Använd återuppringnings Ta hand om mallar för att utforma det gränssnitt som kunder använder för att be om återuppringning på din organisations webbplats. Du kan konfigurera:

 • Den information som kunder anger innan återuppringning påbörjas.

 • Den feedback som kunder ger efter avslutad återuppringning.

Innan du börjar

Du behöver fullständiga administratörsprivilegier för för att kunna skapa en återuppringningsmall.Cisco Webex Control Hub

Skapa en ny mall

 1. Logga in på Cisco Webex Control Hub.

 2. Gå till sidan Tjänster och klicka på Funktioner på kortet Kundtjänst.

 3. Klicka på Ny för att skapa en ny kundtjänstmall.

 4. Välj Kundtjänstmall.

 5. Klicka på Återuppringningsmall.

 6. Ange mallnamn.

 7. Välj vilka funktioner du vill att kunden ska se i gränssnittet för återuppringning.

 8. Konfigurera de valda mallfunktionerna. Se Funktionsattribut för mer information.

 9. Klicka på Slutför för att spara konfigurationen av Återuppringningsmall. Fönstret Inbäddningskod öppnas med en JavaScript-kodsträng som har anpassats för mallen.

 10. Klicka på knappen Hämta i fönstret Inbäddningskod. Koden hämtas som en textfil. Du kan också hämta inbäddningskoden från sidan Kundtjänstfunktioner.

Funktionsattribut

När du har aktiverat funktionerna för mallen kan du konfigurera attribut för de olika funktionerna. Förhandsgranskning visar de konfigurerbara attributen hos en funktion. Välj ett fält från förhandsgranskningen och konfigurera det i Attribut.

 • Kundinformation – Du kan anpassa fältetiketten och tipstexten samt välja om fältet är obligatoriskt eller valfritt för kunden. Varje fält har en tilldelad typ.

  • Namn – Skapar en ruta för textinmatning och validerar teckengränsen.

  • E-post – Skapar en ruta för textinmatning och validerar e-postformatet.

  • Kategori – Skapar en rullgardinsmeny med de alternativ som du har definierat.

  • Telefon – Skapar ett fält där kunden kan ange ett telefonnummer.

  • ID – Skapar en ruta för textinmatning.

  • Anpassad – Skapar en ruta för textinmatning för att samla in information som inte ingår i de andra fälten.

  • Orsak – Skapar en ruta för textinmatning för att få reda på anledningen till kundkontakten.

 • Efter arbetstid – Skriv ett frånvaromeddelande och välj kontorstider och tidszon.

 • Feedback – Ange vilken etikett som ska användas för feedback-skärmen och tipstexten som ska visas i rutan för kundkommentarer.

Nästa steg

 • För att använda din konfiguration av återuppringnings mal len i gränssnittet för begäran om att återuppringning, bäddar du in mallens JavaScript-kod i <head> eller <body> på din organisations webbplats

 • Om du vill begränsa åtkomsten till återuppringningsmallen lägger du till och bekräftar domäner för organisationen på sidan Inställningar. Mer information finns under Domänverifiering.

 • Om du vill redigera återuppringningsmallen klickar du på mallkortet på sidan Kundtjänstfunktioner. Det kan hända att de ändringar du gör i en mallkonfiguration inte omedelbart visas i gränssnittet för begäran om återuppringning.

  För mer information, se Hämta och bädda in koden för kundtjänstmallen.