Använd mallen hjälp chatt + återuppringning för att utforma gränssnittet för chatt och återuppringning på din organisations webbplats. Du kan konfigurera:

 • Visning av chattgränssnittet.

 • Information som kunder lämnar innan en chatt eller återuppringning påbörjas.

 • Feedback som kunder ger efter att en chatt eller återuppringning har avslutats.

Innan du börjar

 • Du behöver fullständiga administratörs privilegier för Cisco Webex Control Hub för att skapa en mall för chatt + återuppringning.

 • Om du vill använda virtuella assistenter som kan svara på kundförfrågningar skapar du en virtuell kundassistent innan du skapar en mall. Se Skapa en virtuell kundassistent för mer information.

Skapa en ny mall

 1. Logga in på Cisco Webex Control Hub.

 2. Gå till sidan Tjänster och klicka på Funktioner på kortet Kundtjänst.

 3. Klicka på Ny för att skapa en ny kundtjänstmall.

 4. Välj Kundtjänstmall.

 5. Välj Mall för chatt + återuppringning.

 6. Ange mallnamn.

 7. Välj vilka funktioner du vill att kunder ska se i gränssnittet för chatt + återuppringning.

 8. Konfigurera de valda mallfunktionerna. Se Funktionsattribut för mer information.

 9. Klicka på Slutför för att spara konfigurationen av mallen för chatt + återuppringning. Fönstret Inbäddningskod öppnas med en JavaScript-kodsträng som har anpassats för mallen.

 10. Klicka på knappen Hämta i fönstret Inbäddningskod. Koden hämtas som en textfil. Du kan också hämta inbäddningskoden från mallkortet på sidan Kundtjänstfunktioner.

Funktionsattribut

När du har aktiverat funktionerna för mallen kan du konfigurera attribut för de olika funktionerna. Förhandsgranskning visar de konfigurerbara attributen hos en funktion. Välj ett fält från förhandsgranskningen och konfigurera det i Attribut.

 • Proaktivt meddelande

  • Visa uppmaning efter – Ange hur lång tid det ska gå innan du uppmanar kunden att starta en chatt.

  • Titel – Ange en titel på uppmaningen.

  • Meddelande – Ange det meddelande som visas vid uppmaningen.

 • Kundinformation för chatt – Du kan anpassa fältetiketten och tipstexten samt välja om fältet är obligatoriskt eller valfritt för kunden. Varje fält har en tilldelad typ.

  • Namn – Skapar en ruta för textinmatning och validerar teckengränsen.

  • E-post – Skapar en ruta för textinmatning och validerar e-postformatet.

  • Kategori – Skapar en rullgardinsmeny med de alternativ som du har definierat.

  • Telefon – Skapar ett fält där kunden kan ange ett telefonnummer.

  • ID – Skapar en ruta för textinmatning.

  • Anpassad – Skapar en ruta för textinmatning för att samla in information som inte ingår i de andra fälten.

  • Orsak – Skapar en ruta för textinmatning för att få reda på anledningen till kundkontakten.

 • Virtuell kundassistent – Välj en förkonfigurerad virtuell kundassistent och ange ett eget välkomstmeddelande. Välkomstmeddelandet används när kunden inte anger en fråga i formuläret Kundinformation eller i chattgränssnittet. Se Skapa en virtuell kundassistent för mer information.

 • Agenten är inte tillgänglig – Ange ett anpassat meddelande som visas när agenter inte är tillgängliga.

  Den här funktionen är inte tillgänglig om du väljer att endast eskalera förfrågningar till experter. Om du vill tillåta eskalering till agenter ändrar du beteende vid chatteskalering.

 • Efter arbetstid – Skriv ett frånvaromeddelande och välj kontorstider och tidszon.

 • Chatt-feedback – Ange vilken etikett som ska användas för feedback-skärmen och tipstexten som ska visas i rutan för kundkommentarer.

 • Varumärkesprofilering och identitet – Välj om agenter ska visa organisationens profil eller sin egen unika profil.

 • Statusmeddelanden – Ange meddelandena som ska visas när:

  • Kunden väntar på en agent eller en virtuell kundassistent eskalerar chatten till en agent.

  • Kunden minimerar chattfönstret under en pågående chattinteraktion.

  • Agenten lämnar chatten.

 • Kundinformation för återuppringning – Du kan anpassa fältetiketten och tipstexten samt välja om fältet är obligatoriskt eller valfritt för kunden. Varje fält har en tilldelad typ.

  • Namn – Skapar en ruta för textinmatning och validerar teckengränsen.

  • E-post – Skapar en ruta för textinmatning och validerar e-postformatet.

  • Kategori – Skapar en rullgardinsmeny med de alternativ som du har definierat.

  • Telefon – Skapar ett fält där kunden kan ange ett telefonnummer. Detta fält är obligatoriskt och du kan inte ta bort det.

  • ID – Skapar en ruta för textinmatning.

  • Anpassad – Skapar en ruta för textinmatning för att samla in information som inte ingår i de andra fälten.

  • Orsak – Skapar en ruta för textinmatning för att få reda på anledningen till kundkontakten.

 • Feedback för återuppringning – Ange vilken etikett som ska användas för feedback-skärmen och tipstexten som ska visas i rutan för kundkommentarer.

Nästa steg

 • Om du vill använda mallen för chatt + återuppringning i Customer Chat eller återuppringnings gränssnitt, bäddar du in mallens JavaScript-kod i <head> eller <body> på din organisations webbplats.

 • Om du vill begränsa åtkomsten till återuppringningsmallen lägger du till och bekräftar domäner för organisationen på sidan Inställningar. Mer information finns under Domänverifiering.

 • Om du vill redigera mallen för chatt + återuppringning klickar du påChatt + återuppringning på sidan Kundtjänstfunktioner. Det kan hända att de ändringar du gör i en mallkonfiguration inte omedelbart visas i gränssnittet för chatten eller återuppringningen.

  För mer information, se Hämta och bädda in koden för kundtjänstmallen.