Uređivanje smernica za red poziva

Smernice za red poziva su važne da biste razumeli kako pozivi stižu u red i kako ga napuštaju.Usluge koje su deo smernica za reda poziva imaju prednost istim redosledom prioriteta koji se pominje u nastavku.
 • Usluga tokom odmora
 • Noćna usluga
 • Nametnuto prosleđivanje
 • Zalutali pozivi
Usluge omogućene u redu poziva imaju redosled prvenstva i ulaze u red poziva da bi se utvrdilo kako se
 • pozivom rukuje kada red poziva postane pun,
 • poziv odbija kada agent ne odgovara na pozive,
 • poziv obrađuje kada red nema agente.

1

Iz prikaza klijenta na adresi https://admin.webex.com idite na Usluge, pa kliknite na Pozivanje > Funkcije.

2

Izaberite Red poziva, a zatim izaberite red poziva za uređivanje sa liste.

Konfigurišite red poziva tako da se pozivi drugačije usmeravaju tokom odmora.

1

Iz prikaza klijenta na adresi https://admin.webex.com idite na Usluge, pa kliknite na Pozivanje > Funkcije.

2

Izaberite Red poziva, a zatim izaberite red poziva za uređivanje sa liste.

3

Na bočnoj tabli, pored stavke Usluga tokom odmora, kliknite na Upravljaj.

4

Omogućite opciju Usluga tokom odmora.

5

Izaberite neku opciju sa padajuće liste.

 • Izvrši postupak u slučaju zauzetosti
 • Prenesi na broj telefona – unesite broj telefona na koji želite da prenesete poziv.
6

Izaberite Raspored za odmor sa padajuće liste.

Možete i da konfigurišete nove rasporede za odmor ako određeni raspored za odmor nije naveden u padajućoj listi.
7

Izaberite polje za potvrdu Reprodukuj najavu pre postupka u slučaju usluge tokom odmora da biste reprodukovali najavu usluge tokom odmora.

8

Odaberite tip najave, odnosno jednu od sledećih opcija:

 • Reprodukuj podrazumevanu najavu.

 • Reprodukuj prilagođenu najavu – možete da otpremite prilagođenu poruku.

  1. Kliknite na Priloži datoteku da biste otpremili prilagođenu datoteku najave sa lokalnog sistema.
  2. Izaberite otpremljenu prilagođenu datoteku najave sa padajuće liste.
9

Kliknite na Sačuvaj da biste sačuvali uslugu.

Konfigurišite red poziva tako da se pozivi drugačije usmeravaju u periodu kada red nije u funkciji.To se određuje rasporedom kojim se definiše radno vreme reda.

1

Iz prikaza klijenta na adresi https://admin.webex.com idite na Usluge, pa kliknite na Pozivanje > Funkcije.

2

Izaberite Red poziva, a zatim izaberite red poziva za uređivanje sa liste.

3

Na bočnoj tabli, pored stavke Noćna usluga, kliknite na dugme Upravljaj.

4

Omogućite opciju Noćna usluga.

5

Izaberite neku opciju sa padajuće liste.

 • Izvrši postupak u slučaju zauzetosti
 • Prenesi na broj telefona – unesite broj telefona na koji želite da prenesete poziv.
6

Izaberite polje za potvrdu Reprodukuj najavu pre postupka u slučaju noćne usluge da biste reprodukovali najavu noćne usluge.

7

Odaberite tip najave, odnosno nešto od navedenog:

 • Podrazumevana najava.

 • Prilagođena najava – možete da otpremite prilagođenu poruku.

  1. Kliknite na Priloži datoteku da biste otpremili prilagođenu datoteku najave sa lokalnog sistema.Možete da otpremite najviše četiri datoteke.
  2. Izaberite otpremljenu prilagođenu datoteku najave sa padajuće liste.
8

Izaberite Radno vreme sa padajuće liste.

Možete i da konfigurišete novo radno vreme ako određeno radno vreme nije navedeno u padajućoj listi.
9

Omogućite nametnutu noćnu uslugu bez obzira na raspored radnog vremena da biste nametnuli pozive bez obzira na radno vreme.

10

Odaberite tip najave, odnosno jednu od sledećih opcija:

 • Reprodukuj podrazumevanu najavu.

 • Reprodukuj prilagođenu najavu – možete da otpremite prilagođenu poruku.

  1. Kliknite na Priloži datoteku da biste otpremili prilagođenu datoteku najave sa lokalnog sistema.
  2. Izaberite otpremljenu prilagođenu datoteku najave sa padajuće liste.
11

Kliknite na Sačuvaj da biste sačuvali uslugu.

Omogućava da se red postavi u režim za vanredno stanje da bi se pozivi prosleđivali na drugu lokaciju tokom vanrednog stanja.Konfigurišite red poziva da privremeno skreće nove dolazne pozive na drugačiju rutu nezavisno od rute noćne usluge ili rute usluge tokom odmora.

1

Iz prikaza klijenta na adresi https://admin.webex.com idite na Usluge, pa kliknite na Pozivanje > Funkcije.

2

Izaberite Red poziva, a zatim izaberite red poziva za uređivanje sa liste.

3

Na bočnoj tabli, pored stavke Nametnuto prosleđivanje, kliknite na Upravljaj.

4

Omogućite opciju Nametnuto prosleđivanje.

5

Unesite broj telefona na koji želite da prenesete poziv.

6

Izaberite polje za potvrdu Reprodukuj najavu pre prosleđivanja da biste reprodukovali najavu nametnutog prosleđivanja.

7

Odaberite tip najave, odnosno jednu od sledećih opcija:

 • Podrazumevana najava.

 • Prilagođena najava – možete da otpremite prilagođenu poruku.

  1. Kliknite na Priloži datoteku da biste otpremili prilagođenu datoteku najave sa lokalnog sistema.
  2. Izaberite otpremljenu prilagođenu datoteku najave sa padajuće liste.
8

Kliknite na Sačuvaj da biste sačuvali uslugu.

Zalutale pozive obrađuje red u kojem trenutno nema agenata.Konfigurišite smernice za usmeravanje reda poziva za pozive koji su zalutali u redu kada su svi agenti odjavljeni.

1

Iz prikaza klijenta na adresi https://admin.webex.com idite na Usluge, pa kliknite na Pozivanje > Funkcije.

2

Izaberite Red poziva, a zatim izaberite red poziva za uređivanje sa liste.

3

Na bočnoj tabli, pored stavke Zalutali pozivi, kliknite na Upravljaj.

4

Izaberite željenu opciju za zalutale pozive.

 • Ostavi u redu – poziv ostaje u redu.
 • Izvrši postupak u slučaju zauzetosti – pozivi se uklanjaju iz reda i prelaze na postupak u slučaju zauzetosti.Ako je red konfigurisan tako da se u slučaju zauzeća prosleđuju pozivi ili uključuje usluga govorne pošte, onda se pozivom upravlja u skladu sa tim.
 • Prenos na broj telefona – pozivi se uklanjaju iz reda i prenose se na konfigurisani broj telefona.
 • Noćna usluga – pozivi se obrađuju u skladu sa konfiguracijom noćne usluge.Ako postupak u slučaju noćne usluge nije omogućen, onda zalutali pozivi ostaju u redu.
 • Reprodukuj zvonjavu dok pozivalac ne prekine vezu – pozivi se uklanjaju iz reda i obezbeđeno im je zvonjenje sve dok pozivalac ne odbaci poziv.Ton povratnog signala koji se reprodukuje pozivaocu je lokalizovan u skladu sa pozivnim brojem zemlje pozivaoca.
 • Reprodukuj najavu dok pozivalac ne prekine vezu – pozivi se uklanjaju iz reda i obezbeđena im je najava koja se ponavlja sve dok pozivalac ne odbaci poziv.
  1. Odaberite zvuk objave, odnosno jednu od sledećih opcija:
   • Podrazumevana najava.

   • Prilagođena najava – možete da otpremite prilagođenu poruku.

    1. Kliknite na Priloži datoteku da biste otpremili prilagođenu datoteku najave sa lokalnog sistema.
    2. Izaberite otpremljenu prilagođenu datoteku najave sa padajuće liste.
5

Kliknite na Sačuvaj da biste sačuvali uslugu.