Úprava zásad fronty hovorů

Zásady fronty hovorů jsou důležité pro pochopení toho, jak se hovory dostávají do fronty a jak z ní vystupují.Služby, které jsou součástí zásad fronty, mají přednost ve stejném pořadí priority, jaké je uvedeno níže.
 • Sváteční služba
 • Noční služba
 • Nucené přesměrování
 • Uvízlé hovory
Služby povolené ve frontě hovorů mají pořadí priority a vstupují do fronty hovorů, aby určily způsob, jak se bude volání
 • zpracovávat při zaplnění fronty hovorů
 • vracet, když agent neodpovídá na hovory
 • zpracovávat, pokud fronta nemá žádné agenty

1

Ze zobrazení zákazníka v https://admin.webex.com přejděte na Služby a klikněte na Volání > Funkce.

2

Klikněte na možnost Fronta hovorů a ze seznamu vyberte frontu hovorů, kterou chcete upravit.

Nakonfigurujte frontu hovorů, aby byly hovory během svátků směrovány odlišným způsobem.

1

Ze zobrazení zákazníka v https://admin.webex.com přejděte na Služby a klikněte na Volání > Funkce.

2

Klikněte na možnost Fronta hovorů a ze seznamu vyberte frontu hovorů, kterou chcete upravit.

3

Na bočním panelu vedle položky Sváteční služba klikněte na možnost Spravovat.

4

Povolte sváteční službu.

5

Vyberte možnost z rozevíracího seznamu.

 • Proveďte postup při obsazení
 • Přepojit na telefonní číslo – zadejte telefonní číslo, na které chcete hovor přepojit.
6

Z rozevíracího seznamu vyberte možnost Plán svátků.

Můžete také nakonfigurovat nové plány svátků, pokud konkrétní plán svátků není uveden v rozevíracím seznamu.
7

Zaškrtnutím políčka Přehrát oznámení před akcí sváteční služby přehrajete oznámení o svátcích.

8

Vyberte typ oznámení s jednou z následujících možností:

 • Přehrát výchozí oznámení.

 • Přehrát vlastní oznámení – můžete nahrát vlastní zprávu.

  1. Kliknutím na možnost Připojit soubor nahrajte vlastní soubor oznámení z místního systému.
  2. Z rozevíracího seznamu vyberte nahraný vlastní soubor oznámení.
9

Uložte službu kliknutím na tlačítko Uložit.

Nakonfigurujte frontu hovorů, aby byly hovory během doby, kdy je fronta mimo provoz, směrovány odlišným způsobem.Je to určeno plánem, který pro frontu definuje pracovní dobu.

1

Ze zobrazení zákazníka v https://admin.webex.com přejděte na Služby a klikněte na Volání > Funkce.

2

Klikněte na možnost Fronta hovorů a ze seznamu vyberte frontu hovorů, kterou chcete upravit.

3

Na bočním panelu vedle položky Noční služba klikněte na možnost Spravovat.

4

Povolte noční službu.

5

Vyberte možnost z rozevíracího seznamu.

 • Proveďte postup při obsazení
 • Přepojit na telefonní číslo – zadejte telefonní číslo, na které chcete hovor přepojit.
6

Zaškrtnutím políčka Přehrát oznámení před akcí noční služby přehrajete oznámení noční služby.

7

Vyberte typ oznámení s jednou z následujících možností:

 • Výchozí oznámení.

 • Vlastní oznámení – můžete nahrát vlastní zprávu.

  1. Kliknutím na možnost Připojit soubor nahrajte vlastní soubor oznámení z místního systému.Můžete nahrát maximálně 4 soubory.
  2. Z rozevíracího seznamu vyberte nahraný vlastní soubor oznámení.
8

Z rozevíracího seznamu vyberte možnost Pracovní doba.

Můžete také nakonfigurovat novou pracovní dobu, pokud konkrétní pracovní doba není uvedena v rozevíracím seznamu.
9

Chcete-li vynutit hovory bez ohledu na pracovní dobu, povolte vynucenou noční službu bez ohledu na naplánovanou pracovní dobu.

10

Vyberte typ oznámení s jednou z následujících možností:

 • Přehrát výchozí oznámení.

 • Přehrát vlastní oznámení – můžete nahrát vlastní zprávu.

  1. Kliknutím na možnost Připojit soubor nahrajte vlastní soubor oznámení z místního systému.
  2. Z rozevíracího seznamu vyberte nahraný vlastní soubor oznámení.
11

Uložte službu kliknutím na tlačítko Uložit.

Umožňuje přepnout frontu do nouzového režimu, aby byly hovory během nouzové situace přesměrovány na jiné místo.Nakonfigurujte frontu hovorů tak, aby dočasně odkláněla nové příchozí hovory jinou trasou nezávislou na trasách noční služby nebo sváteční služby.

1

Ze zobrazení zákazníka v https://admin.webex.com přejděte na Služby a klikněte na Volání > Funkce.

2

Klikněte na možnost Fronta hovorů a ze seznamu vyberte frontu hovorů, kterou chcete upravit.

3

Na bočním panelu vedle položky Nucené přesměrování klikněte na možnost Spravovat.

4

Povolte nucené přesměrování.

5

Zadejte telefonní číslo, na které chcete hovor přepojit.

6

Zaškrtnutím políčka Přehrát oznámení před přesměrováním přehrajete oznámení o vynuceném přesměrování.

7

Vyberte typ oznámení s jednou z následujících možností:

 • Výchozí oznámení.

 • Vlastní oznámení – můžete nahrát vlastní zprávu.

  1. Kliknutím na možnost Připojit soubor nahrajte vlastní soubor oznámení z místního systému.
  2. Z rozevíracího seznamu vyberte nahraný vlastní soubor oznámení.
8

Uložte službu kliknutím na tlačítko Uložit.

Uvízlé hovory jsou zpracovány frontou, která nemá momentálně obsazené žádné agenty.Nakonfigurujte zásady směrování fronty hovorů pro hovory uvízlé ve frontě, když jsou všichni agenti odhlášení.

1

Ze zobrazení zákazníka v https://admin.webex.com přejděte na Služby a klikněte na Volání > Funkce.

2

Klikněte na možnost Fronta hovorů a ze seznamu vyberte frontu hovorů, kterou chcete upravit.

3

Na bočním panelu vedle položky Uvízlé hovory klikněte na možnost Spravovat.

4

Vyberte z možností, co chcete udělat s uvízlými hovory.

 • Ponechat ve frontě – hovor zůstane ve frontě.
 • Provést postup při obsazení – hovory budou odebrány z fronty a bude u nich proveden postup při obsazení.Pokud je fronta nakonfigurována se službou přesměrování hovorů při obsazení nebo službou hlasových zpráv, bude hovor zpracován odpovídajícím způsobem.
 • Přepnout na telefonní číslo – hovory budou odebrány z fronty a přesměrovány na nakonfigurované telefonní číslo.
 • Noční služba – hovory budou vyřízeny podle konfigurace noční služby.Pokud akce noční služby není povolena, zůstanou uvízlé hovory ve frontě.
 • Přehrávat vyzvánění, dokud volající nezavěsí – hovory budou odebrány z fronty a budou zvonit, dokud volající nezavěsí.Vyzváněcí tón přehrávaný volajícímu bude lokalizován podle kódu země volajícího.
 • Přehrávat oznámení, dokud volající nezavěsí – hovory budou odebrány z fronty a oznámení se bude přehrávat ve smyčce, dokud volající nezavěsí.
  1. Vyberte zvuk oznámení s jednou z následujících možností:
   • Výchozí oznámení.

   • Vlastní oznámení – můžete nahrát vlastní zprávu.

    1. Kliknutím na možnost Připojit soubor nahrajte vlastní soubor oznámení z místního systému.
    2. Z rozevíracího seznamu vyberte nahraný vlastní soubor oznámení.
5

Uložte službu kliknutím na tlačítko Uložit.