Zanim zaczniesz

Ta funkcja wysyła dane osobowe do organizacji zewnętrznej, w tym imię i nazwisko, numer i lokalizację osoby, która wykonała połączenie alarmowe. Upewnij się, że użytkownicy są tego świadomi, zanim włączysz tę funkcję.

Wygenerowana wiadomość e-mail jest dostępna tylko w języku angielskim. Tłumaczenie wiadomości e-mail z powiadomieniem o połączeniu alarmowym nie jest obecnie obsługiwane.

Z widoku klienta w https://admin.webex.com, iść do Przegląd, i pod Powołanie, Kliknij .

Zostaniesz przekierowany do portalu Calling Admin Portal, w którym możesz zakończyć konfigurację profil firmy > Połączenia alarmowe. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z sekcją Portal administratora połączeń - powiadomienie o połączeniu alarmowym.