Använd endast en torr, mjuk trasa när du vill rengöra ditt headset. Torka försiktigt på öronskydd, mikrofon och headset. Använd aldrig rengöringsmedel (varken flytande eller pulver) direkt på headsetet. Liksom med all icke-vattentålig elektronik, kan vätskor och pulver skada komponenterna och orsaka fel. Sådan hantering upphäver garantin för headsetet.

Cisco-headset 521 och 522 är två kabelanslutna headset som har utvecklats för användning med Cisco Webex Meetings, Cisco Jabber och Cisco Webex DX70 och DX80. Cisco-headset 521 har en enda hörlur som är smidig och bekväm att använda, medan Cisco-headset 522 är försedd med två hörlurar för användning i en bullrig arbetsmiljö.

Figur 1. Kontroller för Cisco-headset i 520-serien
Kontrollen för Cisco-headset i 520-serienKontrollen för Cisco-headset i 520-serien med frånkopplad 3,5 mm-kontakt

Båda headset har en 3,5 mm-kontakt för användning med persondatorer och mobila enheter. Med hjälp av 3,5 mm-kontakten fungerar headsetet som andra headset som ansluts till ljuduttag.

Headseten har även en inbyggd USB-kontroller som ger funktioner för samtalskontroll, som svara och avsluta samtal, väntkoppla, tyst och volymreglage.

Cisco-headset i 520-serien är kompatibla med följande Cisco-enheter:

Tabell 2. Kompatibla samtalsenheter från Cisco

Samtalsenhet

Minimikrav

Cisco Webex DX70 och Cisco DX80

Cisco Webex DX fast programvara 9.3 eller senare

Cisco Jabber för Windows och Mac

Cisco Jabber version 12.0 eller senare

Cisco Webex Meetings för Windows och Mac

Senaste versionen av Cisco Webex Meetings

Cisco-headset 521 och 522 är två kabelanslutna headset som har utvecklats för användning med Cisco Webex DX70 och DX80, Cisco Jabber och Cisco Webex Meetings. Cisco-headset 531 har en enda hörlur för utökad användning och komfort. Cisco-headset 532 har två hörlurar för användning på en högljudd arbetsplats.

Figur 2. Cisco-headset i 500-serien med USB-adapter

Den inbyggda USB-adaptern ger enkel åtkomst till funktioner för samtalskontroll, som svara och avsluta samtal, väntkoppla och återuppta, sekretessfunktion och volymreglage.

Cisco-headset i 530-serien är kompatibla med USB-kontakten på följande Cisco-enheter:

Tabell 3. Kompatibla samtalsenheter från Cisco

Samtalsenhet

Minimikrav

Cisco Webex DX70 och Cisco DX80

Cisco Webex DX fast programvara 9.3 eller senare

Cisco Jabber för Windows och Mac

Cisco Jabber version 12.0 eller senare

Cisco Webex Meetings för Windows och Mac

Senaste versionen av Cisco Webex Meetings

Cisco Webex Teams för Windows och Mac

Senaste versionen av Cisco Webex Teams

Cisco headset i 560-serien inkluderar två trådlösa headsetmodeller utformade för användning i ett modernt kontorsutrymme. Cisco-headset 561 har en enda hörlur som är lätt och smidig att bära. Cisco-headset 562 har dubbla hörlurar som ger detaljrikt ljud och bekvämlighet i bullrig kontorsmiljö. Om du vill använda den här serien krävs antingen standardbas eller multibas. Baserna ansluts till samtalsenheten och underlättar kommunikationen med headsetet.

Varje headset-bas har en normal räckvidd på cirka 45 meter (145 fot) om det inte finns fysiska hinder, som väggar och dörrar, eller utvändig störning från andra DECT-radiokällor. Administradoren kan öka ditt headsets räckvidd till cirka 100 meter (330 fot). Headsetets parkoppling till basen bryts om den hamnar utanför räckvidden. Baslampan lyser fast vit när den är parkopplad till headsetet och blinkar när den inte är det.

Placera ditt headset i basen när batteriet är svagt. Det tar 3 timmar att ladda ett batteri fullt.

Cisco headset i 560-serien är kompatibel med följande Cisco-enheter:

Tabell 4. Kompatibla samtalsenheter från Cisco

Samtalsenhet

Krav för fast programvara och kompatibilitet för maskinvara

Cisco Webex DX70 och Cisco DX80

Cisco Webex DX fast programvara 9.3 eller senare (enbart USB)

Cisco Jabber

Cisco Jabber version 12.5 eller senare (USB på skrivbord, Bluetooth på mobila enheter)

Cisco Webex Meetings för Windows och Mac

Senaste versionen av Cisco Webex Meetings (USB på skrivbord, Bluetooth på mobila enheter)

Cisco Webex Teams för Windows och Mac

Senaste versionen av Cisco Webex Teams (endast USB)

Standardbasen laddar ditt headset och har LED-lampor som visar batterinivå och samtalsstatus för ditt headset. Du kan även svara på och avsluta samtal när du lyfter eller placerar ditt headset från/på basen.

Standardbasen levereras med följande kopplingskablar:

 • USB-till-USB-kabel: för enheter med USB-anslutning

 • USB-y-kabel: för Cisco IP-telefoner utan USB-port

 • USB-A till USB-C-kabel: tillgänglig separat för PC- eller Mac-enheter.

Figur 3. Standardbasens LED-lampor
Standardbas för Cisco-headset i 560-serien

Följande tabell beskriver standardbasen.

Tabell 5. Standardbasens LED-lampor

Nummer

Namn

Beskrivning

1

LED-lampa för batteristatus

Anger headsetbatteriets laddning och basstatus:

 • Headsetets batteristyrka – LED-lamporna blinkar och övergår till fast sken allt eftersom batteriet laddas.

 • Headset-uppdatering pågår – LED-lamporna blinkar i sekvens, från vänster till höger.

 • Headsetet och basen är inte sammanlänkade – alla LED-lampor blinkar

 • Energisparläge – den mellersta LED-lampan lyser med fast sken.

Basen går in i energisparläge när det inte finns någon anslutning för samtalskällor efter 10 minuter.

2

LED-lampa för samtalsstatus

Uppmärksammar dig på samtalsstatusen:

 • Inkommande samtal – blinkande grönt sken

 • Aktivt samtal – fast grönt sken

 • Samtal med inaktiverat ljud – fast rött sken

Multibasen kan ansluta upp till tre samtalskällor via Bluetooth, USB-kontakt eller y-kabel. Multibasen kan spara upp till fyra Bluetooth-enheter. Du kan växla mellan samtalskällor med hjälp av knapparna på multibasen. Du använder samtalskontrollknapparna på headsetet för att svara på och avsluta samtal. När headsetet är i basen svarar på du automatiskt samtalet när du lyfter headsetet från basen. Du kan sätta tillbaka headsetet i basen för att avsluta samtalet.

Multibasen levereras med följande kopplingskablar:

 • USB-till-USB-kabel: för Cisco IP-telefoner med USB-anslutning

 • USB-y-kabel: för Cisco IP-telefoner utan USB-port

 • Mini-USB-kabel: för PC eller Mac.

 • Mini-USB till USB-C-kabel: tillgänglig separat för PC-eller Mac-enheter.

Figur 4. Multibasens LED-lampor
Cisco headset i 560-serien multibas med 4 bildtexter. Nummer 1 pekar på LED-lampan för batteristatus. Nummer 2 pekar på LED-lampan för samtalsstatus. Nummer 3 pekar på LED-lampan för tyst. Nummer 4 pekar på LED-lampan för Bluetooth-status.

Följande tabell beskriver Cisco headset i 560-serien multibas LED-lampor på multibasen.

Tabell 6. Cisco headset i 560-serien multibas Multibasens LED-lampor

Nummer

Namn

Beskrivning

1

LED-lampa för batteristatus

Anger headsetbatteriets laddning och basstatus:

 • Headsetets batteristyrka – LED-lamporna blinkar och övergår till fast sken allt eftersom batteriet laddas.

 • Headset-uppdatering pågår – LED-lamporna blinkar i sekvens, från vänster till höger.

 • Headsetet och basen är inte sammanlänkade – alla LED-lampor blinkar

 • Energisparläge – den mellersta LED-lampan lyser med fast sken.

Basen går in i energisparläge när det inte finns någon anslutning för samtalskällor efter 10 minuter.

2

LED-lampor för samtalsstatus

Uppmärksammar dig på samtalsstatusen för var och en av källorna:

 • Aktiv källa – fast vitt sken

 • Inkommande samtal på en vald källa – blinkar grönt

 • Inkommande samtal på en omarkerad källa – blinkar grönt

 • Aktivt samtal på en vald källa – stabilt grönt

 • Aktivt samtal på en omarkerad källa – pulserar grönt

3

LED-lampa för Ljud av-status

Meddelar när headsetljudet är avstängd.

4

LED-lampa för Bluetooth-status

Anger Bluetooth-status:

 • Parkopplad med en källa för samtal – fast vitt sken

 • Parkopplingsläge – blinkande vitt

 • Söker efter en källa för samtal – pulserande vitt sken

 • Bluetooth AV – LED-lampan lyser inte

Du kan välja vilken källa för samtal som du vill använda med samtalskontrollerna för källan på multibasen. LED-lampan bredvid respektive vald källa tänds när du väljer källan.

Det kan hända att LED-lampan inte tänds även om du är ansluten till en källa. Källans LED-lampa tänds endast när källan är markerad eller har ett aktivt samtal. Du kanske exempelvis har korrekt anslutning till Cisco IP-telefon, datorn eller din mobiltelefon via Bluetooth. Däremot tänds LED-lampan för respektive källa endast när den är markerad, har ett aktivt samtal eller har ett inkommande samtal. Tryck på knappen för en källa för att kontrollera att den är korrekt ansluten. Källans LED-lampa blinkar tre gånger om anslutning saknas.

Du kan växla mellan aktiva samtalskällor.


Parkera ett aktivt samtal i vänteläge innan du ändrar till en annan samtalskälla. Samtal på en samtalskälla försätts inte automatiskt i vänteläge när du växlar till en annan samtalskälla.