Andra personer kan inte höra dig på ditt Cisco Headset 520-serien eller Cisco Headset 530-serien

Problem

Du hörs inte när du använder Cisco Headset 520-serien eller Cisco Headset 530-serien.

Lösningar

 • Kontrollera att mikrofonen inte är avstängd. Tryck på Tyst på kontrollen eller det trådlösa headsetet för att stänga av och sätta på mikrofonen. När ditt ljud är avstängt i ett samtal indikeras det med Tyst på kontrollen eller att LED-lampan för samtal på basen lyser rött.

  Kontroller för Cisco-headset 531 och 532
 • Se till att mikrofonen har sänkts. För optimalt ljud bör headsetmikrofonen vara högst 2,5 cm från munnen.

 • Kontrollera att headsetet är korrekt anslutet till vald samtalsenhet.

 • Kontrollera att din valda samtalsenhet identifierar ditt headset. Gå till Cisco.com för att få hjälp med din specifika Cisco-enhet.

Andra personer kan inte höra dig med ditt Cisco Headset 560-serien

Problem

Du hörs inte när du använder Cisco Headset 560-serien.

Lösningar

 • Kontrollera att mikrofonen inte är avstängd. Tryck på Tyst-knappen på ditt trådlösa headset för att stänga av och slå på mikrofonen. När ditt ljud är avstängt i ett samtal lyser LED-lampan på basen rött.

  Tystknappen för Cisco-headset 561 och 562
 • Se till att mikrofonen har sänkts. För optimalt ljud bör headsetmikrofonen vara högst 2,5 cm från munnen.

 • Kontrollera att enheten identifierar ditt headset. Mer information finns i dokumentationen för Cisco-enheten.

 • Kontrollera att basen är korrekt ansluten till vald samtalsenhet. Se till att anslutningen till och från basen är säker.

 • Se till att headsetet inte hamnar för långt ifrån basenheten.

 • Kontrollera att önskad samtalskälla har valts i basen.