Vi leverer stadig nye funksjoner og forbedringer for de eksisterende funksjonene. Hold kameraets fastvare oppdatert, slik at du får de nyeste funksjonene og forbedringene. Følg trinnene i de følgende avsnittene for å oppgradere kamera FAS tvaren.

Cisco Accessory Hub lar deg oppgradere kamera fas tvaren via nett leseren. Verktøyet kontrollerer automatisk kamera modellen og gjeldende FAS tvare versjon, og gir deg muligheten til å oppgradere kameraet hvis det er en nyere versjon tilgjengelig.


Husk følgende kommentarer i tankene:

  • Gå til Cisco Accessory Hub med den nyeste versjonen av Google Chrome eller Microsoft Edge.

  • Sørg for at kameraet er koblet til data maskinen under oppgraderingen.

Før du begynner

Lukk andre apper som kan bruke kameraet ditt.

1

Koble kameraet til data maskinen.

2

Gå til Cisco Accessory Hub i nett leseren din.

3

Klikk på koble til.

siden bilde opptak for Cisco Accessory Hub hjemme side
4

Velg kameraet fra listen over Beskjeds enheter og klikk på koble til.

5

Følg instruksjonene på skjermen.

6

Når oppgraderingen er fullført, venter du på 30 sekunder for at kameraet skal starte på nytt.

Hvis du har installert Webex Desk Camera appen versjon 2,3 eller senere, ser kamera-appen etter fas tvare oppdatering når du starter det. Hvis det oppdages en oppdatering, viser oppdateringer- knappen en nummer 1 eller 2. Du klikker på oppdateringer > starter Oppdater for å laste ned og installere den nye FAS tvaren.

Hvis du bruker Webex Desk Camera app versjon 2,2, oppgraderer du fas tvaren med følgende trinn.

Før du begynner

Lukk andre apper som kan bruke kameraet.

1

åpne Webex Desk Camera-appen.

2

Klikk på Cisco Webex Desk Camera > kamera informasjon fra meny linjen.

3

Klikk på Last ned FAS tvaren for å laste ned og lagre den nyeste FAS tvaren på den lokale stasjonen.

Hvis den gjeldende FAS tvaren er oppdatert, er knappen Last ned fastvare inaktiv.

Du kan også laste ned FAS tvaren fra nedlasting av Cisco-program vare. Pålogging er nødvendig for nedlasting.

4

Naviger til grunnleggende > fastvare.

5

Klikk på Velg fil og velg den nedlastede FAS tvare filen fra den lokale stasjonen.

Hvis du velger en feil FAS tvare fil, klikker du på Fjern og velger riktig fil.

6

Klikk på Oppgrader for å starte oppgraderingen.


 

Sørg for at kameraet er koblet til data maskinen under oppgraderingen.

7

Når oppgraderingen er fullført, venter du på 30 sekunder for at kameraet skal starte på nytt.

Du kan oppgradere kameraet på Webex appen når du blir bedt om det. Hvis det ikke er lurt å starte oppgraderingen, utsetter du den til et senere tidspunkt. Hvis du lukker varselet, vil du bli bedt om å igjen senere.

Før du begynner

Lukk andre apper som kan bruke kameraet ditt.

1

Klikk på Oppdater når du blir bedt om å starte oppgraderingen, eller klikk Avbryt for å utsette den.

skjerm bilde av oppdaterings varselet på Webex

 

Sørg for at kameraet er tilkoblet mens oppgraderingen pågår.

2

Klikk Fullfør når oppgraderingen er fullført.

Kameraet starter på nytt når oppgraderingen er fullført.