Преди да започнете


Получаване на списък с потребителите и работните области, свързани с местоположение: Отидете на Услуги > Извикване > номера и от падащото меню изберете местоположението, което трябва да бъде изтрито. Трябва да изтриете тези потребители и работни области, преди да изтриете местоположението.

1

От изгледа на клиента в https://admin.webex.com, отидете на Услуги > Повикващи > местоположения.

2

Кликнете в колоната Действия до местоположението, което бихте искали да изтриете.

3

Изберете Изтриване на местоположениеи потвърдете, че искате да изтриете това местоположение.

Обикновено отнема няколко минути местоположението да бъде окончателно изтрито, но може да отнеме до един час. Можете да проверите състоянието, като щракнете до името на местоположението и изберете Състояниена изтриване.