Zestaw słuchawkowy Cisco 730

Cisco Headset 730 to bezprzewodowy zestaw słuchawkowy wykorzystujący łączność Bluetooth® do parowania z klientami programowymi Cisco i telefonami Cisco IP. Zestaw słuchawkowy oferuje funkcje sterowania połączeniami i odtwarzania muzyki, a także obsługę funkcji zaawansowanej redukcji szumów oraz systemów ulepszania dźwięku, przydatnych w głośnym środowisku biurowym.

Zestaw słuchawkowy Cisco Headset 730 obsługuje pełną integrację połączeń z telefonami Cisco Jabber, Webex, Webex Meetings, Cisco IP i Cisco Webex Desk Devices. Zestaw słuchawkowy Cisco 730 jest wyposażony w adapter USB do użytku z urządzeniami, które nie oferują niezawodnego rozwiązania Bluetooth. Zestaw słuchawkowy można również podłączyć do urządzeń za pomocą dołączonego kabla 3,5 mm i kabla USB-C do USB-A. Kabel USB-C działa również jako kabel ładowania i może być podłączony do dowolnej podłączonej karty USB.

Co znajduje się w pudełku

Zestaw słuchawkowy Cisco Headset 730 jest dostarczany z następującymi akcesoriami:

 • Zestaw słuchawkowy Cisco 730

 • Twardy futerał

  Hard case with headset
 • Adapter USB zestawu słuchawkowego Cisco

  Cisco Headset USB HD Adapter
 • Przewód USB-A do USB-C

 • Przewód 3,5 mm

Konfigurowanie zestawu słuchawkowego Cisco 730

Zestaw słuchawkowy Cisco 730 jest gotowy do użycia zaraz po wyjęciu z pudełka. Poniższe kroki pomogą usprawnić pracę z nowym zestawem słuchawkowym i ułatwią konfigurację.
1

Naładuj swój zestaw słuchawkowy.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Ładowanie zestawu słuchawkowego za pomocą kabla USB-C.

2

Podłącz zestaw słuchawkowy do urządzenia Bluetooth®.

3

(Opcjonalnie) Pobierz i zainstaluj aplikację Cisco Headsets na swoim urządzeniu mobilnym.

Aplikacja mobilna Cisco Headsets umożliwia aktualizowanie, sterowanie i dostosowywanie zestawu słuchawkowego za pomocą dowolnego urządzenia przenośnego iPhone lub z systemem Android.


 

Aby po raz pierwszy połączyć się z aplikacją Cisco Headsets, może być konieczne przełączenie zestawu nagłownego w tryb parowania.

4

Zaktualizuj swój zestaw słuchawkowy do najnowszej dostępnej wersji oprogramowania sprzętowego.

Więcej informacji na temat pobierania i instalowania nowego oprogramowania sprzętowego zestawu słuchawkowego można znaleźć w części Uaktualnianie oprogramowania sprzętowego zestawu słuchawkowego Cisco 730. Zapoznaj się z poniższymi informacjami o wersji, aby uzyskać informacje o każdej wersji oprogramowania układowego.

 • Sprawdź informacje o wydaniu zestawu słuchawkowego Cisco 730 zawierające informacje o nowych funkcjach, znanych i rozwiązanych problemach oraz nadchodzących wersjach oprogramowania sprzętowego.

 • Zapoznaj się z uwagami o wydaniu adaptera USB Cisco Headset 730, aby uzyskać informacje o nowych funkcjach adaptera USB oraz znanych i rozwiązanych problemach.

Jak nosić zestaw słuchawkowy

Wyreguluj pałąk tak, aby zestaw słuchawkowy wygodnie leżał na głowie. Upewnij się, że mikrofony zestawu nagłownego są ustawione do przodu.

Point the headset microphones towards your face.

Pobierz i skonfiguruj aplikację Cisco Headsets

Cisco Headsets to aplikacja mobilna umożliwiająca aktualizowanie, kontrolowanie i dostosowywanie zestawu słuchawkowego za pomocą dowolnego urządzenia przenośnego z systemem iPhone lub Android. Za pomocą interfejsu aplikacji można uaktualnić zestaw słuchawkowy, dostosować poziom redukcji szumów, zmienić ustawienia korektora i zarządzać powiadomieniami zestawu słuchawkowego.

Logo aplikacji Cisco Headsets na ekranie telefonu komórkowego

1

Na urządzeniu mobilnym otwórz preferowany sklep z aplikacjami i pobierz aplikację Cisco Headsets.

2

Otwórz aplikację Cisco Headsets i postępuj zgodnie z instrukcjami konfiguracji aplikacji.

Włączanie i wyłączanie zestawu słuchawkowego

Przełącznik Zasilanie/Bluetooth znajduje się z tyłu lewej słuchawki. Power/Bluetooth switch on the left ear cup.
1

Przesuń przełącznik Zasilanie/Bluetooth w górę, aby włączyć zestaw słuchawkowy.

2

Przesuń przełącznik Zasilanie/Bluetooth w dół, aby wyłączyć zestaw słuchawkowy.

Aby w pełni wykorzystać możliwości zestawu słuchawkowego, pobierz i skonfiguruj aplikację Cisco Headsets na swoim urządzeniu mobilnym.

Zestaw słuchawkowy może zapisać do ośmiu różnych urządzeń Bluetooth® i utrzymywać jednoczesne połączenia z maksymalnie dwoma urządzeniami jednocześnie.

Informacje na temat usuwania sparowanych urządzeń Bluetooth można znaleźć w temacie Usuwanie sparowanego urządzenia z zestawu słuchawkowego Cisco z serii 700.


 

Jeśli w zestawie nagłownym działa oprogramowanie sprzętowe w wersji 1-7 lub starszej i ma już dwa aktywne źródła Bluetooth, przed zapisaniem w zestawie nagłownym kolejnego urządzenia Bluetooth należy je odłączyć. W przypadku oprogramowania sprzętowego 1-8 lub nowszego starsze z dwóch odłączonych źródeł zostanie przerwane, aby umożliwić parowanie z nowym urządzeniem.

Zestaw słuchawkowy Cisco 730 w trybie parowania.

1

Przesuń i przytrzymaj przełącznik Zasilanie/Bluetooth przez dwie sekundy.

Dioda LED Bluetooth zestawu słuchawkowego Cisco Headset 730 miga, gdy zestaw nagłowny jest w trybie parowania.

2

Włącz funkcję Bluetooth na swoim urządzeniu.

W większości urządzeń z połączeniem telefonicznym można włączać i wyłączać funkcję Bluetooth w menu Ustawienia.

3

Wybierz zestaw słuchawkowy z listy urządzeń.

Domyślnie zestaw nagłowny jest wyświetlany na liście urządzeń wraz z trzema ostatnimi cyframi numeru seryjnego zestawu nagłownego. Nazwę urządzenia można dostosować w aplikacji mobilnej Cisco Headsets.

Bluetooth® LED

Dioda Bluetooth® LED znajduje się z tyłu lewej muszli słuchawek w górnej części przełącznika zasilania/Bluetooth i pokazuje stan połączenia zestawu nagłownego.

Tabela 1. Stan diody LED Bluetooth

Stan światła

Stan systemu

Świeci na niebiesko, a następnie wyłącza

Udane połączenie Bluetooth

Miga na niebiesko

Zestaw słuchawkowy w trybie parowania

Zarządzanie połączeniami Bluetooth® w aplikacji Cisco Headsets

Za pomocą aplikacji mobilnej Cisco Headsets można zarządzać Bluetooth® połączeniami zestawu nagłownego. Twój zestaw słuchawkowy może zapisać do ośmiu urządzeń Bluetooth i utrzymywać aktywne połączenie z dwoma urządzeniami jednocześnie.
1

Na urządzeniu przenośnym otwórz aplikację Cisco Headsets.

2

Stuknij opcję Połączono z w dolnej części ekranu głównego.

3

Wybierz urządzenie, które chcesz podłączyć lub rozłączyć.

Korzystanie z adaptera HD USB zestawu nagłownego Cisco

Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy Cisco jest wyposażony w adapter USB, który umożliwia szybkie podłączanie i odtwarzanie. Adaptera można również używać z urządzeniami obsługującymi połączenia, które nie mają Bluetooth® opcji. Adapter HD USB jest fabrycznie sparowany z zestawem nagłownym. Adapter automatycznie łączy się z zestawem nagłownym po podłączeniu do zasilanego portu USB.

Gdy chcesz odłączyć zestaw słuchawkowy, po prostu odłącz adapter od urządzenia do nawiązywania połączeń. Potrzeba około 10 minut, aby zestaw słuchawkowy zaakceptował inne aktywne połączenie Bluetooth po odłączeniu adaptera USB HD. Można także wyłączyć zestaw słuchawkowy, a następnie włączyć go ponownie, aby szybko sparować nowe urządzenie.

USB Adapter

 

Aktualizacji oprogramowania sprzętowego zestawu nagłownego nie można instalować za pomocą przejściówki USB HD.

1

Podłącz adapter HD USB do preferowanego urządzenia.

2

Włącz zestaw słuchawkowy.

3

Wybierz opcję Cisco USB HD Adapter z listy urządzeń.


 

Starsze adaptery mogą być widoczne jako Cisco 700 USB Adapter.

Parowanie adaptera HD USB zestawu słuchawkowego Cisco z zestawem nagłownym

Adapter HD USB można ponownie sparować, jeśli Bluetooth® parowanie zestawu nagłownego zostało wymazane lub zachodzi potrzeba wymiany przejściówki.
1

Podłącz adapter HD USB do wybranego urządzenia.

2

Za pomocą długopisu lub spinacza do papieru naciśnij przez cztery sekundy przycisk parowania na adapterze USB HD. Niebieska dioda LED na górze adaptera miga, gdy przechodzi on w tryb parowania.

USB HD Adapter button
3

Przełącz zestaw nagłowny w tryb parowania. Adapter i zestaw słuchawkowy zostaną sparowane automatycznie.

Przełączanie między aktywnymi źródłami Bluetooth®

Do zestawu nagłownego można jednocześnie podłączyć maksymalnie dwa urządzenia Bluetooth® . Aktywne połączenia są automatycznie zawieszane po odebraniu połączenia z innego źródła.

Aby zmienić źródło Bluetooth, odtwarzaj muzykę lub odbieraj połączenia z innego podłączonego źródła.


 

Wstrzymaj odtwarzanie muzyki przed przełączeniem na inne źródło muzyki.

Z zestawu nagłownego można wymazać wszystkie sparowane urządzenia Bluetooth® .

 

Spowoduje to również wymazanie adaptera HD USB zestawu nagłownego Cisco z pamięci zestawu nagłownego. Zobacz Sparuj adapter HD USB zestawu nagłownego Cisco z zestawem nagłownym , aby ponownie sparować adapter z zestawem nagłownym.

Zestaw słuchawkowy Cisco 730 w trybie parowania.

Przesuń i przytrzymaj przełącznik zasilania/Bluetooth przez osiem sekund. Jeśli powiadomienia dźwiękowe są włączone, zestaw słuchawkowy odtwarza komunikat dźwiękowy po usunięciu wszystkich urządzeń Bluetooth.

Podłącz kabel USB-C zestawu słuchawkowego Cisco 730

Użyj dołączonego kabla USB-C, aby połączyć zestaw słuchawkowy z laptopem, telefonem Cisco IP lub urządzeniem biurkowym Webex Desk.

 

Dźwięk za pośrednictwem kabla USB-C zawsze będzie miał pierwszeństwo przed innymi podłączonymi urządzeniami. Odłącz kabel USB-C, jeśli chcesz przełączyć się na urządzenie Bluetooth®.

1

Podłącz kabel USB-C do portu u dołu lewej muszli słuchawek.

USB-C cable connecting to the bottom of the left ear cup.
2

Podłącz drugi koniec kabla do odpowiedniego urządzenia.

3

Przesuń suwak Zasilanie/Bluetooth w górę, aby włączyć zestaw nagłowny.

Użyj kabla audio 3,5 mm

Użyj dołączonego kabla audio 3,5 mm, aby połączyć zestaw słuchawkowy z laptopem lub urządzeniem mobilnym. Za pomocą kabla audio można połączyć się z urządzeniem niebezprzewodowym lub gdy poziom naładowania baterii zestawu nagłownego jest niski.

 

Nie można sterować połączeniami ani odtwarzaniem muzyki przy użyciu kabla 3,5 mm. Wszystkie podłączone źródła Bluetooth® będą miały pierwszeństwo przed połączeniem audio 3,5 mm.

1

Podłącz kabel audio 3,5 mm do portu u dołu lewej muszli słuchawek.

3.5 millimeter cable
2

Włóż drugi koniec kabla do gniazda 3,5 mm w urządzeniu.

Sprawdź pozostały czas pracy baterii zestawu słuchawkowego Cisco 730

Po włączeniu zestawu słuchawkowego powiadomienie głosowe informuje o poziomie naładowania baterii. Zestaw słuchawkowy powiadamia Cię, gdy pozostało mniej niż godzina rozmów.

 

Powiadomienia głosowe są domyślnie włączone. Powiadomienia głosowe zestawu słuchawkowego można przełączać w aplikacji mobilnej Cisco Headsets.

Jeśli masz oprogramowanie sprzętowe w wersji 1-7-0-138 lub nowszej, zestaw nagłowny wyłącza się automatycznie po sześciu godzinach bezczynności w celu oszczędzania energii baterii.

Wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Przesuń przełącznik zasilania/Bluetooth w górę i puść.

  Przełącznik Zasilanie/Bluetooth

  Jeśli masz na sobie zestaw słuchawkowy, usłyszysz powiadomienie o poziomie naładowania baterii.

 • Otwórz aplikację mobilną Cisco Headsets. Poziom naładowania baterii jest wyświetlany na ekranie głównym .
 • Na urządzeniach z systemem Windows 10, Android i iOS poziom naładowania baterii można wyświetlić na liście Bluetooth® urządzeń.
Tabela 2. Stan diody LED

Dioda LED zasilania

Ładowanie baterii

Podpowiedź głosowa

Ciągły kolor zielony

Pozostało 15 lub więcej godzin rozmów.

"Poziom naładowania baterii: wysoki."

Ciągły żółty

Pozostało od 15 do 5 godzin rozmów.

"Pozostało ci [X] godzin rozmów".

Ciągły kolor czerwony

Pozostało mniej niż 5 godzin rozmów.

"Pozostało ci [X] godzin rozmów".

Ładowanie zestawu słuchawkowego Cisco 730 za pomocą kabla USB-C

Do ładowania zestawu słuchawkowego użyj dołączonego kabla USB-C. Pełne naładowanie zestawu słuchawkowego trwa około 2,5 godziny. Gdy zestaw słuchawkowy się ładuje, dioda LED zasilania miga, pokazując stan akumulatora. Gdy zestaw słuchawkowy jest w pełni naładowany, dioda LED zasilania zmieni kolor z migającego zielonego na stały zielony.
Tabela 3. Stan naładowania zestawu słuchawkowego

Dioda LED zasilania

Stan naładowania

Ciągły kolor zielony

Pełne naładowanie

Miga na zielono

Wysoki

Miga na żółto

Średni

Migający czerwony

Niski

1

Włóż kabel USB-C do portu ładowania USB-C znajdującego się w dolnej części lewej słuchawki.

Cisco Headset 730 USB-C port
2

Podłącz końcówkę USB-A kabla do dowolnego zasilanego portu USB.

Ładowanie oznacza, że zestawy słuchawkowe Cisco Headset 720 i Cisco Headset 730 oferują wygodną opcję ładowania i przechowywania zestawu nagłownego.

Możesz także zakończyć aktywne połączenia lub przełączyć się na inne źródło dźwięku, umieszczając zestaw słuchawkowy w podstawce ładującej. Funkcję tę można dostosować w aplikacji Cisco Headsets oraz w aplikacji komputerowej Webex.


 
 • Podstawka ładująca Cisco Headset 720 jest niezgodna z Cisco Headset 730. Podobnie podstawka ładująca 730 jest niezgodna z zestawem słuchawkowym Cisco Headset 720. Przed użyciem upewnij się, że masz odpowiednią podstawkę ładującą.
 • Funkcja zdarzenia w Docku jest dostępna tylko w wersji oprogramowania układowego 730 1-8-0-213 lub nowszej oraz w wersji 720 Series for Microsoft Teams 1-11-0-212 lub nowszej. Zestaw słuchawkowy Cisco z serii 720 dla Webex nie może obecnie używać podstawki ładującej do kończenia połączeń ani przełączania źródeł dźwięku.
1

Przymocuj podstawkę do podstawy tak, aby logo Cisco było skierowane na zewnątrz. Elementy podstawy ładującej zatrzaskują się na stałe.

Charging stand assembly
2

Podłącz dołączony kabel USB do portu znajdującego się z tyłu podstawki ładującej. Podłącz drugi koniec kabla do dowolnego zasilanego portu USB.

Charging stand power
3

Umieść zestaw słuchawkowy na podstawce ładującej. Gdy zestaw słuchawkowy jest prawidłowo osadzony, dioda LED z przodu podstawki świeci na biało.


 
Upewnij się, że zestaw słuchawkowy z serii 720 jest umieszczony z mikrofonem na wysięgniku skierowanym w tę samą stronę, co logo Cisco.
Cisco Headset 730 and charging stand

Asystent głosowy

Możesz szybko uzyskać dostęp do Apple Siri, Asystenta Google lub Cortany na urządzeniu przenośnym lub laptopie za pośrednictwem zestawu słuchawkowego Cisco 730.


 

Nie można skonfigurować zestawu słuchawkowego tak, aby miał dostęp do wielu asystentów głosowych jednocześnie.

Aktywowanie mobilnego asystenta głosowego w zestawie słuchawkowym Cisco Headset 730

Domyślnie zestaw słuchawkowy Cisco 730 obsługuje asystentów głosowych, Apple Siri, Asystenta Google i Cortanę w systemie Windows 10. Pomoc asystenta głosowego można włączyć lub wyłączyć w aplikacji mobilnej Cisco Headsets.

Zanim rozpoczniesz

Upewnij się, że urządzenie mobilne lub laptop jest podłączone do sieci Wi-Fi lub komórkowej sieci danych.

Na prawej słuchawce naciśnij dwukrotnie przycisk odtwarzania.

Cisco Headset 730 play button

Włącz asystenta głosowego w aplikacji Cisco Headsets

Funkcję asystenta głosowego w zestawie słuchawkowym Cisco 730 można włączyć i wyłączyć za pomocą aplikacji mobilnej Cisco Headsets.
1

Na urządzeniu przenośnym otwórz aplikację Zestawy nagłowne Cisco i dotknij opcji Ustawienia > Ogólne

2

Włączanie lub wyłączanie funkcji Włącz asystenta głosowego.

Informacje o powiadomieniach dźwiękowych

Domyślnie zestaw słuchawkowy odtwarza powiadomienia dźwiękowe dotyczące wielu czynności i scenariuszy. W poniższej tabeli przedstawiono sytuacje i skojarzone z nimi komunikaty dźwiękowe.

Tabela 4. Powiadomienia o dźwięku w zestawie słuchawkowym

Czynność

Monit dźwiękowy

Bateria zestawu słuchawkowego ma ponad 15 godzin rozmów.

"Poziom naładowania baterii: wysoki."

Czas rozmów baterii zestawu słuchawkowego wynosi mniej niż 15 godzin.

"Pozostało [X] godzin rozmów.

Masz połączenie przychodzące.

"Masz połączenie przychodzące".

Naciśnij przycisk Wycisz podczas połączenia.

"Wyciszony."

Wyłączasz wyciszenie zestawu nagłownego podczas rozmowy.

"Niewyciszony."

Mówisz, gdy zestaw słuchawkowy jest wyciszony podczas połączenia.

► "Jesteś wyciszony."

Zestaw nagłowny łączy się ze źródłem Bluetooth®

"Połączony".

Zestaw nagłowny zostanie odłączony od pierwszego źródła Bluetooth

"Rozłączono".

Przytrzymaj przycisk Odtwórz bez aktywnego połączenia.

"Zajęty światłem włączonym."

Przytrzymaj przycisk Odtwórz , aby wyłączyć diodę LED obecności.

"Zajęty Światło wyłączone."

Odrzucasz połączenie za pomocą przycisku Połącz .

"Połączenie odrzucone".

Zestaw nagłowny jest w trybie parowania.

"Tryb parowania. Poszukaj zestawu słuchawkowego Cisco Headset 730 na liście Bluetooth urządzeń".

Włączasz zestaw nagłowny.

"Zestaw słuchawkowy włączony".

Wyłącz zestaw nagłowny.

"Zestaw słuchawkowy wyłączony".

Usuwane są wszystkie Bluetooth urządzenia.

"Przytrzymaj przycisk Bluetooth, aby usunąć wszystkie Bluetooth rekordy urządzenia".

Wymazywanie zestawu nagłownego Bluetooth pamięci.

"Bluetooth rekordy usunięte."

Zestaw słuchawkowy łączy się z telefonem Cisco IP.

"Telefon biurkowy podłączony".

Zestaw słuchawkowy zostanie odłączony od telefonu Cisco IP.

"Telefon stacjonarny odłączony."

Zestaw nagłowny zostanie połączony z adapterem USB.

"Podłączono adapter USB firmy Cisco".

Zestaw nagłowny zostanie odłączony od adaptera USB.

"Adapter USB Cisco odłączony."

Zestaw słuchawkowy połączy się z komputerem.

"Komputer podłączony".

Zestaw nagłowny zostanie odłączony od komputera.

"Komputer odłączony".

Zestaw słuchawkowy łączy się z telefonem komórkowym.

"Telefon komórkowy podłączony."

Zestaw nagłowny zostanie odłączony od telefonu komórkowego.

"Telefon komórkowy odłączony."

Zestaw słuchawkowy połączy się z nieznanym urządzeniem.

"Urządzenie podłączone".

Zestaw nagłowny zostanie odłączony od nieznanego urządzenia.

"Urządzenie odłączone".

Dostosowanie powiadomień zestawu słuchawkowego

Można dostosować powiadomienia dźwiękowe, które mają być słyszane w zestawie słuchawkowym.
1

W aplikacji Cisco Headsets wybierz swój zestaw słuchawkowy i naciśnij kolejno opcje Ustawienia > Powiadomienia dźwiękowe.

2

Wybierz ustawienie powiadomienia, które chcesz zmienić. Zmiany zostaną zapisane automatycznie.

Zmiana języka powiadomień dźwiękowych

Język powiadomień dźwiękowych można zmienić za pomocą aplikacji mobilnej Cisco Headsets. Dostępne języki to: chiński (mandaryński), angielski (USA), angielski (Wielka Brytania), francuski, niemiecki, włoski, japoński, koreański, portugalski (Brazylia), rosyjski i hiszpański.

Po wybraniu nowego języka zestaw słuchawkowy zostanie zresetowany. Nie przesuwaj zestawu słuchawkowego poza zasięg, nie zmieniaj źródła dźwięku ani nie podłączaj kabla USB-C lub 3,5 mm przed zakończeniem resetowania.

1

W aplikacji Cisco Headsets wybierz swój zestaw słuchawkowy i naciśnij kolejno opcje Ustawienia > Powiadomienia audio > Język.


 

Jeśli menu Język nie jest wyświetlane w aplikacji, skontaktuj się z administratorem zestawu słuchawkowego.

2

Wybierz język, który chcesz słyszeć w zestawie słuchawkowym.

3

Wybierz opcję Kontynuuj.