Innan du börjar


Få en lista över användare och arbetsytor som är kopplade till en plats: Gå till Tjänster > ringa > nummer och välj den plats som ska tas bort i rullgardingsmenyn. Du måste ta bort de här användarna och arbetsytorna innan du tar bort platsen.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Tjänster > Samtal > Platser.

2

Klicka i kolumnen Åtgärder bredvid den plats du vill ta bort.

3

Välj Ta bortplats och bekräfta att du vill ta bort platsen.

Det tar vanligtvis några minuter innan platsen tas bort permanent, men det kan ta upp till en timme. Du kan kontrollera statusen genom att klicka intill platsnamnet och välja Borttagningsstatus .