Edytowanie zasad kolejki połączeń

Zasady kolejki połączeń są ważne, aby zrozumieć, w jaki sposób połączenia wchodzą i wychodzą z kolejki.Usługi wchodzące w skład zasad kolejek mają pierwszeństwo w tej samej kolejności priorytetów, o której mowa poniżej.
 • Obsługa dni wolnych
 • Obsługa nocna
 • Przekierowywanie wymuszone
 • Połączenia opuszczone
Usługi włączone w kolejce połączeń mają pierwszeństwo i wprowadzają kolejkę połączeń, aby określić sposób
 • obsługi połączeń, gdy kolejka połączeń staje się pełna;
 • odrzucania połączeń, gdy agent nie odbiera połączeń;
 • przetwarzania, gdy kolejka nie zawiera agentów.

1

W widoku klienta na stronie https://admin.webex.com przejdź do pozycji Usługi i kliknij Połączenie > Funkcje.

2

Kliknij Kolejka połączeń, a następnie wybierz z listy kolejkę połączeń do edycji.

Skonfiguruj kolejkę połączeń, aby w dni wolne inaczej przekierowywać połączenia

1

W widoku klienta na stronie https://admin.webex.com przejdź do pozycji Usługi i kliknij Połączenie > Funkcje.

2

Kliknij Kolejka połączeń, a następnie wybierz z listy kolejkę połączeń do edycji.

3

W panelu bocznym kliknij Zarządzaj obok pozycji Obsługa dni wolnych.

4

Włącz obsługę dni wolnych.

5

Wybierz opcję z listy rozwijanej.

 • Obsługa w przypadku zajętości
 • Przekieruj na numer telefonu— wprowadź numer telefonu, na który chcesz przekazać połączenie.
6

Wybierz Harmonogram dni wolnych z listy rozwijanej.

Można również skonfigurować nowe harmonogramy dni wolnych, jeśli określony harmonogram dni wolnych nie jest widoczny na liście rozwijanej.
7

Zaznacz pole wyboru czynności Odtwórz komunikat przed czynnością obsługi dni wolnych, aby odtworzyć komunikat obsługi dni wolnych.

8

Wybierz typ komunikatu z jedną z następujących opcji:

 • Odtwórz komunikat domyślny.

 • Odtwórz komunikat niestandardowy — możesz przesłać komunikat niestandardowy.

  1. Kliknij Załącz plik, aby przesłać z systemu lokalnego plik komunikatu niestandardowego.
  2. Wybierz z listy rozwijanej przesłany plik komunikatu niestandardowego.
9

Kliknij Zapisz, aby zapisać usługę.

Skonfiguruj kolejkę połączeń, aby w godzinach, w których kolejka nie jest obsługiwana, inaczej przekierowywać połączenia.Decyduje o tym harmonogram określający godziny pracy kolejki.

1

W widoku klienta na stronie https://admin.webex.com przejdź do pozycji Usługi i kliknij Połączenie > Funkcje.

2

Kliknij Kolejka połączeń, a następnie wybierz z listy kolejkę połączeń do edycji.

3

W panelu bocznym kliknij Zarządzaj obok pozycji Obsługa nocna.

4

Włącz obsługę nocną.

5

Wybierz opcję z listy rozwijanej.

 • Obsługa w przypadku zajętości
 • Przekieruj na numer telefonu— wprowadź numer telefonu, na który chcesz przekazać połączenie.
6

Zaznacz pole wyboru czynności Odtwórz komunikat przed czynnością obsługi nocnej, aby odtworzyć komunikat obsługi nocnej.

7

Wybierz Typ komunikatu z jedną z następujących opcji:

 • Komunikat domyślny.

 • Komunikat niestandardowy — możesz przesłać komunikat niestandardowy.

  1. Kliknij Załącz plik, aby przesłać z systemu lokalnego plik komunikatu niestandardowego.Można przesłać maksymalnie cztery pliki.
  2. Wybierz z listy rozwijanej przesłany plik komunikatu niestandardowego.
8

Wybierz Godziny pracy z listy rozwijanej.

Można również skonfigurować nowe godziny pracy, jeśli określone godziny pracy nie są widoczne na liście rozwijanej.
9

Aby wymusić połączenia niezależnie od godzin pracy, wybierz opcję Wymuś obsługę teraz, niezależnie od harmonogramu godzin pracy.

10

Wybierz typ komunikatu z jedną z następujących opcji:

 • Odtwórz komunikat domyślny.

 • Odtwórz komunikat niestandardowy — możesz przesłać komunikat niestandardowy.

  1. Kliknij Załącz plik, aby przesłać z systemu lokalnego plik komunikatu niestandardowego.
  2. Wybierz z listy rozwijanej przesłany plik komunikatu niestandardowego.
11

Kliknij Zapisz, aby zapisać usługę.

Umożliwia przełączenie kolejki w tryb awaryjny w celu przekierowywania połączeń do innej lokalizacji w sytuacji awaryjnej.Skonfiguruj kolejkę połączeń, aby tymczasowo przekierowywała nowe połączenia przychodzące na inną trasę niezależną od trasy obsługi nocnej i świątecznej.

1

W widoku klienta na stronie https://admin.webex.com przejdź do pozycji Usługi i kliknij Połączenie > Funkcje.

2

Kliknij Kolejka połączeń, a następnie wybierz z listy kolejkę połączeń do edycji.

3

W panelu bocznym kliknij Zarządzaj obok pozycji Przekierowywanie wymuszone.

4

Włącz przekierowywanie wymuszone.

5

Wprowadź numer telefonu, na który chcesz przekazać połączenie.

6

Zaznacz pole wyboru Odtwórz komunikat przed przekierowaniem, aby odtworzyć komunikat o przekierowaniu wymuszonym.

7

Wybierz typ komunikatu z jedną z następujących opcji:

 • Komunikat domyślny.

 • Komunikat niestandardowy — możesz przesłać komunikat niestandardowy.

  1. Kliknij Załącz plik, aby przesłać z systemu lokalnego plik komunikatu niestandardowego.
  2. Wybierz z listy rozwijanej przesłany plik komunikatu niestandardowego.
8

Kliknij Zapisz, aby zapisać usługę.

Połączenie opuszczone jest przetwarzane przez kolejkę, w której nie ma aktualnie żadnych agentów.Skonfiguruj zasady przekierowywania połączeń opuszczonych w kolejce, gdy wszyscy agenci są wylogowani.

1

W widoku klienta na stronie https://admin.webex.com przejdź do pozycji Usługi i kliknij Połączenie > Funkcje.

2

Kliknij Kolejka połączeń, a następnie wybierz z listy kolejkę połączeń do edycji.

3

W panelu bocznym kliknij Zarządzaj obok pozycji Połączenia opuszczone.

4

Wybierz z opcji, co chcesz zrobić z połączeniami opuszczonymi.

 • Pozostaw w kolejce — połączenie pozostaje w kolejce.
 • Obsługa podczas zajętości — połączenia są usuwane z kolejki i obsługiwane podczas zajętości.Jeśli kolejka jest skonfigurowana z usługą przekierowywania połączeń zajętych lub usługą wiadomości głosowych, połączenie jest odpowiednio obsługiwane.
 • Przekieruj na numer telefonu — połączenia są usuwane z kolejki i przekazywane na skonfigurowany numer telefonu.
 • Obsługa nocna — połączenia są obsługiwane zgodnie z konfiguracją obsługi nocnej.Jeśli czynność obsługi nocnej nie jest włączona, połączenia opuszczone pozostają w kolejce.
 • Sygnalizuj połączenie dzwonkiem, aż dzwoniący się rozłączy — połączenia są usuwane z kolejki i są sygnalizowane dzwonkiem, dopóki dzwoniący nie zakończy połączenia.Dźwięk dzwonka odtwarzany dzwoniącemu jest lokalizowany zgodnie z kodem kraju dzwoniącego.
 • Odtwarzaj komunikat, aż dzwoniący się rozłączy — połączenia są usuwane z kolejki i są sygnalizowane komunikatem, który jest odtwarzany w pętli, dopóki dzwoniący nie zakończy połączenia.
  1. Wybierz komunikat dźwiękowy z jedną z następujących opcji:
   • Komunikat domyślny.

   • Komunikat niestandardowy — możesz przesłać komunikat niestandardowy.

    1. Kliknij Załącz plik, aby przesłać z systemu lokalnego plik komunikatu niestandardowego.
    2. Wybierz z listy rozwijanej przesłany plik komunikatu niestandardowego.
5

Kliknij Zapisz, aby zapisać usługę.