Legg til eksterne administratorer

Du kan legge til hvem som helst utenfor organisasjonen som ekstern administrator for å opprettholde Webex-tjenestene og -brukerne dine. Brukere som du legger til som eksterne administratorer, kan ikke legge til flere eksterne administratorer i organisasjonen.


Hvis en bruker registrerte seg for en gratis Webex-konto, kan de ikke legges til som ekstern administrator.

1

Logg på Control Hub på https://admin.webex.com og åpne Brukere-siden.

2

Filtrer brukerlisten etter Alle eksterne administratorer for å se listen over eksterne administratorer.

3

Klikk på Legg til ekstern administrator.

4

Skriv inn administratorens e-postadresse, og klikk på Bekreft e-post.

5

Hvis denne brukeren tilhører en partnerorganisasjon som administrerer abonnementet ditt, velger du Fullstendige administratorrettigheter eller Klargjøringsadministratorrettigheter. Hvis brukeren er fra en annen organisasjon, velger du Fullstendige administratorrettigheter eller Skrivebeskyttede administratorrettigheter.

6

Klikk på OK.

Administrer rettighetene til eksterne administratorer

Du kan velge hvilken informasjon som skal deles eller holdes tilbake fra eksterne administratorer.

Som fullverdig administrator for organisasjonen, kan du også justere administratorrettighetene for eksterne administratorer.

1

Logg på Control Hub på https://admin.webex.com og åpne Brukere-siden.

2

Filtrer brukerlisten etter Alle eksterne administratorer for å se listen over eksterne administratorer.

3

Velg brukeren du vil redigere.

4

Velg én av følgende:

 • Hvis du vil forfremme administratoren til en fullstendig administrator, går du under Administratorroller og merker av for Fullstendige administratorrettigheter.

  Hvis administratoren ble konfigurert med skrivebeskyttede rettigheter, kan du forfremme dem ved å gå under Administratorroller og velge Fullstendige administratorrettigheter.

 • Hvis du vil degradere administratoren til en klargjøringsadministrator, fjerner du merket for Fullstendige administratorrettigheter under Administratorroller.

  Hvis administratoren ble konfigurert med skrivebeskyttede rettigheter og ble forfremmet til fullverdig administrator, kan du degradere dem ved å gå under Administratorroller og velge Skrivebeskyttede administratorrettigheter.

 • Hvis du vil tilbakekalle administratorrettighetene fullstendig, går du under Tilbakekalle administratorrettigheter og klikker på Tilbakekalle administratorrettigheter, og velger Tilbakekall rettighet.


   

  Hvis du opphever administratorrettighetene, slettes alle administratoroppføringene, og du må legge dem til på nytt for å gjenopprette dem.