Dodaj spoljne administratore

Možete da dodate bilo koga izvan vaše organizacije kao spoljnog administratora da biste pomogli u održavanju Webex usluga i korisnika. Spoljni administratori ne mogu da dodaju dodatne spoljne administratore vašoj organizaciji.


Korisnici u besplatnim organizacijama za samostalno prijavljivanje mogu da se dodaju kao spoljni administratori. Međutim, korisnike koji su deo organizacije potrošača nije moguće dodati kao spoljnog administratora. Kontrolno čvorište će ukazati na grešku kada pokušate da proverite e-poruke korisnika koji se su u organizaciji potrošača.

1

Prijavite se u kontrolno čvorište https://admin.webex.comi otvorite stranicu "Korisnici".

2

Filtrirajte korisničku listu od strane svih spoljnih administratora da biste videli listu spoljnih administratora.

3

Kliknite na dugme Dodaj spoljnog administratora.

4

Unesite e-adresu administratora i kliknite na dugme Proveri e-poštu.

5

Ako ovaj korisnik pripada partnerskom organizaciji koja upravlja vašom pretplatom, odaberite privilegije potpunog administratora ili obezbedite administratorske privilegije. Ako potiиu iz bilo koje druge organizacije, odaberite:

 • Potpuni administrator
 • Administrator samo za čitanje
 • Administrator usluge Kontakt centra (ako je primenljivo)
 • Administrator Webex lokacije (ako je primenljivo). Zatim možete odabrati da dodelite korisnike kao pune, samo za čitanje ili administratore korisnika za svaku Webex lokaciju.
6

Kliknite na dugme U redu.

Upravljanje privilegijama spoljnog administratora

Možete odabrati informacije koje će biti deljene ili uskraćene od spoljnih administratora.

Kao potpuni administrator vaše organizacije, možete da prilagodite i privilegije administratora za spoljne administratore.

1

Prijavite se u kontrolno čvorište https://admin.webex.comi otvorite stranicu "Korisnici".

2

Filtrirajte korisničku listu od strane svih spoljnih administratora da biste videli listu spoljnih administratora.

3

Izaberite korisnika kojeg želite da uredite.

4

Odaberite jednu od sledećih opcija:

 • Da biste unapredili administratora u kompletnog administratora, u okviru Administratorske ulogeproverite privilegiju potpunog administratora.

  Ako je administrator podešen sa privilegijama koje su samo za čitanje, možete da ih promovišete tako što ćete ući pod administratorske uloge i odabrati privilegiju potpunog administratora.

 • Da biste administratora degradirali na administratora, u okviru Administratorske ulogeopozovite izbor u polju za potvrdu Potpuna privilegija administratora.

  Ako je administrator podešen sa privilegijama koje su samo za čitanje, a prethodno je unapređen u potpunog administratora, možete da ih spustite tako što ćete ući pod administratorske uloge i odabrati privilegiju administratora samo za čitanje.

 • Da biste u potpunosti opozvali administratorske privilegije, u okviru Opoziv administratorske privilegijeizaberite stavku Opozove privilegije administratora , a zatim izaberite stavku Opozvaj privilegiju.


   

  Opozivanje privilegija administratora briše sav zapis administratora i one moraju ponovo da se dodaju da bi se ponovo vratile.