Vreme dovršavanja zadatkaKoristite ovaj izveštaj da biste pregledali prosečno vreme koje je korisnik uzeo za dovršavanje zadatka. Izveštaji se generišu za juče, prošlu nedelju, prošli mesec, i traju tri meseca.

Ako je prosečno vreme završetka zadatka klijenta više, obezbedite obuku agentima da efikasno završe upite klijenata. Ovo takođe pomaže u smanjenju vremena čekanja za kupca koji kontaktira Cisco Sparknegu.

Takođe možete pogledati agente koji su efikasno obavljali aktivnosti sa manje vremena za rukovanje za juče, prošlu nedelju, prošli mesec i poslednja tri meseca. Koristite ove podatke da biste identifikovali najefikasnije agente.

Da li je ovaj članak bio koristan?