Aplikacija Webexpodržava Extensible Messaging and Presence Protocol (XMPP) sa aplikacijama nezavisnih proizvođača koje prepoznaju XMPP. Na primer, Jabber i Pidgin. Vaši korisnici mogu da komuniciraju sa osobama koje koriste XMPP aplikacije.

Konfigurisanje XMPP-a

 • DNS usluga sa pridruženim XMPP SRV zapisom

 • Omogući postavke uControl Hub

Stvari koje treba da imate na umu

 • Vaši korisnici mogu da kreiraju razmak samo sa jednom osobom pomoću XMPP-a, kreiranje razmaka u grupi nije podržano.

 • Kada korisnici dodaju osobe koje koriste XMPP,Aplikacija Webexkorisnici ne vide nikakvu dostupnost za XMPP korisnike i XMPP korisnici videAplikacija Webexkorisnici kao odsutni .

 • End-to-end šifrovanje nije dostupno za federirane korisnike nezavisnih proizvođača.

 • TLS šifrovane veze izmeđuAplikacija Webexa spoljne XMPP usluge su dostupne samo kada spoljna usluga dozvoli neautorizovani TLS.

 • Svaka konfiguracija koju ste primenili da biste blokirali spoljnu komunikaciju za vašu organizaciju takođe se primenjuje za XMPP federaciju.

1

Iz prikaza klijenta u okviru izaberite https://admin.webex.comstavku Poruke.

2

Pomerite se do XMPP federacije i uradite sledeće:

 1. Izaberite XMPP domen sa proverenih domena.

  Možete odabrati samo jedan XMPP domen.

 2. Kreirajte _xmpp-server._tcp XMPP SRV zapis koji ukazuje na vaš klaster na portu 5269 na vašem DNS serveru.

  Odaberite klaster iz sledećih opcija, na osnovu lokacije na kojojAplikacija Webexdata centar:

  • Američki klaster— wx2i-a.wbx2.com

  • Drugi američki klaster— wx2i-r.wbx2.com

  • Eu klaster— wx2i-k.wbx2.com.

  Na primer, za kupca sa XMPP domenom webex-customer.example.com na američkom klasteru, SRV zapis je sledeći:

  1 | dig +short SRV _xmpp-server._tcp.webex-customer.example.com

  2 | 5 0 5269 wx2i-a.wbx2.com.

 3. Kliknite na dugme Proveri.

3

Omogući XMPP federaciju.

ID za jabber se kreira za svakog korisnika u vašoj organizaciji koristeći informacije sa e-adrese korisnika i vašeg XMPP domena u formatu Korisničko ime@ XMPP_Domain.

Na primer: korisnik sa e-adresom acassidy@company.com i primerom XMPP domena, ID jabber-a je acassidy@example.com.

Ovo možete promeniti za pojedinačne korisnike. Idite na opciju "Korisnici", odaberite korisnika i u okviru "Usluge " odaberite stavku " Poruke". Ažurirajte korisničko ime u ID-u za jaber.