Før du starter


Få en liste over brukerne og arbeidsområdene som er knyttet til en plassering: Gå til Tjenester > anrop > -numre, og velg plasseringen som skal slettes, fra rullegardinmenyen. Du må slette de brukerne og arbeidsområdene før du sletter plasseringen.

1

Fra kundevisningen i https://admin.webex.com, gå til Tjenester > Samtale > Steder.

2

Klikk i Handlinger-kolonnen ved siden av plasseringen du vil slette.

3

Velg Slett plassering, og bekreft at du vil slette den plasseringen.

Det tar vanligvis et par minutter før stedet slettes permanent, men det kan ta opptil en time. Du kan kontrollere statusen ved å klikke ved siden av stedsnavnet og velge Slettingsstatus.