Nieustannie oferujemy nowe funkcje i ulepszenia dla istniejących funkcji. Zadbaj o aktualność oprogramowania układowego w aparacie, dzięki czemu uzyskasz najnowsze funkcje i ulepszenia. Aby uaktualnić oprogramowanie sprzętowe kamery, wykonaj czynności opisane w poniższych sekcjach

Cisco Accessory Hub umożliwia uaktualnienie oprogramowania sprzętowego kamery za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Narzędzie automatycznie sprawdza model kamery i bieżącą wersję oprogramowania układowego i umożliwia uaktualnienie kamery w przypadku, gdy dostępna jest nowa wersja programu


Należy pamiętać o następujących uwagach:

  • Odwiedź Cisco Accessory Hub z najnowszą wersją programu Google Chrome lub Microsoft Edge.

  • Podczas uaktualnienia Zadbaj o połączenie kamery na komputer

Zanim rozpoczniesz

Zamknij wszystkie inne aplikacje, które mogą korzystać z kamery.

1

Podłącz kamerę do komputera.

2

Przejdź do Cisco Accessory Hub w przeglądarce internetowej

3

Kliknij przycisk Połącz.

Cisco Accessory Hub strona główna, przechwytywanie ekranu
4

Wybierz kamerę z listy urządzenie z prośbą o połączenie i kliknij przycisk Połącz.

5

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

6

Po zakończeniu uaktualnienia Poczekaj około 30 sekund na ponowne uruchomienie kamery

Jeśli zainstalowano aplikację Webex Desk Camera w wersji 2,3 lub nowszej, aplikacja kamery sprawdza, czy jest dostępna aktualizacja oprogramowania sprzętowego po jego uruchomieniu. Jeśli zostanie wykryta aktualizacja, na przycisku aktualizacji zostanie wyświetlona liczba 1 lub 2. Kliknij przycisk aktualizacje, > rozpocząć aktualizację , aby pobrać i zainstalować nowe oprogramowanie układowe

Jeśli jest używana aplikacja Webex Desk Camera app 2,2, należy zaktualizować oprogramowanie układowe, wykonując następujące czynności.

Zanim rozpoczniesz

Zamknij inne aplikacje, które mogą korzystać z kamery.

1

Otwórz aplikację Webex Desk Camera.

2

Kliknij polecenie Cisco Webex Desk Camera > informacje o kamerze z paska menu.

3

Kliknij opcję Pobierz oprogramowanie układowe, Aby pobrać i zapisać najnowsze oprogramowanie sprzętowe na dysku lokalnym.

Jeśli bieżące oprogramowanie układowe ma aktualną aktualność, przycisk pobierania oprogramowania sprzętowego jest nieaktywny.

Można również pobrać oprogramowanie układowe z programu Cisco Software Download. Do pobrania wymagane jest logowanie

4

Przejdź do podstawowego oprogramowania firmware >.

5

Kliknij przycisk Wybierz plik i wybierz pobrany plik oprogramowania układowego z dysku lokalnego.

W przypadku wybrania niewłaściwego pliku firmware kliknij przycisk Usuń i wybierz poprawny plik.

6

Kliknij przycisk uaktualnienie , aby rozpocząć uaktualnienie.


 

Podczas uaktualnienia Zadbaj o połączenie kamery na komputer

7

Po zakończeniu uaktualnienia Poczekaj około 30 sekund na ponowne uruchomienie kamery

Po wyświetleniu monitu można uaktualnić kamerę na Webex aplikacji Jeśli uaktualnienie nie jest jeszcze dobre, należy je później odroczyć. Po zamknięciu powiadomienia zostanie wyświetlony monit później.

Zanim rozpoczniesz

Zamknij wszystkie inne aplikacje, które mogą korzystać z kamery.

1

Po wyświetleniu monitu o rozpoczęcie uaktualnienia kliknij przycisk Aktualizuj, a następnie kliknij przycisk Anuluj, Aby go przełożyć.

zrzut ekranu powiadomienia o aktualizacji Webex

 

Podczas trwania uaktualnienia Zadbaj o połączenie kamery

2

Po zakończeniu uaktualnienia kliknij przycisk Gotowe z monitu

Aparat fotograficzny zostanie ponownie uruchomiony po zakończeniu uaktualnienia.