Bu ayarlar, ilk kurulum sihirbazında da kullanılabilir. Değişikliklerinizi değiştirirken çağrı planı Control Hub'daki örnek numaralar bu değişiklikleri gösterecek şekilde günceller.

1

görünümündeki müşteri görünümünden, Hizmetler > Arama > Ve ardından Dahili Arama https://admin.webex.com'yagidin.

2

Aşağıdaki isteğe bağlı arama tercihlerini gerektiğinde yapılandır:

 • Konum Yönlendirme Ön EkiUzunluğu —Birden fazla konumunuz varsa bu ayarı öneriyoruz. 2-7 basamak uzunluğunda girebilirsiniz. Aynı uzantıya sahip birden fazla konumunuz varsa kullanıcıların konumlar arasında arama eklerken ön ek çevirmesi gerekir. Örneğin, birden fazla depoya sahipsanız ve hepsi 1000 uzantılısa her bir depo için bir yönlendirme ön eki yapılandırebilirsiniz. Bir depoda 888 ön eki varsa bu depoya ulaşmak için 8881000 numarasını çevirin.
 • Yönlendirme Ön Ekini Yönlendirme Hanesi - Konum yönlendirme ön ekleri kullanın ne olursaolsun buraya bir değer ayarabilirsiniz.
 • Dahili Numara Uzunluğu— 2-6 basamak girebilirsiniz ve varsayılan 2'dir.

   

  Dahili numara uzunluğu artırmak sonra, dahili numaralara mevcut hızlı arama otomatik olarak güncellenmez.

3

Belirli konumlar için dahili aramayı belirtin. Hizmetler ve >, > Konumlar seçeneğine gidin, bir konum seçin, Arama 'ya kaydırın ve ardından gerektiğinde dahili ve harici aramayıdeğiştirin:

 • Dahili Arama — Bu konumdaki bir kullanıcıyla iletişim kurmak için diğer konumlarda kullanıcıların çevirmesigereken yönlendirme ön eklerini belirtin. Her konumun yönlendirme ön eki benzersiz olmalıdır. Ön ek uzunluğunun kuruluş seviyesinde ayarlanmış uzunlukla eş eşleşmesi, ancak 2-7 basamak uzunluğunda olması gerekir.
 • Harici Arama- İsteğe bağlı olarak kullanıcıların dış hatta ulaşmak için çevirmesi gereken giden çağrı hanesini seçebilirsiniz. Varsayılan ayar Hiçbiri'dir ve bu arama ayarına gerek yoksa ayrılabilir. Bu özelliği kullanmaya karar verirsiniz, kurumun yönlendirme hanesine göre farklı bir numara kullanmanızı öneririz.

   

  Kullanıcılar, eski sistemlerde aramalarını taklit için harici çağrılar yaparken giden çağrı hanesini içerebilir. Ancak, tüm kullanıcılar giden çağrı hanesini dahil etmeden harici çağrı yapmaya devam kullanılabilir.

Kullanıcılara etkisi:

 • Arama tercihlerinde yapılan değişikliklerin etkili olması için kullanıcıların telefonlarını yeniden başlatması gerekir.

 • Kullanıcı uzantıları, konumun yönlendirme hanesi ile aynı sayıyla başlamaz.