Kullanıcı için Sesli Mesajı Etkinleştirme

Çağrı yönlendirmeyi etkinleştirdiyseniz bu çağrı yönlendirme ayarları yapılandırmış olduğunu sesli mesaj ayarlarını geçersiz kılar.

1

Kullanıcılar'a https://admin.webex.com gidip müşteri görünümünden sesli postayı etkinleştirmek istediğiniz kullanıcıları seçin.

2

Arama'yi ve ardından Sesli Mesaj seçeneğiniseçin.

3

Sesli Mesaj Hizmeti değiştirme'yi etkinleştirin ve etkinleştirmek istediğiniz ayarlardan herhangi birini seçin.

Kullanıcının Çağrılarını Sesli Mesaja Gönderme

Bu sesli mesaj ayarları, kullanıcılar için gelen çağrıları kullanıcıların sesli mesajına yönlendirecek şekilde yatayabilirsiniz.
 • Tüm Çağrılar-Bu seçenek, tüm çağrıları sesli mesaja iletir.

 • Meşgul olduğunda—Bu seçenek, kullanıcı zaten çağrıda olduğunda çağrıları sesli mesaja iletir.

 • Yanıt yok—Bu seçenek, belirtilen sayıda zilden sonra gelen çağrıları sesli mesaja iletir.

1

Kullanıcılar'a https://admin.webex.com gidip müşteri görünümünden sesli postayı etkinleştirmek istediğiniz kullanıcıları seçin.

2

Arama'yi ve ardından Sesli Mesaj seçeneğiniseçin.

3

Sesli Mesaj Hizmeti anahtarını kullanın ve aşağıdaki seçenekleri belirleyin:

 • Tüm Çağrılar— Onay kutusunu işaretleyin ve varsayılan karşılamayı seçin veya Dosya Yükle'ye tıklayarak vebir .wav dosyası seçerek bir karşılama yükleyin.
 • Meşgul olduğunda— Onay kutusunu seçin ve varsayılan karşılamayı seçin veya Dosya Yükle'ye tıklayarak vebir .wav dosyası seçerek bir karşılama yükleyin.
 • Yanıt olmadan— Onay kutusunu seçin, açılır menüden sesli mesaja göndermeden önce zil seslerinin sayısını seçin ve ardından Dosya Yükle'ye tıklayarak varsayılan karşılamayı seçin veya bir selamlama yükleyin ve bir .wav dosyası seçin.

 

Tüm Çağrılar'ıseçmenizin ardından, diğer iki seçeneği belirleyin. Hem Meşgul olduğunda hem de Birlikte yanıt seçenekleri yokken ile sesli mesaja doğrudan yönlendirebilirsiniz.

4

Kaydet’e tıklayın.

Kullanıcının Kullanıcı Adını Sıfırlama sesli mesaj PIN'i

Eğer organizasyonun varsayılan sesli mesaj PIN'i etkinse, kullanıcının sesli posta PIN'ini sıfırlayabilirsiniz. Organizasyon için varsayılan sesli mesaj PIN'i ayarlama hakkında daha fazla bilgi için bkz. Tüm Yeni Kullanıcılar için varsayılan sesli mesaj PIN'i Ayarları Yapılandırma.

1

Kullanıcılar'daki müşteri https://admin.webex.comgörünümünden Kullanıcılar'a gidin ve sesli posta PIN'ini sıfırlamak istediğiniz kullanıcıları seçin.

2

Arama'yi ve ardından Sesli Mesaj seçeneğiniseçin.

3

E-postayı Sıfırlasesli mesaj PIN'i.

Artık kullanıcı sesli posta portalında oturum açın ve organizasyon için ayarlanmış varsayılan PIN'i girin.


 

Kullanıcılar sesli posta PIN'lerini içinde de https://settings.webex.comsıfırlayabilirsiniz. Bu talimatlar için bkz. Sesli mesaj PIN'i (Webex Calling).

Kullanıcı için Sesli Mesaj Bildirimlerini Etkinleştirme

1

Kullanıcılar'a https://admin.webex.com gidip müşteri görünümünden sesli mesaj bildirimlerini etkinleştirmek istediğiniz kullanıcıları seçin.

2

Arama'yi ve ardından Sesli Mesaj seçeneğiniseçin.

3

Yeni Sesli Mesaj Bildirimi anahtarını seçin ve aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:

 • E-postayla— Onay kutusunu seçin ve bildirimi göndermek için e-posta adresini girin.

 • Metin aracılığıyla— Onay kutusunu seçin, bildirimi göndermek için telefon numarasını girin ve ardından açılırmenüden ağ sağlayıcısını seçin.

4

Kaydet’e tıklayın.

Kullanıcının Sesli Mesaj Depolama Alanını Yönetme

Kullanıcıların, Çağrı Kullanıcı Portalında veya belirtilen bir e-posta adresine .tiff dosyası olarak telefonlarından sesli mesajlarına nereden erişlayabileceklerini belirtebilirsiniz.

1

Kullanıcılar'daki müşteri https://admin.webex.comgörünümünden Kullanıcılar'a gidin ve sesli mesaj ileti depolama alanını yapılandırmak istediğiniz kullanıcıyı seçin.

2

Arama'yi ve ardından Sesli Mesaj seçeneğiniseçin.

3

Mesaj DepolamaAltında, aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:

 • Dahili posta kutusunukullan —Kullanıcılar mesajlarına telefonlarından veya Arayan Kullanıcı Portallarından erişim sağlar. Göstergeyi etkinleştirmek için Telefonda yeni mesaj göstergesi kullan'ı seçin.


   
  Dahili posta kutusunda aşağıdaki depolama sınırlamaları vardır:
  • 10 dakikalık tek mesaj sınırı

  • 100 dakikalık toplam posta kutusu sınırı

 • Harici posta kutusukullan — Kullanıcıların tüm sesli mesajları belirtilen bir e-postaya gönderilir. Bu, kullanıcıların telefonundan, masaüstü uygulamasından veya Çağrı Kullanıcı Portalından sesli mesaj mesajlarına erişimi devre dışı bırakacak.

4

Kaydet’e tıklayın.


 

Kullanıcılar, bu ayarları Arayan Kullanıcı Portalında değiştirmeyi seçebilir. Kullanıcıdan bu ayarlarda yapılan tüm değişiklikler, hem Arayan Kullanıcı Portalı hem de Control Hub'a yansıtıldı.

Kullanıcı için Ek Sesli Mesaj Ayarlarını Yapılandırma

Bu ek ayarlar, Control Hub'daki kullanıcılar için diğer sesli mesaj ayarlarıyla yalır.

1

Kullanıcılar'a https://admin.webex.com gidip müşteri görünümünden ek sesli mesaj ayarlarını etkinleştirmek istediğiniz kullanıcıyı seçin.

2

Arama'yi ve ardından Sesli Mesaj seçeneğiniseçin.

3

Ek Ayarlaraltında, aşağıdaki ayarlardan birini veya her ikisini seçin:

 • Telefon numarasına '0' aktar onay kutusunu seçin ve arayanların aktarıldı telefon numarasını girin.

   

  Bu seçeneği seçmenizin ardından sesli posta karşılama selamlamanın, arayanları '0'a basarak aktaracaklarını bilgilendir olduğundan emin olun.

 • Mesajın bir kopyasını e-postayla gönder onay kutusunu seçin ve tüm sesli mesajların kaydının gönder adresini girin.
4

Kaydet’e tıklayın.

Kullanıcı için Faks Mesajlaşma Ayarlarını Yapılandırma

Faks mesajlaşması, kullanıcının sesli posta hizmetlerinden doğrudan gelen faksları alamalarına olanak sağlar.

Başlamadan önce

Bu özelliği yapılandırmadan önce aşağıdakiler dikkate alınmalıdır:
 • Standart analog telefon bağdaştırıcı sinyallerinden gelen faks sinyallerini bir telefon hattına (ATA) dönüştürmek için bir VoIP. Cisco ATA cihazları ve yüklemesi hakkında daha fazla bilgi için bkz. Cisco ATA 191 ve 192'nizi Başlatma ve ATA'nız ile Faks İletiminiİyile.

 • Fakslar ve sesli mesaj mesajları, 35 MB kapasiteyle paylaşılan bir depolama alanında veya yaklaşık 1000 sayfalık faks mesajında bulunur. Kullanıcıların mevcut alan hakkında bilgi sahibi olduğundan ve yeni faks mesajları ve arşiv için de yerlerinin açık olduğundan emin olun.

 • Faks mesajları sınırsız süreyle saklanır.

 • SüperG3 faks makineleri (yüksek hızlı faks veya 33,6 kbps faks), 14,4 kbps'te iletip alacak şekilde yapılandırmalıdır. SüperG3 faks makinesinin SüperG3 olmayan bir makineyle iletişim kurması durumlarda, düşük hızlı faks makinesi SüperG3'ü daha düşük bir hıza düşürteği için faks çağrıları düzgün şekilde tamamlanır. Makine hızı yapılandırıldığında, makine hızında düzgün çalışmayabilir Webex Calling.

1

Kullanıcılar'daki müşteri https://admin.webex.comgörünümünden Kullanıcılar'a gidin ve faks mesajlaşmayı etkinleştirmek istediğiniz kullanıcısı seçin.

2

Arama'yi ve ardından Sesli Mesaj seçeneğiniseçin.

3

Özelliği etkinleştirmek için Faks Mesajlaşmayı etkinleştirin.

4

Açılır listeden, faks mesajlaşması için atanan telefon numarasını seçin.

5

Gerekirse birUzantı girin.

6

Kaydet’e tıklayın.


 

Kullanıcılar, bu ayarları Arayan Kullanıcı Portalında değiştirmeyi seçebilir. Kullanıcıdan bu ayarlarda yapılan tüm değişiklikler, hem Arayan Kullanıcı Portalı hem de Control Hub'a yansıtıldı.