Przed rozpoczęciem


Uzyskaj listę użytkowników i obszarów roboczych skojarzonych z lokalizacją: Przejdź do sekcji Usługi > Dzwonienie na numery > i z menu rozwijanego wybierz lokalizację, która ma zostać usunięta. Przed usunięciem lokalizacji należy usunąć tych użytkowników i obszary robocze.

1

Z widoku klienta w https://admin.webex.commenu , przejdź do pozycji Usługi > Dzwonienie do > lokalizacji.

2

Kliknij kolumnę Działania obok lokalizacji, którą chcesz usunąć.

3

Wybierz pozycję Usuń lokalizacjęi potwierdź, że chcesz usunąć tę lokalizację.

Zazwyczaj trwałe usunięcie lokalizacji zajmuje kilka minut, ale może to potrwać do godziny. Możesz sprawdzić stan, klikając obok nazwy lokalizacji i wybierając Stan usunięcia.