Преди да започнете


Вземете списък на потребителите и работните пространства, свързани с местоположение: Отидете на Услуги > Обаждане > Числа и от падащо меню изберете местоположението, което да бъде изтрито. Вие трябва изтрийте тези потребители и работни пространства, преди да изтриете местоположението.

1

Влезте в Control Hub на адресhttps://admin.webex.com , отидете на Управление > Местоположение .

2

Щракнете върху в Действия колона до местоположението, което искате да изтриете.

3

Изберете Изтриване на местоположение и потвърдете, че искате да изтриете това местоположение.

Обикновено отнема няколко минути, преди местоположението да бъде изтрито за постоянно, но може да отнеме до един час. Можете да проверите състоянието, като щракнете до името на местоположението и избора Състояние на изтриване .