Kundekontekst-miniprogram: Flytt en aktivitetFlytte en aktivitet i kundeopplevelsen

Flytt en aktivitet i kundeopplevelsen når Kundekontekst-miniprogrammet:

  • Tilordner en aktivitet til en nylig forespørsel, men kunden kontakter deg om et annet problem.

  • Tilordner en aktivitet til en ny forespørsel, men kunden kontakter deg om en eksisterende åpen forespørsel.

  • Ikke tilordner en aktivitet til en forespørsel.

Dra i håndtaket for å flytte en aktivitet til en ny eller eksisterende åpen forespørsel i kundeopplevelsen. Bruk Flytt aktivitet-knappen til å flytte en aktivitet til en annen kunde.

Du kan ikke flytte en aktivitet i kundeopplevelsen hvis aktiviteten er knyttet til en lukket forespørsel.

Du kan bare flytte en aktivitet til en eksisterende og åpen forespørsel eller til en ny forespørsel i kundeopplevelsen. Du kan ikke flytte en aktivitet til en lukket forespørsel. Bruk Flytt aktivitet-knappen til å flytte en aktivitet til en annen kunde.

Flytte en aktivitet til en annen kunde

Flytt en aktivitet til en annen kunde når Kundekontekst-miniprogrammet automatisk tilordner en aktivitet til:

  • En ny kunde, men det finnes allerede en kundeoppføring for kunden.

  • En eksisterende kunde, men kunden er ny.

  • Feil kunde.

Du kan ikke flytte en aktivitet til en annen kunde hvis aktiviteten er knyttet til en lukket forespørsel.

Bruk kundebehandlingpanelet til å søke etter kunder. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til Søke etter en kunde.

Slik flytter du en aktivitet til en annen kunde:

  1. Klikk på Flytt aktivitet.

  2. Velg kunden du flytter aktiviteten til. Du kan bruke søkefeltet til å søke etter en kunde eller velge en kunde fra Åpne kundeoppføringer-listen. Hvis du velger en kunde fra søkeresultatene eller Åpne kundeoppføringer-listen, vises informasjonen om kunden.

  3. Klikk på Flytt. Kundekontekst-miniprogrammet viser kunden at du flyttet aktiviteten til.

Var denne artikkelen nyttig?