לפני שתתחיל


קבל רשימה של המשתמשים וסביבות העבודה המשויכים למיקום: עבור אל שירותים > שיחות > מספרים ומהתפריט הנפתח, בחר את המיקום שיש למחוק. עליך למחוק את המשתמשים וסביבות העבודה האלה לפני שתמחק את המיקום.

1

היכנס ל-Control Hub בכתובתhttps://admin.webex.com , עבור אל ניהול > מיקום .

2

לחץ ב- פעולות עמודה לצד המיקום שברצונך למחוק.

3

בחר מחיקת מיקום ואשר שברצונך למחוק את המיקום הזה.

בדרך כלל עוברות כמה דקות עד שהמיקום נמחק לצמיתות, אבל זה עלול להימשך עד שעה. ניתן לבדוק את המצב על-ידי לחיצה על לצד שם המיקום ובחירה באפשרות מצב מחיקה.