Toplantı Web sitenizde sohbet ve geri arama arayüzü tasarlamak için bakım sohbeti + geri arama şablonunu kullanın. Şunları yapılandırabilirsiniz:

 • Sohbet arayüzünün görsel olarak görünümü.

 • Müşterilerin sohbet veya geri arama başlatmadan önce verecekleri bilgiler.

 • Müşterilerin bir sohbeti veya geri aramayı bitirdikten sonra verecekleri geri bildirim.

Başlamadan Önce

 • Cisco Webex Control Hub sohbet + geri arama şablonu oluşturmak için tam yönetici ayrıcalıklarına sahip olmanız gerekir.

 • Müşteri taleplerine yanıt verebilen sanal yardımcıları kullanmak için şablonu oluşturmadan önce Müşteri Sanal Yardımcısını oluşturun. Daha fazla bilgi için bkz. Müşteri Sanal Yardımcısını Oluşturma.

Yeni Şablon Oluşturma

 1. Cisco Webex Control Hub’ında oturum açın.

 2. Hizmetler sayfasına gidin ve Care kartında Özellikler seçeneğine tıklayın.

 3. Yeni düğmesine tıklayarak yeni bir Müşteri Desteği Şablonu oluşturabilirsiniz.

 4. Müşteri Desteği Şablonunu seçin.

 5. Sohbet+Geri Arama Şablonu’nu seçin.

 6. Şablon adını girin.

 7. Müşterilerin Sohbet+Geri Arama arayüzünde görmesini istediğiniz özellikleri seçin.

 8. Seçtiğiniz şablon özelliklerini yapılandırın. Daha fazla bilgi için Özellik Öznitelikleri kısmına bakın.

 9. Son seçeneğine tıklayarak Sohbet+Geri Arama Şablonu yapılandırmasını kaydedin. Ekleme Kodu penceresi, şablonunuz için özelleştirilmiş bir JavaScript kod parçacığı ile açılır.

 10. Ekleme Kodu penceresindeki indirme düğmesine tıklayın. Kod, metin dosyası olarak indirilir. Bu ekleme kodunu ayrıca Care Özellikleri sayfasındaki şablonunuzdan indirebilirsiniz.

Özellik Öznitelikleri

Şablonunuz için özellikleri etkinleştirdikten sonra, her özellik için öznitelikleri yapılandırabilirsiniz. Önizleme, bir özelliğin yapılandırılabilir özniteliklerini gösterir. Önizleme kısmından bir alan seçin ve bunu Öznitelikler kısmında yapılandırın.

 • Proaktif İstek

  • İstek için Beklenecek Süre—Müşteriyi sohbete davet etmek için istek göndermeden önce beklenecek süreyi belirtin.

  • Başlık—İstek için bir başlık girin.

  • Mesaj—İstekte gösterilecek mesajı belirtin.

 • Sohbet İçin Müşteri Bilgileri—Alan etiketini ve ipucu metnini özelleştirebilir ve alanın müşteri için gerekli veya isteğe bağlı olup olmayacağını seçebilirsiniz. Her alanda, atanmış bir Tür vardır.

  • Ad—Bir metin giriş kutucuğu oluşturur ve karakter sınırını doğrular.

  • E-posta—Bir metin giriş kutusu oluşturur ve e-posta biçimini doğrular.

  • Kategori—Tanımladığınız seçenekleri kullanarak açılır bir liste oluşturur.

  • Telefon—Müşterinin telefon numarası girmesi için bir alan oluşturur.

  • Kimlik—Bir metin giriş kutucuğu oluşturur.

  • Özel—Diğer alanlarda yer alan bilgileri almak için bir metin giriş kutusu oluşturur.

  • Sebep—Müşteri iletişimi için sebep yakalayarak bir metin giriş kutusu oluşturur.

 • Müşteri Sanal Yardımcısı—Önceden yapılandırılmış bir Müşteri Sanal Yardımcısı seçin ve özel bir karşılama mesajı belirleyin. Karşılama mesajı, müşterinin Müşteri Bilgileri formunda veya sohbet arayüzünde herhangi bir bilgi vermemesi halinde kullanılır. Daha fazla bilgi için bkz. Müşteri Sanal Yardımcısını Oluşturma.

 • Aracı Uygun Değil—Aracılara ulaşılamadığında görünecek özel bir mesaj belirtin.

  Talepleri yalnızca uzmanlara yönlendirmeyi tercih ederseniz bu özellik kullanılamaz. Aracılara yönlendirmeyi sağlamak için Sohbet Yönlendirme Davranışı’nızı değiştirin.

 • Çalışma Dışı Saatler—Çalışılmadığında gönderilecek mesajı belirtin, çalışma saatlerini ve saat dilimini seçin.

 • Sohbet Geri Bildirimi—Müşteri yorum kutucuğunda gösterilecek geri bildirim ekranı ve ipucu metni için kullanılacak etiketi belirleyin.

 • Markalaşma ve Kimlik—Aracıların şirketinizin profilini veya kendilerine özel profili gösterip göstermeyeceklerini seçin.

 • Durum Mesajları—Aşağıdaki durumlarda gösterilecek mesajları belirtin:

  • Müşteri bir aracı bekliyor veya Müşteri Sanal Yardımcısı sohbeti bir aracıya iletiyor.

  • Müşteri devam eden bir sohbet etkileşiminde sohbet penceresini simge durumuna küçültüyor.

  • Aracı sohbetten ayrılıyor.

 • Geri Arama İçin Müşteri Bilgileri—Alan etiketini ve ipucu metnini özelleştirebilir ve alanın müşteri için gerekli veya isteğe bağlı olup olmayacağını seçebilirsiniz. Her alanda, atanmış bir tür vardır.

  • Ad—Bir metin giriş kutucuğu oluşturur ve karakter sınırını doğrular.

  • E-posta—Bir metin giriş kutusu oluşturur ve e-posta biçimini doğrular.

  • Kategori—Tanımladığınız seçenekleri kullanarak açılır bir liste oluşturur.

  • Telefon—Müşterinin telefon numarası girmesi için bir alan oluşturur. Bu alan gereklidir ve bunu kaldıramazsınız.

  • Kimlik—Bir metin giriş kutucuğu oluşturur.

  • Özel—Diğer alanlarda yer alan bilgileri almak için bir metin giriş kutusu oluşturur.

  • Sebep—Müşteri iletişimi için sebep yakalayarak bir metin giriş kutusu oluşturur.

 • Geri Arama Geri Bildirimi—Müşteri yorum kutucuğunda gösterilecek geri bildirim ekranı ve ipucu metni için kullanılacak etiketi belirleyin.

Sonraki İşlemler

 • Müşteri sohbeti veya geri arama arayüzünde sohbet + geri arama şablonu yapılandırmasını kullanmak için şablon JavaScript kodunu <head> <body> kuruluşunuzun Web sitesine ekleyin.

 • Geri Arama Şablonu’na erişimi kısıtlamak için Ayarlar sayfasında şirketiniz için etki alanı ekleyin ve bunları doğrulayın. Daha fazla bilgi için Etki Alanı Doğrulama bölümüne bakın.

 • Sohbet+Geri Arama Şablonu’nu düzenlemek için Care Özellikleri sayfasında Sohbet+Geri Arama Şablonu’na tıklayın. Bir Şablon yapılandırmasında yaptığınız değişiklikler, müşteri sohbet arayüzünde veya geri arama arayüzünde hemen görünmeyebilir.

  Daha fazla bilgi için Care Şablon Kodunu İndirme ve Ekleme’ye bakın.