Du kan enkelt implementera och konfigurera Cisco Webex Room-telefon. Anslut telefonen till nätverket, vänta på att enheten ska startas och ange din information när du ser anvisningarna. Om aktiveringsprocessen inte startar automatiskt anger du informationen manuellt.


Vi rekommenderar att du ansluter telefonen till en HDMI-skärm så att du får alla fördelarna med enheten. Använd endast de inkluderade HDMI-kablarna när du ansluter till en HDMI-skärm eller en dator. Använd inte andra kablar eller adaptrar.

Cisco Webex Room-telefon stöder följande samtalskontroller:

 • Cisco Unified Communications Manager (Unified CM)-samtal– Använd Unified CM för samtalskontroll och enhetshantering. Du lägger till telefonen i Unified CM och aktiverar funktionerna och tjänsterna.

 • Unified CM-samtal med Control Hub– Använd Unified CM för samtalskontroll och Cisco Webex Control Hub för enhetshantering. Du lägger till telefonen i Unified CM, skapar en plats i Cisco Webex Control Hub och genererar en aktiveringskod.

 • Cisco Webex Calling med kontrollhubb– Använd kontrollhubben för att hantera din enhet och för att etablera Webex-samtal för samtalskontroll. Du skapar en plats i Cisco Webex Control Hub och genererar en aktiveringskod.

Använd Cisco Webex Device-anslutning för massdistribution till Cisco Webex Control Hub. Använd BAT (massadministrationsverktyget) för massdistribution till Cisco Unified Communications Manager (Unified CM).

Följande tabell innehåller de funktioner som finns tillgängliga för respektive alternativ.

Tabell 1. Cisco Webex Room-telefon Funktioner

Funktioner

Unified CM-samtal

Cisco Webex Calling med kontrollhubb

Unified CM-samtal med Control Hub

Beskrivning

Kabeldelning – i samtal eller möten

Nej

Ja

Ja

Låter användare dela innehåll från en datorskärm till telefonen med en HDMI-kabel under ett möte.

Kabeldelning – utanför samtal eller möten

Ja

Ja

Ja

Låter användare dela innehåll från en datorskärm med HDMI-kabeln.

Kalender och en knapp att trycka på

Nej

Ja

Ja

Låter användare visa schemalagda Webex-möten och ansluta med ett enda tryck.

Samtalshistorik och uppringningsförslag

Ja

Ja

Ja

Låter användare enkelt ringa samtal.

Samtalshistorik – visar de senaste 25 samtalen. Välj i listan.

Uppringningsförslag – när du anger ett telefonnummer eller söker i katalogen ändras resultatet så att det matchar din sökning.

Förbättrade funktioner för Cisco Webex Meetings-möten

Nej

Ja

Ja

Ger användare förbättrade funktioner i deras Webex Meetings-möten:

 • Mötesaviseringar – användaren får en avisering innan mötet startar.

 • Lobbyn – deltagarna väntar i en virtuell lobby på att mötet ska starta.

 • Deltagarlista – en lista över personer som närvarar.

 • Aktiv högtalare – när en deltagare talar lyser personens ikon.

Digital signering

Nej

Ja

Ja

Låter användare se anpassat innehåll på en HDMI-skärm, t. ex. företagsmeddelanden.

Katalog

Nej

Ja

Ja

Låter användare ringa upp en kollega från en företagskatalog.

Gästdelning

Nej

Ja

Ja

Låter användare dela innehåll utan ett Cisco Webex-konto.

Parkera och återuppta

Ja

Nej

Nej

Låter användare sätta ett aktivt samtal i vänteläge och sedan återuppta samtalet när det passar.

Parkoppling via proximity

Nej

Ja

Ja

Låter användare ansluta en telefon till en Cisco Webex-app.

Trådlös delning med Cisco Webex-appen

Nej

Ja

Ja

Låter användare samarbeta med kollegor genom att dela information utan din HDMI-kabel.

Implementera Cisco Webex Room-telefon hos Cisco Webex Control Hub för Cisco Webex Calling med kontrollhubb eller för Unified CM-samtal med Control Hub.

Innan du börjar

Om du använder en brandvägg kontrollerar du att telefonen får åtkomst till Cisco Webex Control Hub. Om brandväggen blockerar telefonen kan enheten inte aktiveras, och en röd punkt ikon med röd punkt visas på telefonens startskärm. Den här typen av anslutningsfel visas inte i loggen med statusmeddelanden.

  Kommando eller åtgärd Syfte
1

(Tillval) Lägg till din telefon i Cisco Unified Communications Manager (Unified CM). Konfigurera funktioner och tjänster.

Konfigurerar Unified CM för telefonregistrering och lägger till funktioner och tjänster. Det här steget är endast till för implementering av Unified CM-samtal med Control Hub.

2

Skapa en Arbetsplatser, lägg till din kalender och lägg till en samtalstjänst. Generera en aktiveringskod.

Konfigurerar Kontrollhubb Arbetsplatser för din telefon så att den kan registreras när den har anslutits till nätverket.

Välj det samtalstjänstalternativ som matchar din implementeringsmodell:

 • Gratis samtal– Välj det här alternativet för Unified CM-samtal med Control Hub.

 • Cisco Webex Calling med kontrollhubb– Välj det här alternativet för Webex Calling.

Du kan även lägga till kalendertjänsten. Det här är ett valfritt steg, men många användare tycker om den här funktionen.

3

Installera och starta telefonen.

Låter telefonen startas och initierar registreringsprocessen.

4

(Tillval) Konfigurera dina nätverksinställningar.

Om du distribuerar manuellt kan du ange IPv4-, DNS-, VLAN- eller proxy-inställningar.

5

Välj samtalstjänst.

Din samtalstjänst är ditt uppringningsalternativ. Tryck på Cisco Webex.

6

Ange din aktiveringskod.

Bekräftar att din telefon har behörighet att registreras på servern.

7

Anpassa visningen.

Gör att du kan ställa in tidszonen på telefonen. Om telefonen ansluts till en skärm kan du justera bilden så att den är skarp.

8

Välj samtalstjänst.

Detta gäller endast för implementering hos Unified CM-samtal med Control Hub. Tryck på Cisco UCM.

Innan du aktiverar Cisco Webex Room-telefon ska du skapa en Arbetsplatser i Cisco Webex Control Hub och generera en aktiveringskod.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Arbetsplatser och klickar sedan på Lägg till arbetsyta.

2

Ange ett namn på Cisco Webex Room-telefon.

3

(valfritt) Anpassa Arbetsplatser med kapacitet, typ eller en avatar.

4

Klicka på Nästa.

5

Välj Cisco Webex Room-enhet och klicka på Nästa.

Du kan bara ha en Cisco Webex Room-telefon i ett enskilt utrymme.

6

Välj samtalstjänst:

 • Gratis samtal– Välj det här alternativet för Unified CM-samtal med Control Hub. Användare ringer och tar emot samtal när de är parkopplade med Cisco Webex-appen eller direkt med SIP. Alla samtal som inte sker genom Webex är fortsatt lokala.

 • Cisco Webex Calling – Välj det här alternativet för Webex Calling. Du ska inte tilldela ett nummer.

7

(Valfritt) Växla till kalendertjänst så att andra kan använda ett knapptryck med Ett knapptryck (OBTP) på den här enheten. Klicka på Nästa.

8

Om du har växlat till kalendertjänsten anger du eller klistrar in e-postadressen till kalenderbrevlådan för rumsenheten. Det här är den e-postadress som används för att schemalägga möten.

 • För enheter som ska schemaläggas i Google Calendar anger du Google-resursens e-postadress från G Suites (Kalender > Resurser). Se Om kalenderresurser (rum osv.) för mer information.

 • För enheter som ska schemaläggas i Microsoft Exchange eller Office 365, anger du e-postadressen till rummets brevlåda. Se Skapa och hantera rumsbrevlådor för mer information.

9

Klicka på Nästa.

10

Aktivera enheten med den angivna koden.

När du ansluter Cisco Webex Room-telefon till nätverket börjar du med att starta telefonens start process. Telefonen startas och startskärmen visas.

Om du använder en ströminjektor ska du övervaka injektordioden för att se nätverksstatusen. En lysande grön lampa betyder en giltig IEEE802.3-anslutning med den begärda strömladdningen. Ett blinkande gult ljus betyder en ogiltig strömkälla. Ett blinkande grönt ljus betyder att injektionen inte känner igen strömladdningen.

Mer information finns i avsnittet Komma igång med Cisco Webex Room-telefon i dokumentet som levererades med telefonen.

Innan du börjar

Välj den strömkälla som passar dina behov:

 • PoE (Power over Ethernet) – för administratörer som behöver en stabil strömkälla men vill ha bara en kabel. Kontrollera att din RJ-45-port har stöd för PoE.

 • Ethernet med ströminjektor för Cisco Aironet eller icke-PoE – för administratörer som kräver en effektiv strömkälla och som har plats för en annan kabel.

Leta reda på skärmens HDMI-kablar som medföljde din enhet. Kablarna är färgkodade för enkel identifiering och matchar färgflikarna på telefonportarna. Den 8 meter långa skärmkabeln har en röd flik i slutet. Den 8 meter långa datorkabeln har en blå flik i slutet.

1

Anslut telefonen till nätverket.

 • Om du använder PoE:
  1. Anslut Ethernet-kabeln i LAN-porten.

  2. Anslut den andra änden av Ethernet-kabeln i RJ-45-porten på baksidan av telefonen.

 • Om du inte använder PoE:
  1. Anslut strömsladden till ströminjektorn för Cisco Aironets i ett eluttag.

  2. Anslut den andra änden av strömsladden på injektorn.

  3. Anslut den ena änden av Ethernet-kabeln i LAN-porten och den andra änden i DATA IN-porten på injektorn.

  4. Anslut RJ-45-porent på baksidan av telefonen i DATA & POWER OUT-porten på injektorn.

2

Anslut HDMI-skärmkabel i skärmporten på telefonen.

3

Anslut HDMI-skärmkabel i HDMI-porten på skärmen.

4

Anslut datorns HDMI-kabel i datorporten på telefonen.

5

Anslut datorns HDMI-kabel i HDMI-porten på datorn.

Du kan konfigurera telefonens nätverksinställningar från Start-menyn när du implementerar enheten. Om det behövs kan du konfigurera IPv4-, DNS-, VLAN- eller proxy-inställningarna efter implementeringen. Du kan till exempel konfigurera en statisk IP-adress eller en proxyvärd.

Följande tabell beskriver fälten i menyn med nätverksinställningar.

Tabell 2. Menyn Nätverksinställning

Post

Typ

Beskrivning

Användning av DHCP

Av

På (standard)

Gör att du kan aktivera eller inaktivera DHCP.

Med DHCP tilldelar DHCP-servern IP-adressen.

Med DHCP Av tilldelar du IP-adressen.

IPv4-adress

Sträng

IP-adress till telefonen.

Om du tilldelar en IP-adress med det här alternativet måste du också tilldela en nätmask, DNS-domän och standardrouter. Se alternativen Nätmask och Standardrouter i den här tabellen.

Nätmask

Sträng

IP-adresserna till nätmasken om nätverket har ett delnät och använder en bitmask för att identifiera dirigeringsprefixet.

Gateway

Sträng

IP-adressen till routern som fungerar som vidarebefordringsvärd för andra nätverk.

DNS-domännamn

Sträng

Namn på DNS-domän där telefonen befinner sig.

DNS-adress 1

Sträng

IP-adress till DNS-server 1.

DNS-adress 2

Sträng

IP-adress till DNS-server 2.

DNS-adress 3

Sträng

IP-adress till DNS-server 3.

VLAN

Automatiskt (standard)

Manuell

Av

VLAN som är konfigurerat i en Cisco Catalyst-växel.

Proxy

Av (standard)

IP-adressen till proxyservern.

Konfigurera proxyservern innan du konfigurerar enhetsinställningarna.

Proxyport

Sträng

Den tilldelade porten på värddatorn.

Användarnamn

Sträng

Det administratörsanvändarnamn som krävs för autentisering på värddatorn.

Lösenfras

Sträng

Det administratörslösenord som krävs för autentisering på värddatorn.

Använd IEEE 802.1X

Växla

Om detta är kan telefonen använda 802.1X-autentisering för att begära och få åtkomst till nätverket.

1

Tryck i övre vänstra hörnet på telefonskärmen.

2

Tryck på Inställningar i listan med menyalternativ.

3

Rulla nedåt och tryck på Nätverksanslutning.

4

Tryck på Öppna Ethernet-inställningar och granska eller ändra nätverksinställningarna.

5

Starta om telefonen när du har konfigurerat dina inställningar.

Ändra samtalstjänsten eller lägg till en annan tjänst om du har valt fel samtalskontrollalternativ under implementeringen.

En röd punkt ikon med röd punkt bredvid en samtalstjänst indikerar ett fel. En grön punkt grön samtalsikon indikerar en fungerande samtalstjänst.

Innan du börjar

Beroende på din implementering kan du behöva något av följande:

 • En aktiveringskod – för att registrera dig hos Cisco Webex Control Hub.

 • TFTP-serverns IP-adress – för manuell implementering hos en Cisco Unified Communications Manager.

1

Tryck i det övre vänstra hörnet på telefonskärmen.

2

Tryck på Inställningar > Enhetsaktivering.

3

Tryck på en samtalstjänst.

 • Cisco Webex– Välj det här alternativet för Cisco Webex Calling med kontrollhubb.
 • Cisco UCM– Välj det här alternativet för Cisco Unified Communications Manager (Unified CM)-samtal eller för Unified CM-samtal med Control Hub.

Du kan enkelt implementera och konfigurera Cisco Webex Room-telefon. Om du får problem med aktivering av enheter kan du använda informationen i följande tabell som hjälp.

Tabell 3. Möjliga problem med implementeringen

Scenario

Orsak

Lösning

Anteckningar

En röd prick ikon med röd prick visas överst till vänster på telefonens startskärm.

En röd punkt indikerar ett problem med samtalstjänsten.

Tryck på den röda pricken och konfigurera en samtalstjänst.

En röd prick ikon med röd prick visas överst till vänster på telefonens startskärm.

Om du implementerar för Cisco Webex Calling med kontrollhubb eller Unified CM-samtal med Control Hub kan en brandvägg blockera anslutningen till Cisco Webex Control Hub.

Bekräfta att enheten ansluter till en öppen port på routern.

Den här typen av anslutningsfel visas inte i loggen med statusmeddelanden.

En röd prick ikon med röd prick visas överst till vänster på startskärmen.

Telefonen kräver en DNS-adress (Domain Name System).

Ange en DNS-adress i nätverksinställningarna.

Den här typen av anslutningsfel visas inte i loggen med statusmeddelanden.

Följande statusmeddelande visas i Statusmeddelanden:

UTC dhclient-script: W: eth0 => received reason: STOP

Enheten kräver en IP-adress från DHCP.

Ange en DNS-adress i nätverksinställningarna.