Náhlavná súprava Cisco 730

Cisco Headset 730 je bezdrôtová náhlavná súprava, ktorá využíva Bluetooth® konektivitu na spárovanie s mäkkými klientmi Cisco a telefónmi Cisco IP. Náhlavná súprava je okrem efektívnej funkcie rušenia hluku a systémov na vylepšovanie okolitého zvuku, ktoré sú vhodné do rušného kancelárskeho prostredia, vybavená úplným ovládaním hovoru a funkciami prehrávania hudby.

Náhlavná súprava Cisco Headset 730 podporuje plnú integráciu hovorov s telefónmi Cisco Jabber, Webex, Webex Meetings, Cisco IP a Cisco Webex Desk Devices. Náhlavná súprava Cisco 730 je dodávaná s USB adaptérom, vďaka čomu sa dá použiť so zariadeniami, ktoré neponúkajú spoľahlivé riešenie Bluetooth. Slúchadlá sa môžu pripojiť k zariadeniam aj pomocou priloženého 3,5 mm kábla a kábla USB-C na USB-A. Kábel USB-C tiež funguje ako nabíjací kábel a môže sa pripojiť k ľubovoľnému napájanému adaptéru USB.

Čo je v krabici

Náhlavná súprava Cisco Headset 730 sa dodáva s nasledujúcim príslušenstvom:

 • Náhlavná súprava Cisco 730

 • Tvrdé puzdro

  Hard case with headset
 • USB HD adaptér pre náhlavnú súpravu Cisco

  Cisco Headset USB HD Adapter
 • Kábel USB-A na USB-C

 • 3,5 mm kábel

Konfigurácia náhlavnej súpravy Cisco Headset 730

Náhlavná súprava Cisco Headset 730 je pripravená na používanie hneď po vybalení z krabice. Pomocou nasledujúcich krokov môžete zjednodušiť prácu a nastaviť novú náhlavnú súpravu.
1

Nabite náhlavnú súpravu.

Ďalšie informácie nájdete v téme Nabíjanie náhlavnej súpravy pomocou kábla USB-C.

2

Pripojte náhlavnú súpravu k Bluetooth® zariadeniu.

Podrobné pokyny nájdete v témach Zapnutie a vypnutie náhlavnej súpravy a Pripojenie náhlavnej súpravy k zariadeniu Bluetooth.

3

(Voliteľné) Prevezmite a nainštalujte aplikáciu Cisco Headset do svojho mobilného zariadenia.

Mobilná aplikácia Cisco Headsets umožňuje aktualizovať, ovládať a prispôsobovať náhlavnú súpravu z ľubovoľného mobilného zariadenia iPhone alebo Android.


 

Možno budete musieť prepnúť náhlavnú súpravu do režimu párovania, aby ste sa mohli prvýkrát pripojiť k aplikácii Cisco Headset.

4

Inovujte náhlavnú súpravu na najnovší dostupný firmvér.

Ďalšie informácie o prevzatí a inštalácii firmvéru náhlavnej súpravy nájdete v téme Inovácia firmvéru náhlavnej súpravy Cisco Headset 730. Informácie o každom vydaní firmvéru nájdete v nasledujúcich poznámkach k vydaniu.

Ako nosiť náhlavnú súpravu

Nastavte si čelenku tak, aby vám náhlavná súprava pohodlne sedela na hlave. Skontrolujte, či sú mikrofóny náhlavnej súpravy umiestnené dopredu.

Point the headset microphones towards your face.

Prevzatie a nastavenie aplikácie Cisco Headset

Cisco Headsets je mobilná aplikácia, ktorá umožňuje aktualizovať, ovládať a prispôsobovať náhlavnú súpravu z ľubovoľného mobilného zariadenia iPhone alebo Android. Z rozhrania aplikácie môžete upgradovať náhlavnú súpravu, upraviť úrovne potlačenia hluku, zmeniť nastavenia ekvalizéra a spravovať upozornenia náhlavnej súpravy.

Logo aplikácie Cisco Headsets na obrazovke mobilného telefónu

1

V mobilnom zariadení otvorte preferovaný obchod s aplikáciami a stiahnite si náhlavné súpravy Cisco.

2

Otvorte náhlavné súpravy Cisco a postupujte podľa pokynov na nastavenie aplikácie.

Zapnutie a vypnutie náhlavnej súpravy

Vypínač / Bluetooth sa nachádza na zadnej strane ľavého náušníka. Power/Bluetooth switch on the left ear cup.
1

Posunutím prepínača napájania/Bluetooth prepínača nahor zapnite náhlavnú súpravu.

2

Posunutím tlačidla napájania/Bluetooth prepínača nadol vypnite slúchadlá.

Ak chcete zo svojej náhlavnej súpravy vyťažiť maximum, stiahnite si a nastavte aplikáciu Cisco Headset v mobilnom zariadení.

Náhlavná súprava dokáže uložiť až osem rôznych zariadení Bluetooth® a udržiavať súčasné pripojenie až s dvoma zariadeniami naraz.

Informácie o odstránení spárovaných Bluetooth zariadení nájdete v téme Odstránenie spárovaného zariadenia z náhlavnej súpravy Cisco Headset 700 Series.


 

Ak sa v náhlavnej súprave používa firmvér verzie 1 – 7 alebo staršej a už máte dva aktívne zdroje Bluetooth, pred uložením ďalšej Bluetooth zariadenia do náhlavnej súpravy musíte jeden odpojiť. Pri firmvéri 1-8 alebo novšom sa starší z dvoch odpojených zdrojov vynechá, aby sa umožnilo spárovanie s novým zariadením.

Náhlavná súprava Cisco Headset 730 v režime párovania.

1

Posuňte nahor a dve sekundy podržte vypínač napájania/Bluetooth prepínača.

LED dióda Cisco Headset 730 Bluetooth bliká, keď sú slúchadlá v režime párovania.

2

Povoľte Bluetooth v zariadení.

Bluetooth môžete povoliť alebo zakázať v ponuke Nastavenia vo väčšine telefonických zariadení.

3

V zozname zariadení vyberte náhlavnú súpravu.

V predvolenom nastavení sa náhlavná súprava zobrazí v zozname zariadení s poslednými tromi číslicami sériového čísla náhlavnej súpravy. Názov zariadenia si môžete prispôsobiť pomocou mobilnej aplikácie Cisco Headsets.

Bluetooth® LED

LED dióda Bluetooth® sa nachádza na zadnej strane ľavého slúchadla v hornej časti vypínača/Bluetooth prepínača a zobrazuje stav pripojenia náhlavnej súpravy.

Tabuľka 1. Bluetooth stav LED

Stav osvetlenia

Stav systému

Svieti modrou farbou, potom vypnutá

Úspešné Bluetooth pripojenie

Bliká namodro

Náhlavná súprava v režime párovania

Správa Bluetooth® pripojení v aplikácii Cisco Headset

Pomocou mobilnej aplikácie Cisco Headset môžete spravovať Bluetooth® pripojenia náhlavnej súpravy. Náhlavná súprava dokáže uložiť až osem Bluetooth zariadení a udržiavať aktívne pripojenie k dvom súčasne.
1

V mobilnom zariadení otvorte aplikáciu Cisco Headset.

2

Klepnite na položku Pripojené k v dolnej časti domovskej obrazovky.

3

Vyberte zariadenie, ktoré chcete pripojiť alebo odpojiť.

Použitie USB HD adaptéra náhlavnej súpravy Cisco

Bezdrôtová náhlavná súprava Cisco sa dodáva s adaptérom USB pre rýchle používanie technológie plug-and-play. Adaptér môžete použiť aj s volacími zariadeniami, ktoré nemajú možnosť Bluetooth® . Adaptér USB HD sa dodáva z balenia vopred spárovaného s náhlavnou súpravou. Adaptér sa automaticky pripojí k náhlavnej súprave, keď je zapojený do napájaného portu USB.

Ak chcete náhlavnú súpravu odpojiť, jednoducho odpojte adaptér od volacieho zariadenia. Po odpojení adaptéra USB HD trvá približne 10 minút, kým náhlavná súprava prijme ďalšie aktívne pripojenie Bluetooth. Môžete tiež vypnúť náhlavnú súpravu a potom ju znova zapnúť a rýchlo spárovať nové zariadenie.

USB Adapter

 

Aktualizácie firmvéru náhlavnej súpravy nie je možné nainštalovať cez adaptér USB HD.

1

Pripojte USB HD adaptér k preferovanému zariadeniu.

2

Zapnite náhlavnú súpravu.

3

V zozname zariadení vyberte položku Cisco USB HD Adapter .


 

Staršie adaptéry sa môžu zobrazovať ako USB adaptér Cisco 700.

Spárujte USB HD adaptér náhlavnej súpravy Cisco s náhlavnou súpravou

USB HD adaptér môžete znova spárovať, ak ste vymazali Bluetooth® párovanie náhlavnej súpravy alebo potrebujete vymeniť adaptér.
1

Pripojte USB HD adaptér k zvolenému zariadeniu.

2

Pomocou pera alebo kancelárskej spinky stlačte na štyri sekundy tlačidlo Párovať na USB HD adaptéri. Modrá LED dióda na hornej strane adaptéra bliká, keď prejde do režimu párovania.

USB HD Adapter button
3

Prepnite náhlavnú súpravu do režimu párovania. Adaptér a náhlavná súprava sa spárujú automaticky.

Striedanie aktívnych Bluetooth® zdrojov

K náhlavnej súprave môžete naraz pripojiť až dve Bluetooth® zariadenia. Aktívne hovory sa automaticky podržia, keď prijmete hovor z iného zdroja.

Ak chcete zmeniť zdroj Bluetooth, prehrávajte hudbu alebo prijmite hovor na inom pripojenom zdroji.


 

Pred prepnutím na iný zdroj hudby pozastavte prehrávanie hudby.

Z náhlavnej súpravy môžete vymazať všetky spárované Bluetooth® zariadenia.

 

Tým sa z pamäte náhlavnej súpravy vymaže aj USB HD adaptér náhlavnej súpravy Cisco. Pozrite si časť Spárujte USB HD adaptér náhlavnej súpravy Cisco s náhlavnou súpravou a adaptér s náhlavnou súpravou znova spárujte.

Náhlavná súprava Cisco Headset 730 v režime párovania.

Posuňte a podržte prepínač napájania/Bluetooth na osem sekúnd. Ak sú zapnuté zvukové oznámenia, náhlavná súprava po vymazaní všetkých zariadení Bluetooth prehrá zvukovú výzvu.

Pripojenie USB-C kábla náhlavnej súpravy Cisco Headset 730

Pomocou dodávaného kábla USB-C pripojte náhlavnú súpravu k notebooku, telefónu Cisco IP alebo zariadeniu Webex Desk.

 

Zvuk cez kábel USB-C bude mať vždy prednosť pred ostatnými pripojenými zariadeniami. Ak chcete prepnúť na Bluetooth® zariadenie, odpojte kábel USB-C.

1

Zapojte kábel USB-C do portu v spodnej časti ľavého náušníka.

USB-C cable connecting to the bottom of the left ear cup.
2

Druhý koniec kábla pripojte k určenému zariadeniu.

3

Posunutím posuvníka Napájanie/Bluetooth nahor zapnite náhlavnú súpravu.

Použitie 3,5 mm zvukového kábla

Pomocou priloženého 3,5 mm zvukového kábla pripojte náhlavnú súpravu k notebooku alebo mobilnému zariadeniu. Zvukový kábel môžete použiť na pripojenie k nebezdrôtovému zariadeniu alebo ak je batéria náhlavnej súpravy takmer vybitá.

 

Pri použití 3,5 mm kábla nemôžete ovládať hovory ani prehrávať hudbu. Všetky pripojené Bluetooth® zdroje budú mať prednosť pred 3,5 mm zvukovým pripojením.

1

Zapojte 3,5 mm zvukový kábel do portu v spodnej časti ľavého slúchadla.

3.5 millimeter cable
2

Druhý koniec kábla zasuňte do 3,5 mm konektora na zariadení.

Kontrola zostávajúcej výdrže batérie náhlavnej súpravy Cisco Headset 730

Po zapnutí náhlavnej súpravy sa zobrazí hlasové upozornenie s oznámením zostávajúcej úrovne nabitia batérie. Náhlavná súprava vás upozorní, keď vám zostane menej ako hodina hovoru.

 

Hlasové upozornenia sú predvolene zapnuté. Hlasové upozornenia náhlavnej súpravy môžete prepínať v mobilnej aplikácii Cisco Headset.

Ak máte verziu firmvéru 1-7-0-138 alebo novšiu, náhlavná súprava sa automaticky vypne po šiestich hodinách nečinnosti, aby sa šetrila energia batérie.

Vykonajte jednu z týchto možností:

 • Posuňte prepínač napájania/Bluetooth prepínača nahor a uvoľnite ho.

  Prepínač napájania/Bluetooth

  Ak máte nasadené slúchadlá, ozve sa hlásenie o zostávajúcej úrovni nabitia batérie.

 • Otvorte mobilnú aplikáciu Cisco Headset. Zostávajúca úroveň nabitia batérie sa zobrazí na ploche .
 • V zariadeniach so systémom Windows 10, Android a iOS si môžete zostávajúcu úroveň nabitia batérie pozrieť v zozname Bluetooth® zariadení.
Tabuľka 2. Stav LED

Dióda LED napájania

Nabitie batérie

Hlasová výzva

Neprerušovaná zelená

Zostáva 15 hodín alebo viac času na hovor.

"Nabitie batérie: vysoké."

Neprerušovaná žltá

Zostáva 15 až 5 hodín hovoru.

"Zostáva vám [X] hodín hovoru."

Neprerušovaná červená

Zostáva menej ako 5 hodín hovoru.

"Zostáva vám [X] hodín hovoru."

Nabíjanie náhlavnej súpravy Cisco Headset 730 pomocou kábla USB-C

Na nabíjanie náhlavnej súpravy použite priložený kábel USB-C. Úplné nabitie slúchadiel trvá približne 2,5 hodiny. Počas nabíjania náhlavnej súpravy LED dióda napájania blikaním zobrazuje stav batérie. Keď je náhlavná súprava úplne nabitá, LED dióda napájania sa zmení z blikajúcej zelenej na neprerušovanú zelenú.
Tabuľka 3. Stav nabitia náhlavnej súpravy

Dióda LED napájania

Stav nabitia

Neprerušovaná zelená

Plné nabitie

Bliká zelená

Silné

Bliká žlto

Stredná

Bliká červeným svetlom

Slabé

1

Zasuňte kábel USB-C do nabíjacieho portu USB-C v spodnej časti ľavého náušníka.

Cisco Headset 730 USB-C port
2

Zapojte koniec kábla USB-A do ľubovoľného napájaného portu USB.

Nabíjanie znamená, že náhlavná súprava Cisco Headset 720 a náhlavná súprava Cisco 730 ponúkajú pohodlné možnosti nabíjania a ukladania náhlavnej súpravy.

Po vložení náhlavnej súpravy do nabíjacieho stojana môžete tiež ukončiť aktívne hovory alebo prepnúť na iný zdroj zvuku. Túto funkciu môžete prispôsobiť v aplikácii Cisco Headsets a v počítačovej aplikácii Webex


 
 • Nabíjací stojan Cisco Headset 720 nie je kompatibilný s náhlavnou súpravou Cisco Headset 730. Podobne ani nabíjací stojan 730 nie je kompatibilný s náhlavnou súpravou Cisco Headset 720. Pred použitím skontrolujte, či máte správny nabíjací stojan.
 • Funkcia udalosti doku je k dispozícii iba s vydaním firmvéru 730 1-8-0-213 alebo novším a vydaním firmvéru 720 Series for Microsoft Teams 1-11-0-212 alebo novším. Náhlavná súprava Cisco radu 720 pre Webex momentálne nemôže používať nabíjací stojan na ukončenie hovorov alebo prepínanie zdrojov zvuku.
1

Pripevnite kolísku k základni logom Cisco smerom von. Časti nabíjacieho stojana sa natrvalo spoja.

Charging stand assembly
2

Zapojte priložený kábel USB do portu na zadnej strane nabíjacieho stojana. Druhý koniec kábla pripojte k ľubovoľnému napájanému portu USB.

Charging stand power
3

Posaďte náhlavnú súpravu k nabíjaciemu stojanu. LED dióda na prednej strane stojana svieti bielou farbou, keď slúchadlá správne sedia.


 
Uistite sa, že slúchadlá radu 720 sú umiestnené tak, aby mikrofón ramena smeroval na rovnakú stranu ako logo Cisco.
Cisco Headset 730 and charging stand

Hlasový asistent

K Apple Siri, Asistentovi Google alebo Cortane môžete rýchlo pristupovať prostredníctvom mobilného alebo prenosného počítača prostredníctvom náhlavnej súpravy Cisco Headset 730.


 

Náhlavnú súpravu nemôžete nastaviť tak, aby mala prístup k viacerým hlasovým asistentom súčasne.

Aktivácia mobilného hlasového asistenta na náhlavnej súprave Cisco Headset 730

Náhlavná súprava Cisco Headset 730 predvolene podporuje hlasových asistentov, Apple Siri, Google Assistant a Cortana v systéme Windows 10. Podporu hlasového asistenta môžete povoliť alebo zakázať prostredníctvom mobilnej aplikácie Cisco Headsets.

Skôr než začnete

Skontrolujte, či je mobilné zariadenie alebo prenosný počítač pripojený k Wi-Fi alebo mobilnej dátovej sieti.

Na pravom slúchadle dvakrát stlačte tlačidlo Prehrať .

Cisco Headset 730 play button

Povolenie hlasového asistenta v aplikácii Cisco Headset

Funkciu hlasového asistenta môžete zapnúť alebo zakázať na náhlavnej súprave Cisco Headset 730 prostredníctvom mobilnej aplikácie Cisco Headset.
1

V mobilnom zariadení otvorte náhlavné súpravy Cisco a ťuknite na položku Nastavenia > všeobecné

2

Prepnite možnosť Zapnúť alebo vypnúť hlasového asistenta .

Zvukové upozornenia

Náhlavná súprava predvolene prehráva zvukové upozornenia pri viacerých činnostiach a scenároch. V nasledujúcej tabuľke sú uvedené situácie a ich priradené zvukové správy.

Tabuľka 4. Zvukové upozornenia náhlavnej súpravy

Činnosť

Zvuková výzva

Batéria náhlavnej súpravy vydrží hovor viac ako 15 hodín.

"Nabitie batérie: vysoké."

Batéria náhlavnej súpravy vydrží hovor menej ako 15 hodín.

"Zostáva vám [X] hodín hovoru.

Máte prichádzajúci hovor.

"Máte prichádzajúci hovor."

Počas hovoru stlačíte tlačidlo Stlmiť .

"Stlmené."

Počas hovoru zrušíte stlmenie zvuku náhlavnej súpravy.

"Nestlmené."

Hovoríte, keď je náhlavná súprava počas hovoru stlmená.

"Si stlmený."

Náhlavná súprava sa pripája k zdroju Bluetooth®

"Pripojené."

Náhlavná súprava sa odpojí od prvého zdroja Bluetooth

"Odpojené."

Podržíte tlačidlo Prehrať bez aktívneho hovoru.

"Zaneprázdnené svetlo svieti."

Podržaním tlačidla Prehrať deaktivujete prítomnosť LED svetla.

"Rušné svetlo vypnuté."

Hovor odmietnete tlačidlom Volať .

"Hovor bol odmietnutý."

Slúchadlá sú v režime párovania.

"Režim párovania. V zozname Bluetooth zariadení vyhľadajte náhlavnú súpravu Cisco Headset 730."

Zapnete náhlavnú súpravu.

"Náhlavná súprava zapnutá."

Slúchadlá vypnete.

"Náhlavná súprava vypnutá."

Vymažete všetky zariadenia Bluetooth.

"Podržaním tlačidla Bluetooth vymažete všetky záznamy Bluetooth zariadení."

Náhlavnú súpravu vymažete Bluetooth pamäte.

"Bluetooth záznamy vymazané."

Náhlavná súprava sa pripája k telefónu Cisco IP.

"Stolový telefón je pripojený."

Náhlavná súprava sa odpojí od telefónu Cisco IP.

"Stolový telefón je odpojený."

Náhlavná súprava sa pripojí k adaptéru USB.

"Adaptér Cisco USB je pripojený."

Náhlavná súprava sa odpojí od adaptéra USB.

"Adaptér Cisco USB je odpojený."

Náhlavná súprava sa pripojí k počítaču.

"Počítač je pripojený."

Náhlavná súprava sa odpojí od počítača.

"Počítač je odpojený."

Náhlavná súprava sa pripojí k mobilnému telefónu.

"Mobilný telefón je pripojený."

Náhlavná súprava sa odpojí od mobilného telefónu.

"Mobilný telefón je odpojený."

Náhlavná súprava sa pripojí k neznámemu zariadeniu.

"Zariadenie je pripojené."

Náhlavná súprava sa odpojí od neznámeho zariadenia.

"Zariadenie je odpojené."

Prispôsobenie upozornení náhlavnej súpravy

Môžete si vybrať, ktoré zvukové upozornenia chcete počuť v náhlavnej súprave.
1

V aplikácii Cisco Headset vyberte náhlavnú súpravu a stlačte tlačidlo Nastavenia > Zvukové upozornenie.

2

Vyberte nastavenie upozornenia, ktoré chcete zmeniť. Zmeny sa ukladajú automaticky.

Zmena jazyka zvukových upozornení

Jazyk zvukových upozornení môžete zmeniť prostredníctvom mobilnej aplikácie Cisco Headsets. Medzi dostupné jazyky patrí čínština (mandarínčina), angličtina (USA), angličtina (Spojené kráľovstvo), francúzština, nemčina, taliančina, japončina, kórejčina, portugalčina (Br), ruština a španielčina.

Náhlavná súprava sa resetuje po výbere nového jazyka. Pred dokončením resetovania nehýbte náhlavnou súpravou mimo dosahu, nemeňte zdroje zvuku ani nepripájajte kábel USB-C ani 3,5 mm.

1

V aplikácii Cisco Headset vyberte náhlavnú súpravu a stlačte tlačidlo Nastavenia > Zvukové upozornenia > Jazyk.


 

Ak sa ponuka Jazyk v aplikácii nezobrazuje, obráťte sa na správcu náhlavnej súpravy.

2

Vyberte jazyk, ktorý chcete počuť v náhlavnej súprave.

3

Vyberte položku Pokračovať.