Перш ніж почати


Отримати список користувачів і робочих областей, пов 'язаних з місцезнаходженням: Перейдіть до розділу Служби > Дзвінки > Номери та у спадному меню виберіть місце, яке потрібно видалити. Перш ніж видаляти місцезнаходження, потрібно видалити цих користувачів і робочі простори.

1.

У розділі "Перегляд клієнта" перейдіть до розділу https://admin.webex.com " Послуги" > "Виклик" > "Місця розташування".

2.

Натисніть у стовпці "Дії" поруч із місцем, яке потрібно видалити.

3.

Виберіть Delete Location (Видалити місцезнаходження) і підтвердьте, що ви хочете видалити це місцезнаходження.

Зазвичай для остаточного видалення місцезнаходження потрібно кілька хвилин, але це може зайняти до години. Статус можна перевірити, натиснувши поруч із назвою місцезнаходження та вибравши "Статус видалення".