Przed rozpoczęciem


Pobierz listę użytkowników i obszarów roboczych powiązanych z lokalizacją: Przejdź do Usługi > Nawiązywanie połączeń > Liczby iz menu rozwijanego wybierz lokalizację do usunięcia. Musisz usuń tych użytkowników i obszarów roboczych przed usunięciem lokalizacji.

1

Zaloguj się do Control Hub pod adresemhttps://admin.webex.com , przejdź do Zarządzanie > Lokalizacja .

2

Kliknij w Działania obok lokalizacji, którą chcesz usunąć.

3

Wybierz Usuń lokalizację i potwierdź, że chcesz usunąć tę lokalizację.

Trwałe usunięcie lokalizacji zwykle zajmuje kilka minut, ale może to potrwać do godziny. Stan można sprawdzić, klikając obok nazwy lokalizacji i wybierając Stan usuwania .