Den här rapporten visar ett diagram som motsvarar den genomsnittliga tid som en användare utför för att slutföra en uppgift. Rapporten visar också ett annat diagram med en detalj analys av slutförda uppgifter och aktiviteter med video. Detalj nivå diagram är inte tillgängliga när du väljer alla medie typer. Du kan:

 • Välj en mediatyp för att kunna förhandsgranska den aktuella medie typen. Medie typer som stöds är:

  • Webbchatt

  • Återuppringning

  • Inkommande samtal

 • Välj en tids period för att få resultat inom en angiven tid.

 • Håll mus pekaren över diagrammet för att se den genomsnittliga vänte tiden och den genomsnittliga tiden.

 • Håll mus pekaren över detalj nivå diagrammet för att se hanterade uppgifter i jämförelse med hanterade aktiviteter med video.

 • Klicka på Visa detaljerad rapport för att se information om användare med den mest effektiva aktivitets referens tiden.


Rapporter för aktivitets slut tid fungerar med både automatiskt dirigerade uppgifter och manuella uppgifter som agenter väljer från en kö.

Rapportinformation

I tabellen detaljerad rapport visas den genomsnittliga slut tid för uppgifter och uppgifter med video för varje användare. Klicka på tabell lutningarna för att sortera tabellen efter användare, genomsnittlig slut tid för uppgift eller genomsnittlig uppgift med video slut tid.

Rapport data

Använd data i den här rapporten för att fastställa utbildnings krav för agenter för att under lätta hanteringen av tiden och minska vänte tiden för kunder.

Du kan också se en effektivitets trend för specifika agenter eller för agenter över hela organisationen.