1

Prijavite se na organizaciju korisnika pomoću URL adrese https://admin.webex.com i idite na Usluge > Kontakt centar > Funkcije.

2

Izaberite karticu Virtuelni agent da biste prikazali sve kartice virtuelnih agenata za svoju organizaciju i kliknite na X na virtuelnim agentima koje želite da izbrišete.

3

Izaberite Izbriši.