Prije početka


Dobijte popis korisnika i radnih prostora povezanih s lokacijom: Idi na Usluge > Zove > Brojevi i s padajući izbornik odaberite lokaciju za brisanje. morate izbrisati te korisnike i radne prostore prije nego što izbrišete lokaciju.

1

Prijavite se na Control Hub nahttps://admin.webex.com , idite na Upravljanje > Lokacija .

2

Kliknite u Radnje stupac pored lokacije koju želite izbrisati.

3

Odaberite Izbriši lokaciju i potvrdite da želite izbrisati tu lokaciju.

Obično je potrebno nekoliko minuta da se lokacija trajno izbriše, ali može potrajati i do sat vremena. Status možete provjeriti klikom pored naziva lokacije i odabira Status brisanja .