Czas wykonania zadania

Ten raport umożliwia przeglądanie średniego czasu wykonania zadania przez użytkownika. Raporty są generowane za wczoraj, ostatni tydzień, ostatni miesiąc i ostatnie trzy miesiące.

Jeśli średni czas realizacji zadania klienta w twojej organizacji jest większy, zapewnij agentom szkolenie w celu efektywnego wypełniania zapytań klientów. Pomaga to również skrócić czas oczekiwania na klienta kontaktującego się z opieką CiscoSpark.

Możesz także wyświetlić agentów, którzy sprawnie obsługiwali działania przy krótszym czasie obsługi wczoraj, w zeszłym tygodniu, w zeszłym miesiącu i w ciągu ostatnich trzech miesięcy. Użyj tych danych, aby zidentyfikować najbardziej wydajnych agentów.

Czy ten artykuł był pomocny?