Çağrı Sırası İlkelerinin Düzenlenmesi

Çağrı Sırası politikaları, çağrıların sıraya nasıl girdiğini ve sıradan nasıl çıktığını anlamak için önemlidir.Sıra politikalarının bir parçası olan hizmetler, aşağıda belirtilen ile aynı öncelik sırasına göre gerçekleştirilir.
 • Tatil Hizmeti
 • Gece Hizmeti
 • Zorla Yönlendirme
 • Bekleyen Çağrılar
Çağrı sırasında etkinleştirilen hizmetler öncelik sırasına alınır ve şunları belirlemek için çağrı sırasına girebilirsiniz:
 • çağrı sırası dolduğunda çağrının nasıl işleneceğini
 • temsilci çağrıları yanıtlamadığında çağrının nasıl aktarılacağını
 • sırada temsilci olmadığında çağrının nasıl işleneceğini

1

https://admin.webex.com bölümündeki müşteri görünümünden, Hizmetler bölümüne gidin ve Çağrı > Özellikler öğesine tıklayın.

2

Çağrı Sırası öğesine tıklayın ve listeden düzenlenecek çağrı sırasını seçin.

Tatillerde çağrıları farklı şekilde yönlendirmek için çağrı sırasını yapılandırın

1

https://admin.webex.com bölümündeki müşteri görünümünden, Hizmetler bölümüne gidin ve Çağrı > Özellikler öğesine tıklayın.

2

Çağrı Sırası öğesine tıklayın ve listeden düzenlenecek çağrı sırasını seçin.

3

Yan panelde, Tatil Hizmeti öğesinin yanında Yönet seçeneğine tıklayın.

4

Tatil hizmetini etkinleştirin.

5

Açılır listeden bir seçeneği seçin.

 • Meşgul mesajı çal
 • Şu telefon numarasına aktar: - Çağrıyı aktar etmek istediğiniz telefon numarasını girin.
6

Açılır listeden Tatil Planı seçeneğini seçin.

Belirli bir tatil planı açılır listede listelenmiyorsa yeni tatil planlarını yapılandır seçeneğini de seçebilirsiniz.
7

Tatil hizmeti duyurusunu çalmak için Tatil hizmetinden önce duyuruyu çal işlem onay kutusunu işaretleyin.

8

Aşağıdaki seçeneklerden biriyle bir Duyuru Türü seçin:

 • Varsayılan Duyuruyu Çal.

 • Özel Duyuruyu Çal - Özel bir mesaj yükleyebilirsiniz.

  1. Yerel sisteminizden bir özel duyuru dosyayı yüklemek için Dosya Ekle seçeneğine tıklayın.
  2. Açılır listeden yüklenen özel duyuru dosyasını seçin.
9

Hizmeti kaydetmek için Kaydet seçeneğine tıklayın.

Sıranın hizmette olmadığı saatlerde çağrıları farklı şekilde yönlendirmek için çağrı sırasını yapılandırın.Bu, sıranın çalışma saatlerini tanımlayan bir planla belirlenir.

1

https://admin.webex.com bölümündeki müşteri görünümünden, Hizmetler bölümüne gidin ve Çağrı > Özellikler öğesine tıklayın.

2

Çağrı Sırası öğesine tıklayın ve listeden düzenlenecek çağrı sırasını seçin.

3

Yan panelde, Gece Hizmeti öğesinin yanında Yönet seçeneğine tıklayın.

4

Gece Hizmetini etkinleştir.

5

Açılır listeden bir seçeneği seçin.

 • Meşgul mesajı çal
 • Şu telefon numarasına aktar: - Çağrıyı aktar etmek istediğiniz telefon numarasını girin.
6

Gece hizmeti duyurusunu çalmak için Geçe hizmetinden önce duyuruyu çal işlem onay kutusunu işaretleyin.

7

Aşağıdakilerden biriyle bir Duyuru Türü seçin:

 • Varsayılan Duyuru.

 • Özel Duyuru - Özel bir mesaj yükleyebilirsiniz.

  1. Yerel sisteminizden bir özel duyuru dosyayı yüklemek için Dosya Ekle seçeneğine tıklayın.En fazla dört dosya yükleyebilirsiniz.
  2. Açılır listeden yüklenen özel duyuru dosyasını seçin.
8

Açılır listeden Çalışma Saatleri seçeneğini seçin.

Belirli çalışma saatlerinin açılır listede listelenmemesi hâlinde yeni çalışma saatleri de yapılandırabilirsiniz.
9

Çalışma saatlerinden bağımsız olarak çağrıları zorlamak için çalışma saatleri planına bakılmaksızın, Zorlamalı Gece Hizmetini şimdi etkinleştirin.

10

Aşağıdaki seçeneklerden biriyle bir Duyuru Türü seçin:

 • Varsayılan Duyuruyu Çal.

 • Özel Duyuruyu Çal - Özel bir mesaj yükleyebilirsiniz.

  1. Yerel sisteminizden bir özel duyuru dosyayı yüklemek için Dosya Ekle seçeneğine tıklayın.
  2. Açılır listeden yüklenen özel duyuru dosyasını seçin.
11

Hizmeti kaydetmek için Kaydet seçeneğine tıklayın.

Acil durum sırasında çağrıların farklı bir konuma yönlendirilmesi için sıranın acil durum moduna alınmasını sağlar.Yeni gelen çağrıları Gece Hizmeti ve Tatil Servisi yönünden bağımsız olarak farklı bir yöne geçici olarak yönlendirmek için çağrı sırasını yapılandırın.

1

https://admin.webex.com bölümündeki müşteri görünümünden, Hizmetler bölümüne gidin ve Çağrı > Özellikler öğesine tıklayın.

2

Çağrı Sırası öğesine tıklayın ve listeden düzenlenecek çağrı sırasını seçin.

3

Yan panelde, Zorla Yönlendirme öğesinin yanında Yönet seçeneğine tıklayın.

4

Zorla Yönlendirmeyi etkinleştir.

5

Çağrıyı aktarmak istediğiniz telefon numarasını girin.

6

Zorla yönlendirme duyurusunu çalmak için Yönlendirmeden önce duyuruyu çal işlem onay kutusunu işaretleyin.

7

Aşağıdaki seçeneklerden biriyle bir Duyuru Türü seçin:

 • Varsayılan Duyuru.

 • Özel Duyuru - Özel bir mesaj yükleyebilirsiniz.

  1. Yerel sisteminizden bir özel duyuru dosyayı yüklemek için Dosya Ekle seçeneğine tıklayın.
  2. Açılır listeden yüklenen özel duyuru dosyasını seçin.
8

Hizmeti kaydetmek için Kaydet seçeneğine tıklayın.

Bekleyen bir çağrı, hâlihazırda atanmış hiçbir temsilcinin bulunmadığı bir sıra tarafından işlenir.Tüm temsilciler oturumlarını kapattığında sırada bekleyen çağrılar için çağrı sırası yönlendirme politikasını yapılandırın.

1

https://admin.webex.com bölümündeki müşteri görünümünden, Hizmetler bölümüne gidin ve Çağrı > Özellikler öğesine tıklayın.

2

Çağrı Sırası öğesine tıklayın ve listeden düzenlenecek çağrı sırasını seçin.

3

Yan panelde, Bekleyen Çağrılar öğesinin yanında Yönet seçeneğine tıklayın.

4

Bekleyen çağrılar ile ne yapmak istediğinizi seçeneklerin arasından seçin.

 • Sırada Bırak - Çağrı sırada kalır.
 • Meşgul İşlemi Uygula - Çağrılar sıradan çıkarılır ve meşgul işlemi uygulanır.Sıra, çağrı yönlendirme meşgul veya sesli mesajlaşma hizmetiyle yapılandırılırsa çağrı bu doğrultuda işleme alınır.
 • Telefon Numarasına Aktar - Çağrılar sıradan çıkarılır ve yapılandırılan telefon numarasına aktarılır.
 • Gece Hizmeti - Çağrılar, gece hizmeti yapılandırmasına göre işlenir.Gece hizmeti işlemi etkinleştirilmemişse, bekleyen çağrılar sırada kalır.
 • Çağrı yapan telefonu kapatıncaya kadar telefonu çaldırmaya devam et: Çağrılar sıradan çıkarılır ve arayan, çağrıyı bırakıncaya kadar telefon çaldırılır.Çağrı yapana çalınan geri zil sesi, arayanın ülke koduna göre yerelleştirilir.
 • Çağrı yapan telefonu kapatıncaya kadar duyuruyu çalmaya devam et: Çağrılar sıradan çıkarılır ve arayan çağrıyı bırakıncaya kadar arka arkaya duyuru oynatılır.
  1. Aşağıdaki seçeneklerden biriyle bir Duyuru Sesi seçin:
   • Varsayılan Duyuru.

   • Özel Duyuru - Özel bir mesaj yükleyebilirsiniz.

    1. Yerel sisteminizden bir özel duyuru dosyayı yüklemek için Dosya Ekle seçeneğine tıklayın.
    2. Açılır listeden yüklenen özel duyuru dosyasını seçin.
5

Hizmeti kaydetmek için Kaydet seçeneğine tıklayın.