Редактиране на правилата за опашките за повиквания

Правилата за опашките за повиквания са важни, за да можете да разберете как обажданията влизат в и излизат от опашката.Услугите, които са част от правилата за опашките, имат предимство в долупосочения ред на приоритет.
 • Празнична услуга
 • Нощна услуга
 • Принудително пренасочване
 • Изостанали повиквания
Услугите, активирани в опашката на повикванията, имат приоритет и влизат в опашката на повикванията, като определят как повикването да бъде:
 • обработено, когато опашката на повикванията се напълни
 • неприето, когато агентът не отговаря на обажданията
 • обработено, когато няма агенти за опашката

1

От изгледа на клиента в https://admin.webex.com отидете на Услуги и щракнете върху Повиквания > Функции.

2

Щракнете върху Опашка на повикванията и изберете от списъка опашката на повикванията, която искате да редактирате.

Конфигуриране на опашката на повикванията така, че да маршрутизира повикванията различно през почивните дни

1

От изгледа на клиента в https://admin.webex.com отидете на Услуги и щракнете върху Повиквания > Функции.

2

Щракнете върху Опашка на повикванията и изберете от списъка опашката на повикванията, която искате да редактирате.

3

В страничния панел, до Празнична услуга, щракнете върху Управление.

4

Активирайте празничната услуга.

5

Изберете опция от падащия списък.

 • Отговаряне със сигнал за заето
 • Прехвърляне към телефонен номер – Въведете телефонния номер, към който искате да се прехвърли повикването.
6

Изберете Празнична услуга от падащия списък.

Можете също да конфигурирате нови графици за празници, ако графикът за даден празник не фигурира в падащия списък.
7

Отметнете квадратчето Пускане на известие преди действието на празничната услуга, за да се възпроизвежда известието за празничната услуга.

8

Изберете Вид известие с една от следните опции:

 • Пускане на съобщението по подразбиране.

 • Пускане на персонализирано известие – можете да качите персонализирано съобщение.

  1. Щракнете върху Прикачване на файл, за да качите файл с персонализирано известие от вашата локална система.
  2. Изберете качения файл с персонализирано известие от падащия списък.
9

Щракнете върху Запиши, за да запишете услугата.

Конфигурирайте опашката на повикванията да маршрутизира повикванията различно през часовете, когато тя не обслужва.Това се определя от график, който определя работното време на опашката.

1

От изгледа на клиента в https://admin.webex.com отидете на Услуги и щракнете върху Повиквания > Функции.

2

Щракнете върху Опашка на повикванията и изберете от списъка опашката на повикванията, която искате да редактирате.

3

В страничния панел, до Нощна услуга, щракнете върху Управление.

4

Активирайте Нощна услуга.

5

Изберете опция от падащия списък.

 • Отговаряне със сигнал за заето
 • Прехвърляне към телефонен номер – Въведете телефонния номер, към който искате да се прехвърли повикването.
6

Отметнете квадратчето Пускане на известие преди действието на нощната услуга, за да се възпроизвежда съобщението за нощната услуга.

7

Изберете Вид известие с една от следните опции:

 • Съобщение по подразбиране.

 • Персонализирано известие – можете да качите персонализирано съобщение.

  1. Щракнете върху Прикачване на файл, за да качите файл с персонализирано известие от вашата локална система.Можете да качите максимум четири файла.
  2. Изберете качения файл с персонализирано известие от падащия списък.
8

Изберете Работно време от падащия списък.

Можете също да конфигурирате ново работно време, ако дадено работно време не фигурира в падащия списък.
9

Активирайте сега принудителния режим на нощна услуга независимо от графика на работното време, така че повикванията да се приемат независимо от работното време.

10

Изберете Вид известие с една от следните опции:

 • Пускане на съобщението по подразбиране.

 • Пускане на персонализирано известие – можете да качите персонализирано съобщение.

  1. Щракнете върху Прикачване на файл, за да качите файл с персонализирано известие от вашата локална система.
  2. Изберете качения файл с персонализирано известие от падащия списък.
11

Щракнете върху Запиши, за да запишете услугата.

Позволява опашката да бъде поставена в спешен режим, така че да прехвърля повикванията към друго място по време на спешната ситуация.Конфигурирайте опашката на повикванията, за да прехвърляте временно нови входящи повиквания към различен маршрут, който не зависи от маршрута на нощната услуга и празничната услуга.

1

От изгледа на клиента в https://admin.webex.com отидете на Услуги и щракнете върху Повиквания > Функции.

2

Щракнете върху Опашка на повикванията и изберете от списъка опашката на повикванията, която искате да редактирате.

3

В страничния панел, до Принудително препращане, щракнете върху Управление.

4

Разрешете Принудително препращане.

5

Въведете телефонния номер, към който искате да се прехвърли повикването.

6

Отметнете квадратчето Пускане на известие преди препращане, за да се възпроизвежда съобщението за принудително препращане.

7

Изберете Вид известие с една от следните опции:

 • Съобщение по подразбиране.

 • Персонализирано известие – можете да качите персонализирано съобщение.

  1. Щракнете върху Прикачване на файл, за да качите файл с персонализирано известие от вашата локална система.
  2. Изберете качения файл с персонализирано известие от падащия списък.
8

Щракнете върху Запиши, за да запишете услугата.

Изостаналото повикване се обработва от опашка, за която в момента няма разпределени агенти.Конфигурирайте правила за маршрутизиране за опашката на повикванията за тези, които са изостанали в опашката, когато всички агенти са излезли.

1

От изгледа на клиента в https://admin.webex.com отидете на Услуги и щракнете върху Повиквания > Функции.

2

Щракнете върху Опашка на повикванията и изберете от списъка опашката на повикванията, която искате да редактирате.

3

В страничния панел, до Изостанали повиквания, щракнете върху Управление.

4

Изберете от опциите какво искате да се прави с изостаналите повиквания.

 • Оставяне в опашката – Повикването остава в опашката.
 • Отговаряне със сигнал за заето – Повикванията се премахват от опашката и се пуска сигнал за заето.Ако опашката е конфигурирана с услуга за пренасочване на повикванията при заето или с услуга за гласови съобщения, повикването се обработва по съответния начин.
 • Прехвърляне към телефонен номер – Повикванията се премахват от опашката и се прехвърлят към конфигурирания телефонен номер.
 • Нощна услуга – Повикванията се обработват според конфигурацията на нощната услуга.Ако нощната услуга не е активирана, изостаналите повиквания остават в опашката.
 • Пускане на звънене, докато повикващият не затвори – Повикванията се премахват от опашката и се пуска тон на звънене, докато повикващият не затвори.Тонът на звънене, който се пуска на повикващия, е локализиран в зависимост от кода на страната на повикващия.
 • Пускане на известие, докато повикващият не затвори – Повикванията се премахват от опашката и се пуска известие, което се повтаря, докато повикващият не затвори.
  1. Изберете Аудио известие с една от следните опции:
   • Съобщение по подразбиране.

   • Персонализирано известие – можете да качите персонализирано съобщение.

    1. Щракнете върху Прикачване на файл, за да качите файл с персонализирано известие от вашата локална система.
    2. Изберете качения файл с персонализирано известие от падащия списък.
5

Щракнете върху Запиши, за да запишете услугата.