Pre nego što počneš


Nabavite listu korisnika i radnih prostora povezanih sa lokacijom: Idite na stranicu > Pozivanje > brojeva , a zatim u padajućem meniju izaberite lokaciju koju treba izbrisati. Morate izbrisati te korisnike i radni prostor pre nego što izbrišete lokaciju.

1

Iz prikaza klijenta u programu https://admin.webex.comidite na lokaciju " Usluge > pozivanje > lokacije".

2

Kliknite u kolonu Radnje pored lokacije koju želite da izbrišete.

3

Odaberite opciju "Izbriši lokaciju" i potvrdite da želite da izbrišete tu lokaciju.

Obično je potrebno nekoliko minuta da lokacija bude trajno izbrisana, ali to može da potraje i do sat vremena. Status možete proveriti tako što ćete kliknuti pored imena lokacije i izabrati stavku Status brisanja.