Voordat u begint


Ontvang een lijst met de gebruikers en werkplekken die zijn gekoppeld aan een locatie: Ga naar Services > belnummers > en selecteer in het vervolgkeuzemenu de te verwijderen locatie. U moet deze gebruikers en werkplekken verwijderen voordat u de locatie verwijdert.

1

Ga vanuit de klantweergave in https://admin.webex.com naar Services > Bellen > Locaties.

2

Klik in de kolom Acties naast de locatie die u wilt verwijderen.

3

Kies Locatie verwijderenen bevestig dat u die locatie wilt verwijderen.

Het duurt doorgaans een paar minuten om de locatie permanent te verwijderen, maar dit kan een uur duren. U kunt de status controleren door naast de locatienaam te klikken en Verwijderstatus te selecteren.