Ta hand om Skriv bord, översikt

Care-skrivbord är ett webbaserat program som gör att du kan interagera med kunder som kontaktar kundtjänsten.

Innan du börjar

Kontrol lera att du använder en webbläsare som stöds. Ta hand om Skriv bordet stöder:

  • Firefox-version 45.0 och senare

  • Chrome-version 55.0 och senare

Ta hand om Skriv bords element

  • Pågående aktiviteter – visar accepterade uppgifter. Mer information om hur du accepterar en kunduppgift och svarar på en förfrågan finns under Svara på en förfrågan.

  • Kommunikationspanel – visar kundchatten vid en chattaktivitet och visar samtalsinformation vid en samtalsaktivitet.

  • Kundresa – visar en samling av registrerade interaktioner mellan kunden och din organisation. Använd kundresan för att ge ett sammanhang till kundförfrågningar. Mer information om kund resan finns i Visa information om kund resan. Du kan även flytta aktiviteter inom kund resan. För mer information, se flytta en aktivitet.

  • Kunduppgifter – identifierar kunden och visar kunduppgifter, inklusive kundens namn, e-postadress och telefonnummer. Mer information finns under Skapa en ny kundpost eller Uppdatera kunduppgifter.

  • Information om begäran – ger information om kundens avsikt. Detaljer om förfrågan innehåller namnet på och en beskrivning av kundens problem. Ta hand om Skriv bordet stänger automatiskt varje begäran 5 dagar efter att begäran eller alla aktiviteter som är kopplade till begäran har uppdaterats.

  • Aktivitetsinformation – innehåller information om en viss kundinteraktion. Aktivitetsinformation inkluderar medietypen för aktiviteten samt taggar som tilldelats aktiviteten.

  • Kommentarer – ger extra information om en kundinteraktion. Kommentarer är specifika för varje aktivitet. Mer information finns under Lämna en kommentar.

  • Lägg till förfrågan – Skapar en ny förfrågan. Skapa en ny begäran som hjälper kunder med ett nytt problem. Mer information finns under Skapa en ny förfrågan.

Relaterad information