Pre nego što počnete


Dobijte listu korisnika i radnih prostora povezanih sa lokacijom: Idite na stranicu > Pozivanje > brojeve i padajući meni sastanka izaberite lokaciju koju želite da izbrišete. Morate da izbrišete te korisnike i radne prostore pre nego što izbrišete lokaciju.

1

Prijavite se u Control Hub na https://admin.webex.com, idite na upravljanje > lokacije.

2

Kliknite u kolonu Radnje pored lokacije koju želite da izbrišete.

3

Odaberite opciju Izbriši lokaciju i potvrdite da želite da izbrišete tu lokaciju.

Obično je potrebno nekoliko minuta da se lokacija trajno izbriše, ali može potrajati i do sat vremena. Status možete proveriti klikom na " Ime lokacije" i izabrati status brisanja.