Jak zebrać dziennik dla problemu z postępem spotkania?

Narzędzie Webex Tracer przechwytuje dzienniki w sesji na żywo w celu zdiagnozowania różnych problemów podczas spotkania (takich jak awarie aplikacji, problemy z telekonferencją i problemy ze spotkaniem z połączeniem), które są trudne do spójnego replikacji.

Jak zebrać dziennik dla problemu z przebieganiem spotkania?

Jak korzystać z narzędzia Webex Tracer?

Jakie informacje gromadzi narzędzie WBX Tracer?

 

Uwaga:

Aby użyćnarzędzia:

Windows

  1. Pobierz Webex Tracer.
  2. Kliknij dwukrotnie plik wbxtracer.exe, aby uruchomić narzędzie.

    Zostanie wyświetlene okno Webex Tracer.
  3. Zminimalizuj okno Webex Tracer, a następnie zduplikuj występujący problem.
  4. Kliknij ikonę folderu, a następnie wybierz pozycję Zapisz.
  5. Zamknij narzędzie Webex Tracer.
  6. Skompresuj plik dziennika za pomocą zip (aby zmniejszyć rozmiar pliku) i wysłać go pocztą e-mail do przedstawiciela pomocy technicznej Webex.

Czy ten artykuł był pomocny?