Tworzenie szablonu wywołania zwrotnego

Użyj szablonów wywołań zwrotnych opieki, aby zaprojektować interfejs, którego klienci używają do żądania wywołania zwrotnego w witrynie internetowej organizacji. Możesz skonfigurować:

 • Informacje, które klienci podają przed zainicjowaniem oddzwaniania.

 • Opinie klientów po zakończeniu oddzwonienia.

Zanim zaczniesz

Potrzebujesz pełnych uprawnień administracyjnych dla Cisco Webex Control Hub, aby utworzyć szablon wywołania zwrotnego.

Tworzenie nowego szablonu

 1. Zaloguj się do Cisco Webex Control Hub.

 2. Przejdź do strony Usługi i kliknij pozycję Funkcje na karcie Opieka.

 3. Kliknij przycisk Nowy, aby utworzyć nowy szablon obsługi klienta.

 4. Wybierz Szablon obsługi klienta.

 5. Kliknij pozycję Szablon wywołania zwrotnego.

 6. Wprowadź nazwę szablonu.

 7. Wybierz funkcje, które klienci mają widzieć w interfejsie wywołania zwrotnego.

 8. Skonfiguruj wybrane funkcje szablonu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Atrybuty obiektów.

 9. Kliknij przycisk Zakończ, aby zapisać konfigurację szablonu wywołania zwrotnego. Zostanie otwarte okno Osadź kod z fragmentem kodu JavaScript dostosowanym do szablonu.

 10. Kliknij przycisk pobierania w oknie Osadź kod. Kod jest pobierany jako plik tekstowy. Kod osadzania można również pobrać ze strony Funkcje opieki.

Atrybuty funkcji

Po włączeniu funkcji dla szablonu można skonfigurować atrybuty dla każdego obiektu. Podgląd wyświetla konfigurowalne atrybuty obiektu. Wybierz pole z podglądu i skonfiguruj je w atrystyka atrybutów.

 • Informacje okliencie — można dostosować etykietę pola i tekst wskazówki oraz wybrać, czy pole jest wymagane, czy opcjonalne dla odbiorcy. Każde pole ma przypisany Typ.

  • Nazwa— tworzy pole wprowadzania tekstu i sprawdza poprawność limitu znaków.

  • E-mail— tworzy pole wprowadzania tekstu i sprawdza poprawność formatu wiadomości e-mail.

  • Kategoria— tworzy listę rozwijaną przy użyciu zdefiniowanych opcji.

  • Telefon— tworzy pole, w które klient może wprowadzić numer telefonu.

  • ID— tworzy pole wprowadzania tekstu.

  • Niestandardowe— tworzy pole wprowadzania tekstu w celu przechwycenia informacji nieuwładniałych w innych polach.

  • Przyczyna— tworzy pole wprowadzania tekstu w celu przechwycenia przyczyny kontaktu z klientem.

 • Pozagodzinami pracy — określ wiadomość o wyjeździe, a następnie wybierz godziny pracy i strefę czasową.

 • Opinia— określ etykietę, która ma być używana na ekranie opinii, oraz tekst wskazówki, który ma być wyświetlany w polu komentarza klienta.

Co robić dalej

 • Aby użyć konfiguracji szablonu wywołania zwrotnego w interfejsie żądania wywołania zwrotnego klienta, należy osadzić kod JavaScript szablonu w witrynie internetowej organizacji lub w <head><body> witrynie sieci Web.

 • Aby ograniczyć dostęp do szablonu wywołania zwrotnego,dodaj i zweryfikuj domeny dla swojej organizacji na stronie Ustawienia. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Weryfikacja domeny.

 • Aby edytować szablon wywołaniazwrotnego, kliknij kartę szablonu na stronie Funkcje opieki. Zmiany wprowadzone w konfiguracji szablonu mogą nie być natychmiast widoczne w interfejsie żądania wywołania zwrotnego klienta.

  Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Pobieranie i osadzanie kodu szablonuopieki.

Czy ten artykuł był pomocny?