Koje informacije su mi potrebne prilikom izveštavanja o problemu sa telekonferencijom?

Koje informacije su mi potrebne kada prijavim problem sa telekonferencijom?

Koje informacije su potrebne Webexu prilikom izveštavanja o problemu sa telekonferencijom?

Predložak eskalacije telefonije


Važno:
 
Problemi sa telefonijom treba da budu prijavljeni u roku od 24 sata od pojave problema. Webex ne može da garantuje da će evidencije telefonije biti dostupne posle 24 časa od prijavljenog incidenta. Problemi sa telefonijom do kojih je došlo više od 24 sata od trenutnog vremena su samo najbolja istraga. Nije moguće istražiti pitanja telefonije koja su se dogodila pre više od 30 dana.
 
Popunite odgovarajući predložak ispod kako biste najbolje što ste u mogućnosti i pružili što više informacija. Obratite se timu za podršku poravnatom sa vašom lokacijom kada se informacije prikupe, pogledajte: WBX162 - Kako da kontaktiram službu za korisnike kompanije Webex ili tehničku podršku?
 
Opšti zahtevi za sve probleme sa telefonijom

 • Detalji sastanka ili informacije o pridruživanju samo zvuku
 • Uključi određene greške ili glasovne upite primljene kada dođe do problema
 • Na koje Webex brojeve telefona/funkcije utiče?
 • Funkcija "Pozovi" ili "Pozovi nazad" koja se koristi na sastanku?
 • Putarina ili besplatna putarina, ili oboje?
 • Broj sastanka ili pristupni kôd (ako je primenljivo)
 • Broj telefona na koji je uticao korisnik je zvao iz
 • Došlo je do problema sa datumom i vremenom
 • Koliko je korisnika pogođeno?
 • Da li možete da duplirate (i putarinu/naplatnu rampu)?  Uključi tačne korake, uključujući tastaturu/ulaz telefona
 • Ko je vaš Telco provajder?
 • Koji tip telefona se koristi (VoIP, Mobile itd.)
 • Korporativni ili stambeni telefon?
 • Koja je fizička lokacija osobe koja ima problem?

Ispušteni pozivi
 • Koliko korisnika je ispalo?
 • Gde su pogođeni korisnici fizički locirani?
 • Poruke o greškama koje su se čule/prikazivale pre otpuštanja
 • Datum i vreme otpuštanja poziva
 • Da li je domaćin ispustio telekonferenciju?
 • Da li je domaćin ispustio deo sastanka sa podacima?
 • Ima li problema sa ponovnim zasedanjem telekonferencije?
 
Problemi sa pozivom
 • Da li se problem može duplirati na više telefona, interno/eksterno za preduzeće?
 • Koji status sastanka pokazuje za poziv?
 • Gde se korisnik nalazi?
 
Kvalitet glasa/statika (Problem mora da bude problematičan uživo ako je moguće)
 • Kakav telefon je u upotrebi (Mobilni, spikerfon, slušalice, slušalice, VoIP telefon itd)?
 • Da li privremeno prigušivanje učesnika ili govornika rešava problem?
 • Da li se izdavanje može duplirati na novoj konferenciji?
 • Koliko ljudi zaseda?
 
Brzo zauzet/mrtav vazduh
 • Da li se izdavanje može duplirati na novoj konferenciji?
 • Da li se problem može duplirati na više telefona, interno/eksterno za preduzeće?
 • Na koje brojeve utiču (Toll and/ili Toll Free, određeni Webex brojevi telekonferencije)?
 • Kada dolazi do problema (prilikom biranja broja, nakon unošenja broja sastanka, nakon unošenja broja učesnika itd.)?
 
Glasovno vršnjačko kolo (BGP Down)
 • Opis problema (šta se zapravo dešava/kako na korisnike utiče)?
 • Usluga poslednjeg datuma/vremena je radila ispravno?
 • Aktivno ili stendbaj kolo je uticalo?
 • Lokacija data centra/Webex IPoP peering lokacija?
Da li je ovaj članak bio koristan?