikke integreringen funksjoner som krever at Webex-appen pares eller kobles til en enhet. Dette inkluderer trådløs deling, oppringing fra Webex-appen og anropskontroll fra Webex-appen.

 • Interaktive tavler fra Webex-enheter er ikke tilgjengelige for møter på Microsoft Teams. Brukere kan dele tavler fra enheten som videoinnhold (BFCP-støtte).

 • Integreringen støtter ikke deltakere med kun lyd. (Deltakere som bare bruker lyd, bør ringe inn ved hjelp av funksjonaliteten for PSTN-gateway for Microsoft Teams.)

Oppsett

 • Deltakere med videointegrering kan bla gjennom forskjellige oppsettsalternativer ved å sende DTMF-tone 2 og 8 fra enheten.

 • Deltakerne kan bruke Cisco Touch-grensesnittet til å endre oppsett på enheter som støtter ActiveControl. (Dette fungerer med både skyanrop og SIP.)

 • Deltakerne kan se opptil ni videostrømmer samtidig. Antall synlige strømmer avhenger også av det valgte oppsettet og enhetstypen. Oppsett viser bokstaver som avatarer i stedet for video når deltakerne ikke sender videostrømmer til møtet.

 • Integreringen støtter konfigurasjoner for én skjerm + innhold, to skjermer + innhold og TIP tre skjermer + innhold. Panoramaspesifikke oppsett og kamerafunksjoner støttes ikke, og det fungerer som en standard konfigurasjon med to skjermer. Tjenesten støtter ikke fordypende opplevelse med iX, men disse enhetene kan kobles til som TIP-endepunkter uten funksjoner som er spesifikke for fordypende opplevelser. Støttede oppsettsgrupper kan variere avhengig av enhetstypen.

 • Enheter med to skjermer som mottar innkommende deltakervideo på to skjermer, har et fast, toskjermoppsett for fokus og rutenett for VIMT-samtaler når mer enn én deltakerskjerm er aktiv. Hvis du bruker oppsettskontrollene, vil ikke det aktive oppsettet endres når to skjermer viser innkommende deltakervideo. Konfigurasjoner med to skjermer uten en dedikert presentasjonsskjerm bytter til én enkelt deltakerskjerm når innholdsdeling er aktivt, og oppsettkontrollene kan brukes for deltakerskjermen når innholdsdelingen er aktiv. Konfigurasjoner for tre skjermer som bruker en dedikert presentasjonsskjerm, holder deltakervideo på to skjermer og forblir dermed i det faste oppsettet for fokus og rutenett uavhengig av innholdsdeling.

Kalendere og invitasjoner på tvers av organisasjoner

 • Deltakere utenfor organisasjonen kan bli med i Microsoft Teams-møtene fra videoenhetene sine ved å ringe IVR-videoadressen ( <yoursubdomain>@m.webex.com) og angi VTC-konferanse-ID-en for møtet når de blir bedt om det, eller ved å bruke alternativet for direkte oppringing ( <VTC Conference ID>.<yoursubdomain>@m.webex.com).

 • Videointegreringen for Microsoft-leieren aktiverer ikke innringing til møter som andre Microsoft-kunder er vert for. Når du ringer inn til et Teams-møte som en annen Microsoft-leier er vert for, må du bruke videoadressen til videointegreringen som er aktivert for denne leieren.

 • Cisco Webex-hybridkalendertjenesten oppretter ikke OBTP-deltakelsesoppføringer for møter som inneholder «bli med»-detaljene levert av andre videointegreringer (ikke Cisco). (Et arbeidsområde som er aktivert for hybridkalender, viser for eksempel ikke Bli med-knappen for enknappsfunksjon (OBTP) for en Pexip-invitasjon.)

 • Kjente hybridkalenderbegrensninger, som oppstår som følge av manglende kommentarer/brødtekstdetaljer eller arrangørbasert behandling, gjelder også ved behandling av OBTP for Microsoft Teams-møter.

Møtefunksjoner

 • Deltakere med videointegrering har ikke kontroller for å starte eller stoppe møteopptak. Microsoft Teams-brukere må administrere møteopptak.

 • Innholdsdeling bruker BFCP og er underlagt begrensningene i den protokollen, inkludert ingen mulighet til å dele programmer eller tillate fjernkontroll.

 • Møtealternativer for begrensning av deling gjelder ikke for deltakere som bruker videointegrering. Disse deltakerne har alltid lov til å dele i et møte.

 • Microsoft Teams-chat er ikke tilgjengelig for deltakere med videointegrering.

 • Microsoft Teams-tavler er ikke tilgjengelig for deltakere med videointegrering.

 • Når Microsoft Teams-deltakere deler, er det bare delingsalternativene for skrivebord eller vindu som kan vises av deltakere med videointegrering. Deltakere med videointegrering kan ikke vise filer eller alternativer for PowerPoint eller tavle som er delt fra Microsoft Teams-klienten.

 • Microsoft Teams-deltakere kan dempe deltakere i videointegrering, men av personvernhensyn kan de ikke slå av demping.

 • Deltakere med videointegrering kan dempe og slå av demping av seg selv enten på enheten (lokal demping) eller ved å sende DTMF *6(dempet på serversiden). Deltakeren ser en bekreftelsesmelding på enheten når den sendes *6.

  I møtelisten ser du bare at dempeindikatoren til en deltaker med videointegrering slås på hvis de demper seg selv med *6 eller hvis Microsoft Teams-deltakerne demper dem. (Lokal demping oppdaterer ikke deltakerlisten.)

  Hvis dempeindikatoren er på, kan måten deltakeren slår av dempingen på, påvirke indikatoren på forskjellige måter avhengig av hvilken type anrop enheten bruker:

  • Skyanrop – Deltakeren kan slå av dempingen lokalt for å fjerne dempeindikatoren i deltakerlisten.

  • SIP-anrop eller lokalt anrop – Bare oppheving av demping med *6 fjerner dempeindikatoren i deltakerlisten. (Hvis du fjerner demping lokalt, fjernes ikke dempeindikatoren i deltakerlisten.)

 • Cisco Webex-enheter som kobler til via videointegrering, har Cisco Webex IVR og velkomstbilder lokalisert til språket som er angitt på enheten. Amerikansk engelsk er standard for alle andre scenarioer. Lokalisering støttes for Cisco Webex-enheter som bruker skyanrop eller SIP-anrop (krever CE9.14.3 eller nyere.)

Lobby for Microsoft Teams

 • Klarerte enheter fra din egen organisasjon kan effektivisere hvordan de blir med i møter ved å omgå Microsoft Teams-lobbyen automatisk. En enhet anses som klarert i følgende tilfeller:

  • Det er en Webex-enhet som bruker skyanrop og er registrert i Webex-organisasjonen der du distribuerer videointegreringen.

  • Det er en enhet som bruker lokalt anrop eller SIP-anrop, som bruker SIP TLS og som presenterer et sertifikat som inkluderer et av de klarerte SIP-domenene for Webex-organisasjonen der du distribuerer videointegreringen.


   Hvis du aktiverer TLS-bekreftelse på SIP-anropet ditt til Webex, bør TLS-bekreftelsen se etter emnenavnet sip.webex.com (i stedet for m.webex.com).

   Hvis du trenger hjelp med Cisco Expressway, kan du se https://help.webex.com/en-us/notkgfab/Configure-Expressway-for-Mutual-TLS-Authentication

 • Hvis møtearrangøren redigerer lobbyinnstillingene slik at bare verten får tilgang, vil ikke anropere som behandles som klarerte (som nevnt ovenfor), bli begrenset av denne innstillingen, og de vil fortsatt kunne omgå lobbyen automatisk.

 • Hvis du deaktiverer Anonyme brukere kan bli med i et møte i innstillingene for Microsoft Teams-leieren, kan ikke deltakere med videointegrering bli med via lobbyen. Deltakere med videointegrering som vanligvis ville ha omgått lobbyen, vil fortsatt kunne bli med i Microsoft Teams-møter.

Nettverk

 • Anrop til videointegrering bruker ikke Webex-videonettnoder. Trafikken går direkte fra enheten til skyen.

 • De spesialiserte medieklyngene som brukes av videointegrering for Microsoft Teams, er ikke en del av ytelsestestene som Webex-registrerte enheter utfører. Hvis du ikke åpner tilgang til IP-områdene for medieklyngen, kan det føre til anropsfeil. Integreringen prøver å bruke den optimale medieklyngen for hvert anrop basert på hvor innringeren kommer fra. Du må imidlertid gi tilgang til alle medieklynger, fordi medieklyngen som brukes, kan variere basert på kjøretidsbetingelser.