לפני שתתחיל


קבל רשימה של המשתמשים וחללי העבודה המשויכים למיקום: יש לעבור אל שירותים > חיוג > מספרים ומהתפריט הנפתח, ולבחור את המיקום למחיקה. עליך למחוק משתמשים וחללי עבודה אלה לפני שתמחק את המיקום.

1

מתצוגת הלקוח ב -https://admin.webex.com, עבור אל שירותים > חיוג > מיקומים.

2

לחץ על העמודה פעולות לצד המיקום שברצונך למחוק.

3

יש לבחור באפשרות מחיקת מיקום ולאשר שברצונך למחוק מיקום זה.

בדרך כלל זה לוקח כמה דקות עד שהמיקום נמחק לצמיתות, אבל זה יכול לקחת עד שעה. תוכל לבדוק את הסטטוס על ידי לחיצה על שם המיקום ובחירה בסטטוס המחיקה.