Sledeći odeljci pružaju informacije o rešavanju problema vezanih za kameru.

Problem

Cisco Webex Desk kameru ne možete da vidite na listi kamera vaše aplikacije za konferencije. Fotoaparat se ne prikazuje na listi fotoaparata, audio ili video uređaja u upravljaču uređajima (Windows) ili hardveru (Mac OS).

Rešenje

 • Proverite da li je USB veza labava ili prekinuta. Prljavština i krhotine se mogu nakupiti u USB portu pa proverite da li je port blokiran.

 • Isključite fotoaparat sa računara i ponovo ga povežite.

 • Isprobajte drugi USB port. Uverite se da je USB port potpuno funkcionalan. Kamera ne podržava USB portove koji isporučuju samo napajanje.

 • Potvrdite da USB kabl ili konektor nisu oštećeni. Isprobajte drugi USB kabl.

 • Ako je fotoaparat povezan sa USB adapterom, uverite se da USB port adaptera obezbeđuje isporuku energije i prenos podataka.

 • Proverite da li su USB upravljački programi na računaru a toku. Ažurirajte ih ako je dostupna nova verzija.

 • Ako koristite računar sa Mac OS-om, uverite se da je aplikaciji Cisco Webex Desk Camera dozvoljeno da koristi kameru i mikrofon. Uradite sledeće radnje da biste konfigurisali postavke:

  1. Idite na Apple meni > SystemPreferences > Security & Privacy > Privacy .

  2. Omogućite Cisco Webex Desk kameru na panelima kamere i mikrofona.

 • Ako povežete kameru sa Thunderbolt portom na Lenovo računaru, ažurirajte upravljački program porta. Idite na Lenovo podršku za ispravku upravljačkog programa.


  Do pada stope okvira dolazi prilikom korišćenja kamere na Thunderbolt portu.

 • Ponovo pokrenite računar.

Problem

Kamera je povezana i ispravno konfigurisana, ali video zapis se ne pregleda na Webex iliWebex sastancima.

Rešenje

 • Zatvorite sve druge aplikacije koje koriste kameru. Zatim idite na Webex ili Webex sastanke i uradite sledeće radnje:

  1. Izaberite drugu kameru na listi kamera. Na primer, izaberite integrisani fotoaparat sistema.

  2. Ponovo izaberite Cisco Webex Desk kameru.

 • Prevucite roletnu za privatnost na krajnje desnu stranu da biste je otvorili.

 • Prekinite vezu i ponovo povežite fotoaparat.

Problem

Kvalitet video zapisa koji učesnici sastanka vide je loš ili podpar.

Rešenje

 • Proveri da li se sočivo prlja. Očistite ga mekom krpom.

 • Proverite kvalitet slike za samostalni prikaz na aplikaciji za sastanak ili na aplikaciji kamere.

  • Ako sam prikaz izgleda dobro, problem može biti u propusnom opsegu mreže. Radite sa dobavljačem mrežnih usluga da biste testirali performanse mreže i poboljšali propusni opseg.

   Propusni opseg mreže određuje rezoluciju video zapisa na Webex sastancima ili pozivima. Ako propusni opseg dozvoljava, podrazumevana rezolucija je 720P@30fps Webex ili Webexsastanke, kao 1080P@30fps za Webex Room uređaje.

  • Ako kvalitet prikaza za sebe izgleda loše, podesite rezoluciju u aplikaciji Cisco Webex Desk Camera.

Problem

Cisco Accessory Hub ne otkriva kameru.

Rešenje

 • Proverite svoju Google Chrome verziju i ažurirajte je na verziju 86 ili noviju. Prethodne verzije nisu podržane.

 • Omogućite eksperimentalne funkcije Web platforme na Chrome-u. Sledite ove korake:

  1. Unesite chrome://flags/ u prozor pregledača Chrome.

  2. Pomerite se nadole i pronađite funkcije eksperimentalne Webplatforme i omogućite je.

  3. Ponovo pokrenite Chrome.

Problem

Kada je roletna fotoaparata zatvorena tokom Webex sastanka, okvir za pregled Webex ili Webex sastanaka prikazuje poruku "Nije moguće povezati se sa fotoaparatom".

Rešenje

Ako želite da zaustavite video zapis tokom Webex sastanaka, koristite dugme "Zaustavi video" naWebex ili Webexsastancima , umesto da zatvarate roletne. Ovo pomaže da se izbegne poruka o grešci.