Než začnete


Získejte seznam uživatelů a pracovních prostorů přidružených k umístění: Přejděte na Služby > Volání > čísel a z rozbalovací nabídky vyberte umístění, které chcete odstranit. Před odstraněním umístění je nutné tyto uživatele a pracovní prostory odstranit.

1

V zobrazení zákazníka v programu https://admin.webex.compřejděte na Služby > Volání > míst.

2

Klikněte do sloupce Akce vedle umístění, které chcete smazat.

3

Zvolte Odstranit umístěnía potvrďte, že chcete toto místo odstranit.

Trvalé odstranění místa obvykle trvá několik minut, ale může to trvat až hodinu. Stav můžete zkontrolovat kliknutím vedle názvu umístění a výběrem možnosti Stavodstranění.