Огляд

Безкоштовні номери — це номери телефону, які абонент, що здійснює виклик, може набирати безкоштовно. За такими номерами абоненти, що телефонують, можуть зв’язуватися з підприємствами й приватними особами поза межами своєї територіальної зони без стягнення плати за міжміський виклик.

Вихідний набір безкоштовних номерів підтримується в усіх країнах. У цьому документі наведено список країн, у яких безкоштовні номери можна додати до Webex Calling, щоб приймати вхідні виклики й використовувати безкоштовні номери як ідентифікатори абонентів, що телефонують.

Для безкоштовних номерів передбачено спеціальний значок у Control Hub.

Безкоштовні номери можна призначити для служб Webex, як-от автосекретар, група пошуку, черга викликів тощо. Безкоштовний номер неможливо призначити як номер користувача або робочого простору, однак можна використовувати його як основний номер для розташування Webex і як ідентифікатор абонента, що телефонує, для користувача або робочого простору.

За негеографічними номерами, як-от безкоштовні номери, клієнтам стає простіше зв’язуватися з компаніями на великій відстані, і водночас із них не стягується повна плата за міжміські виклики. На відміну від безкоштовних номерів, за виклики на ці номери з абонента, що телефонує, стягується плата. Вони доступні в усій країні й не мають префіксів міста. Хоча ці номери мало корисні для приватних осіб, вони дуже прибуткові для компаній, клієнти яких знаходяться в різних куточках країни. Негеографічні номери телефону не мають значка індикації в Control Hub.

У деяких країнах діють обмеження на здійснення вихідних викликів із негеографічних номерів. Обмеження для негеографічних номерів у таких країнах такі самі, як і для безкоштовних номерів. Країни, у яких діють такі обмеження щодо негеографічних номерів, позначаються за допомогою знака §.

У деяких країнах шаблони номерів мають змінну довжину, наприклад: із 050-xxxxxx до 050-xxxxxxxxxxx.


 • Безкоштовні й негеографічні номери не підтримує PSTN Cisco.

 • Якщо ви використовуєте локальну мережу PSTN або мережу PSTN із підключенням до хмари, дізнайтесь у свого постачальника послуг PSTN, чи пропонує він безкоштовні й негеографічні номери.

Північна Америка (всі країни плану нумерації Північної Америки)

Безкоштовні номери:

 • 800-xxx-xxxx

 • 822-xxx-xxxx

 • 833-xxx-xxxx

 • 844-xxx-xxxx

 • 855-xxx-xxxx

 • 866-xxx-xxxx

 • 877-xxx-xxxx

 • 88x-xxx-xxxx

Велика Британія §

Безкоштовні номери:

 • 0800-xxx-xxxx

 • 0808-xxx-xxxx

Негеографічні номери:

 • 030x-xxx-xxxx

 • 033x-xxx-xxxx

 • 034x-xxx-xxxx

 • 037x-xxx-xxxx

 • 084(2–5)-xxx-xxxx

 • 087(0–3)-xxx-xxxx

Австрія

Негеографічні номери:

 • із 050-xxxxxx до 050-xxxxxxxxxxx

 • із 0517-xxxxx до 0517-xxxxxxxxxx

 • із 057-xxxxxx до 057-xxxxxxxxxxx

 • із 059-xxxxxx до 059-xxxxxxxxxxx

Японія

Безкоштовні номери:

 • 0120-xxx-xxx

 • 0800-xxx-xxxx

Негеографічні номери:

 • 050-xxxx-xxxx


Адміністратор клієнта має розуміти, як можна користуватися безкоштовними й негеографічними номерами в країні та як належить їх призначати відповідно до місцевих норм.