Bu ayarlar, ilk kez kurulum sihirbazında de kullanılabilir. Çağrı planı değiştirdiğinizde, bu değişiklikleri göstermek için Control hub 'daki örnek numaralar güncellenir.

1

Uygulamasındaki müşteri görünümünden https://admin.webex.com, Hizmetler > çağrı hizmeti ayarları 'na gidin > ve dahili aramaya kaydırın.

2

Gerektiğinde aşağıdaki isteğe bağlı arama tercihlerini yapılandırın:

 • Konum yönlendirme ön eki uzunluğu-birden fazla konumunuz varsa bu ayarı öneririz. 2-7 haneli bir uzunluk girebilirsiniz. Aynı dahili numara ile birden fazla konumunuz varsa kullanıcılar konumlar arasında arama yaparken bir önek çevirmelidir. Örneğin, tümü 1000 uzantısıyla birden fazla deponuz varsa her mağaza için bir yönlendirme ön eki yapılandırabilirsiniz. Bir mağazada 888 ön eki varsa bu mağazaya ulaşmak için 8881000 tuşlarsınız.
 • Yönlendirme ön eki içinde yönlendirme sayısı— konum yönlendirme önekleri olup olmadığına bakılmaksızın burada bir değer ayarlayabilirsiniz.
 • Dahili dahili numara uzunluğu— 2-6 hane ve varsayılan olarak 2 değerini girebilirsiniz.

   

  Dahili dahili numara çeviriniz, dahili dahili numaralar için otomatik olarak güncellenmez.

3

Belirli konumlar için dahili arama belirtme. Hizmetler > çağrı konumlarına gidin > , bir konum seçin, arama yapmak için kaydırınve ardından dahili ve harici aramayı gerektiği şekilde değiştirin:

 • Dahili arama— diğer konumlardaki kullanıcıların bu konumdan biriyle iletişime geçmeleri için çevirmeleri gereken yönlendirme ön ekini belirtin. Her konumun yönlendirme ön eki benzersiz olmalıdır. Ön ek uzunluğunun kuruluş düzeyindeki uzunluğa uygun olmasını öneririz, ancak 2-7 hane arasında olmalıdır.
 • Harici arama— kullanıcıların dış hatta erişmek için çevirmeleri gereken bir giden arama basamağı seçebilirsiniz. Varsayılan yok 'tur ve bu arama habitini gerekli kılmamanız durumunda bırakabilirsiniz. Bu özelliği kullanmaya karar verirseniz kuruluşunuzun yönlendirme rakamından farklı bir numara kullanmanızı öneririz.

Kullanıcılara etkisi:

 • Arama tercihlerindeki değişikliklerin etkili olması için kullanıcıların telefonlarını yeniden başlatması gerekiyor.

 • Kullanıcı Uzantıları, konumun yönlendirme rakamıyla aynı numarayla başlamamalıdır.