Сьогодні дедалі більше людей працюють і навчаються віддалено. Пакет Webex Meetings Suite допомагає їм проводити зустрічі, не відчуваючи відстані. Для кращого захисту адміністратори сайтів можуть налаштувати параметри безпеки на рівні сайту, а також забезпечити доступність деяких додаткових параметрів безпеки для організаторів зустрічей, вебінарів, подій і навчальних сеансів. За допомогою цих параметрів можна обмежити долучення гостей до зустрічей на вашому сайті. Гості – це користувачі без облікового запису Webex на вашому сайті, користувачі, які не ввійшли до облікового запису на цьому сайті, зовнішні відеосистеми, не зареєстровані у вашій організації, а також користувачі, які підключилися лише зі звуком і не ввійшли за допомогою PIN для звуку.

Обмежити доступ небажаних гостей можна такими способами:

 • Вимагати надійний пароль.

 • Зобов’язувати відвідувачів використовувати обліковий запис на вашому сайті.

 • Вимагати пароль від відвідувачів, які використовують тільки телефон або відеопристрій.

 • Забезпечити безпеку особистих кімнат.

Щоб дізнатися, як захистити дані та запобігти їх витоку за межі вашої організації, клієнти Meetings, які використовують програму Webex, можуть ознайомитися зі статтею Обмеження обміну повідомленнями із зовнішніми користувачами в просторах Webex.

Щоб отримати докладні рекомендації щодо захисту зустрічей у Control Hub, натисніть тут.

Вимога використання надійних паролів для всіх зустрічей, вебінарів, подій і сеансів

Обов’язковий пароль – найефективніший спосіб посилення безпеки всіх ваших зустрічей, вебінарів, подій і навчальних сеансів. Паролі захищають від несанкціонованого доступу, оскільки долучитися можуть лише користувачі, які знають цей пароль. Завдяки обов’язковому паролю всі зустрічі, вебінари, події та навчальні сеанси, створені організаторами, буде захищено.

Рекомендується використовувати нестандартні та складні паролі. Бажано, щоб пароль містив літери у верхньому й нижньому регістрах, цифри та спеціальні символи (наприклад, $Tu0psrOx!). Щоб підвищити безпеку зустрічі, установіть такі вимоги до пароля: не менше 11 символів, хоча б 1 цифра, 1 літера у верхньому регістрі та 1 літера в нижньому регістрі, а також 1 спеціальний символ (наприклад, $, & або %).


Додавання паролів до зустрічей, вебінарів, подій і навчальних сеансів не впливає на долучення авторизованих відвідувачів. Учасники можуть легко приєднатися, перейшовши за вказаною в електронному листі-запрошенні URL-адресою, або безпосередньо на сайті Webex.

 1. Відкрийте подання клієнта на сайті https://admin.webex.com, виберіть Services (Служби) > Meeting (Зустріч), а потім натисніть Sites (Сайти).

 2. Виберіть сайт Webex, для якого потрібно змінити налаштування, і натисніть Configure Site (Налаштувати сайт).

 3. У розділі Common Settings (Загальні налаштування) виберіть Security (Безпека).

 4. У розділі Security Options (Параметри безпеки) у Cisco Webex виберітьRequire strong passwords for meetings (Вимагати надійний пароль для зустрічей).

 5. Установіть один із цих прапорців і задайте потрібні параметри:

  • Require mixed case (Нижній і верхній регістр).

  • Minimum length (Мінімальна довжина).

  • Minimum number of numeric (Мінімальна кількість цифр).

  • Minimum number of alpha (Мінімальна кількість літер).

  • Minimum number of special characters (Мінімальна кількість спеціальних символів).

  • Do not allow dynamic web page text for meeting passwords (site name, host`s name, username, meeting topic) (Не дозволяти використовувати в паролі динамічний текст вебсторінки (ім’я сайту, організатора, користувача, тему зустрічі)).

  • Do not allow meeting passwords from this list (Не дозволяти використовувати для зустрічей паролі з цього списку).

 6. Виберіть Update (Оновити).


  Надійний пароль має складатися щонайменше з 11 символів і включати літери верхнього й нижнього регістру, цифри та спеціальні символи. Для кращої безпеки можна використовувати спеціальні символи (!, ?, &).

Вимога входити в систему під час долучення до зустрічі, вебінару, події або навчального сеансу

Якщо на сайті Webex проводяться конфіденційні зустрічі, вебінари, події або навчальні сеанси, рекомендується зобов’язати всіх користувачів мати обліковий запис на цьому сайті. Якщо цей параметр увімкнено, усі відвідувачі, крім організаторів, під час спроби долучитися до зустрічі, вебінару, події або навчального сеансу також повинні будуть указати свої облікові дані.

Додатково до вимоги входу на сайт рекомендується зобов’язати відвідувачів входити в систему в разі підключення через телефон. Це запобігає долученню до зустрічі або навчального сеансу користувачів із неналежними обліковими даними.

 1. Відкрийте подання клієнта на сайті https://admin.webex.com, виберіть Services (Служби) > Meeting (Зустріч), а потім натисніть Sites (Сайти).

 2. Виберіть сайт Webex, для якого потрібно змінити налаштування, і натисніть Configure Site (Налаштувати сайт).

 3. У розділі Common Settings (Загальні налаштування) виберіть Security (Безпека).

 4. Щоб вимагати входити в систему під час долучення до зустрічі або навчального сеансу через телефон, перейдіть у розділ Security Options (Параметри безпеки) у Cisco Webex, а потім:

  • У розділі Webex Meetings Phone Settings (Налаштування телефона для зустрічей Webex) установіть прапорець Require users to sign in when joining by phone (Зобов’язати користувачів входити в систему в разі долучення через телефон).

  • У розділі Webex Training Phone Settings (Налаштування телефона для навчання у Webex) установіть прапорець Require users to have an account when joining by phone (Зобов’язати користувачів мати обліковий запис у разі долучення через телефон).

  Якщо цей прапорець установлено та організатор вимагає вхід до системи, відвідувачі повинні будуть ввійти в систему зі своїх телефонів. Для цього вони повинні додати до своїх налаштувань профілю номер телефону та PIN-код.

 5. Виберіть Update (Оновити).

Заборона гостям долучатися до розблокованих зустрічей

Рекомендуємо дозволити долучатися до зустрічей Webex і зустрічей в особистих кімнатах тільки тим відвідувачам, у яких є обліковий запис на вашому сайті. Так гості не зможуть долучитися до вашої зустрічі. Відвідувачі, які долучилися через телефон без ідентифікатора відвідувача, опиняються в холі.

 1. Відкрийте подання клієнта на сайті https://admin.webex.com, виберіть Services (Служби) > Meetings (Зустрічі), а потім натисніть Sites (Сайти).

 2. Виберіть сайт Webex, для якого потрібно змінити налаштування, і натисніть Configure Site (Налаштувати сайт).

 3. У розділі Common Settings (Загальні налаштування) виберіть Security (Безпека).

 4. У розділі Webex Meetings Security (Безпека зустрічей Webex) під пунктом When a meeting is unlocked (Коли зустріч розблоковано) установіть прапорець Guests can’t join (Заборонити гостям долучатися).


  Організатори все одно можуть планувати зустрічі, до яких дозволено долучатися гостям.

 5. У розділі Personal Room Security (Безпека зустрічей в особистій кімнаті) під пунктом When a meeting is unlocked (Коли зустріч розблоковано) установіть прапорець Guests can’t join (Заборонити гостям долучатися).

 6. Виберіть Update (Оновити).

Вимога введення пароля зустрічі під час долучення через телефон або системи для відеоконференцій

На додаток до обов’язкового введення пароля в разі долучення за допомогою програми для зустрічей (наприклад, у системах Windows або macOS) необхідно також установити обов’язковий пароль для користувачів, які долучаються до зустрічей із телефона або систем для відеоконференцій. Якщо цей параметр увімкнено, система автоматично створює восьмизначний числовий пароль для відвідувачів, які використовують телефон і систему відеоконференцій, і додає його до запрошення на зустріч. Це гарантує, що через телефон або систему для відеоконференцій до зустрічі зможуть долучитися лише користувачі із запрошенням.

 1. Відкрийте подання клієнта на сайті https://admin.webex.com, виберіть Services (Служби) > Meeting (Зустріч), а потім натисніть Sites (Сайти).

 2. Виберіть сайт Webex, для якого потрібно змінити налаштування, і натисніть Configure Site (Налаштувати сайт).

 3. У розділі Common Settings (Загальні налаштування) виберіть Security (Безпека).

 4. У розділі Security Options (Параметри безпеки) розділу Cisco Webex:

  • Перейдіть у розділ Webex Meetings (Зустрічі Webex) і встановіть прапорець Enforce meeting password when joining by phone (Вимагати пароль зустрічі в разі долучення через телефон).

  • Перейдіть у розділ Webex Meetings (Зустрічі Webex) і встановіть прапорець Enforce meeting password when joining video conferencing systems (Вимагати пароль зустрічі в разі долучення через системи для відеоконференцій).

  • Перейдіть у розділ Webex Events (Події Webex) і встановіть прапорець Enforce event password when joining by phone (Вимагати пароль події в разі долучення через телефон).

  • Перейдіть у розділ Webex Training (Навчання Webex) і встановіть прапорець Enforce training session password when joining by phone (Вимагати пароль навчального сеансу в разі долучення через телефон).


  Якщо деякі з цих параметрів недоступні, зверніться до служби підтримки Webex, щоб увімкнути їх.

 5. Виберіть Update (Оновити).

Блокування особистої кімнати після певного часу

Рекомендується налаштувати автоматичне блокування особистих кімнат після певного часу. Якщо зустріч починається в особистій кімнаті, організатор може прийняти стандартне значення часу, установлене на рівні сайту, або вказати, через скільки хвилин після початку зустрічі особисту кімнату буде заблоковано. Зокрема, організатор може встановити нуль хвилин.

 1. Відкрийте подання клієнта на сайті https://admin.webex.com, виберіть Services (Служби) > Meeting (Зустріч), а потім натисніть Sites (Сайти).

 2. Виберіть сайт Webex, для якого потрібно змінити налаштування, і натисніть Configure Site (Налаштувати сайт).

 3. У розділі Common Settings (Загальні налаштування) виберіть Security (Безпека).

 4. У розділі Personal Room Security (Безпека особистої кімнати) установіть прапорець Automatically lock the meeting [x] minutes after meeting starts (Автоматично блокувати зустріч через [х] хв. після початку зустрічі).

 5. Якщо встановити значення "0", особисту кімнату буде автоматично заблоковано після початку зустрічі. Для додаткової безпеки ви також можете зобов’язати відвідувачів входити в систему.

 6. Виберіть Update (Оновити).

Приховування посилань на зустрічі від відвідувачів під час зустрічей

Приховування посилань на зустрічі або події під час їх проведення ускладнює запрошення відвідувачами небажаних гостей, оскільки вони не зможуть легко скопіювати посилання у вікні зустрічі та надіслати його. Проте відвідувачі все одно можуть скопіювати посилання на зустріч із листа-запрошення та надіслати його іншим користувачам.

 1. Відкрийте подання клієнта на сайті https://admin.webex.com/, а потім натисніть Services (Служби) > Meeting (Зустріч).

 2. Виберіть сайт Webex, який потрібно оновити.

 3. Виберіть Configure Site (Налаштувати сайт) > Common Settings (Загальні налаштування) > Site Options (Параметри сайту).

 4. Установіть прапорець Hide meeting link from attendee view within meetings (Meetings and Events) (Приховати посилання на зустріч від відвідувачів під час зустрічі (зустрічі та події)). За замовчуванням цей параметр вимкнено.


  Якщо цей параметр увімкнено, відвідувачам недоступний варіант Copy Meeting Link (Скопіювати посилання на зустріч) у вікні Meeting Info (Інформація про зустріч), меню More Options (Інші параметри) і меню Meeting (Зустріч). Організатори як і раніше зможуть надсилати посилання на зустрічі під час їх проведення.

Щоб отримати докладні рекомендації щодо захисту зустрічей за допомогою сторінки адміністрування сайту, натисніть тут.

Вимога використання надійних паролів для всіх зустрічей, вебінарів, подій і сеансів

Обов’язковий пароль – найефективніший спосіб посилення безпеки всіх ваших зустрічей, вебінарів, подій і навчальних сеансів. Паролі захищають від несанкціонованого доступу, оскільки долучитися можуть лише користувачі, які знають цей пароль. Завдяки обов’язковому паролю всі зустрічі, вебінари, події та навчальні сеанси, створені організаторами, буде захищено.

Рекомендується використовувати нестандартні та складні паролі. Бажано, щоб пароль містив літери у верхньому й нижньому регістрах, цифри та спеціальні символи (наприклад, $Tu0psrOx!). Щоб підвищити безпеку зустрічі, установіть такі вимоги до пароля: не менше 11 символів, хоча б 1 цифра, 1 літера у верхньому регістрі та 1 літера в нижньому регістрі, а також 1 спеціальний символ (наприклад, $, & або %).


Додавання паролів до зустрічей, подій і навчальних сеансів не впливає на долучення авторизованих відвідувачів. Учасники можуть легко приєднатися, перейшовши за вказаною в електронному листі-запрошенні URL-адресою, або безпосередньо на сайті Webex.

 1. Перейдіть на сторінку адміністрування сайту Webex і натисніть Configuration (Конфігурація) > Common Site Settings (Загальні налаштування сайту) > Options (Параметри) > Security Options (Параметри безпеки).

 2. У розділі Cisco Webex установіть прапорець Require strong passwords for meetings (Вимагати надійний пароль для зустрічей).

 3. Установіть один із цих прапорців і задайте потрібні параметри:

  • Require mixed case (Нижній і верхній регістр).

  • Minimum length (Мінімальна довжина).

  • Minimum number of numeric (Мінімальна кількість цифр).

  • Minimum number of alpha (Мінімальна кількість літер).

  • Minimum number of special characters (Мінімальна кількість спеціальних символів).

  • Do not allow dynamic web page text for meeting passwords (site name, host`s name, username, meeting topic) (Не дозволяти використовувати в паролі динамічний текст вебсторінки (ім’я сайту, організатора, користувача, тему зустрічі)).

  • Do not allow meeting passwords from this list (Не дозволяти використовувати для зустрічей паролі з цього списку).

 4. Виберіть Update (Оновити).


  Надійний пароль має складатися щонайменше з 11 символів і включати літери верхнього й нижнього регістру, цифри та спеціальні символи. Для кращої безпеки можна використовувати спеціальні символи (!, ?, &).

Вимога входити в систему під час долучення до зустрічі, вебінару, події або навчального сеансу

Якщо на сайті Webex проводяться конфіденційні зустрічі, вебінари, події або навчальні сеанси, рекомендується зобов’язати всіх користувачів мати обліковий запис на цьому сайті. Якщо цей параметр увімкнено, усі відвідувачі, крім організаторів, під час спроби долучитися до зустрічі, вебінару, події або навчального сеансу також повинні будуть указати свої облікові дані.

Додатково до вимоги входу на сайт рекомендується зобов’язати відвідувачів входити в систему в разі підключення через телефон. Це запобігає долученню до зустрічі або навчального сеансу користувачів із неналежними обліковими даними.


Відвідувачам, які долучаються через програму Meetings або Training, знадобиться пройти автентифікацію, щоб не робити цього під час підключенні звуку. Це обмеження стосується тільки користувачів, які долучаються через телефон.

Крім того, розгляньте можливість заборонити відвідувачам долучатися через системи для відеоконференцій до зустрічей, у яких треба виконати вхід. Користувачі не можуть виконати вхід із системи для відеоконференцій. Якщо дозволити приєднуватися за допомогою таких систем, виникає ризик долучення неавторизованих користувачів.

Пам’ятайте, що якщо ввімкнути цей параметр, то до зустрічі, події або навчального сеансу зможуть долучатися тільки внутрішні відвідувачі. Це чудовий спосіб забезпечити безпеку зустрічей, але його не потрібно встановлювати, якщо на зустрічі мають бути зовнішні гості.

 1. Перейдіть на сторінку адміністрування сайту Webex і натисніть Configuration (Конфігурація) > Common Site Settings (Загальні налаштування сайту) > Options (Параметри) > Security Options (Параметри безпеки).

 2. Щоб зобов’язати користувачів входити в систему для долучення до зустрічі або навчального сеансу через телефон:

  • У розділі Webex Meetings (Зустрічі Webex) установіть прапорець Require users to sign in when joining by phone (Зобов’язати користувачів входити в систему в разі долучення через телефон).

  • У розділі Webex Training Phone Settings (Налаштування телефона для навчання у Webex) установіть прапорець Require users to have an account when joining by phone (Зобов’язати користувачів мати обліковий запис у разі долучення через телефон).

  Якщо цей прапорець установлено та організатор вимагає вхід до системи, відвідувачі повинні будуть ввійти в систему зі своїх телефонів. Для цього вони повинні додати до своїх налаштувань профілю номер телефону та PIN-код.

 3. Виберіть Update (Оновити).

Заборона гостям долучатися до розблокованих зустрічей

Рекомендуємо дозволити долучатися до зустрічей Webex і зустрічей в особистих кімнатах тільки тим відвідувачам, у яких є обліковий запис на вашому сайті. Так гості не зможуть долучитися до вашої зустрічі. Відвідувачі, які долучилися через телефон без ідентифікатора відвідувача, опиняються в холі.

 1. Перейдіть на сторінку адміністрування сайту Webex і натисніть Configuration (Конфігурація) > Common Site Settings (Загальні налаштування сайту) > Options (Параметри) > Security Options (Параметри безпеки).

 2. У розділі Webex Meetings Security (Безпека зустрічей Webex) під пунктом When a meeting is unlocked (Коли зустріч розблоковано) установіть прапорець Guests can’t join (Заборонити гостям долучатися).


  Організатори все одно можуть планувати зустрічі, до яких дозволено долучатися гостям.

 3. У розділі Personal Room Security (Безпека зустрічей в особистій кімнаті) під пунктом When a meeting is unlocked (Коли зустріч розблоковано) установіть прапорець Guests can’t join (Заборонити гостям долучатися).

 4. Виберіть Update (Оновити).

Вимога введення пароля зустрічі під час долучення через телефон або системи для відеоконференцій

На додаток до обов’язкового введення пароля в разі долучення за допомогою програми для зустрічей (наприклад, у системах Windows або macOS) необхідно також установити обов’язковий пароль для користувачів, які долучаються до зустрічей із телефона або систем для відеоконференцій. Якщо цей параметр увімкнено, система автоматично створює восьмизначний числовий пароль для відвідувачів, які використовують телефон і систему відеоконференцій, і додає його до запрошення на зустріч. Це гарантує, що через телефон або систему для відеоконференцій до зустрічі зможуть долучитися лише користувачі із запрошенням.

 1. Перейдіть на сторінку адміністрування сайту Webex і натисніть Configuration (Конфігурація) > Common Site Settings (Загальні налаштування сайту) > Options (Параметри) > Security Options (Параметри безпеки).

 2. У розділі Cisco Webex:

  • Перейдіть у розділ Webex Meetings (Зустрічі Webex) і встановіть прапорець Enforce meeting password when joining by phone (Вимагати пароль зустрічі в разі долучення через телефон).

  • Перейдіть у розділ Webex Meetings (Зустрічі Webex) і встановіть прапорець Enforce meeting password when joining video conferencing systems (Вимагати пароль зустрічі в разі долучення через системи для відеоконференцій).

  • Перейдіть у розділ Webex Events (Події Webex) і встановіть прапорець Enforce event password when joining by phone (Вимагати пароль події в разі долучення через телефон).

  • Перейдіть у розділ Webex Training (Навчання Webex) і встановіть прапорець Enforce training session password when joining by phone (Вимагати пароль навчального сеансу в разі долучення через телефон).


  Якщо деякі з цих параметрів недоступні, зверніться до служби підтримки Webex, щоб увімкнути їх.

 3. Виберіть Update (Оновити).

Блокування особистої кімнати після певного часу

Рекомендується налаштувати автоматичне блокування особистих кімнат після певного часу. Якщо зустріч починається в особистій кімнаті, організатор може прийняти стандартне значення часу, установлене на рівні сайту, або вказати, через скільки хвилин після початку зустрічі особисту кімнату буде заблоковано. Зокрема, організатор може встановити нуль хвилин.

 1. Перейдіть на сторінку адміністрування сайту Webex і натисніть Configuration (Конфігурація) > Common Site Settings (Загальні налаштування сайту) > Options (Параметри).

 2. У розділі Personal Room Security (Безпека особистої кімнати) установіть прапорець Automatically lock the meeting [x] minutes after meeting starts (Автоматично блокувати зустріч через [х] хв. після початку зустрічі).

 3. Якщо встановити значення "0", особисту кімнату буде автоматично заблоковано після початку зустрічі. Для додаткової безпеки ви також можете зобов’язати відвідувачів входити в систему.

 4. Виберіть Update (Оновити).

Приховування посилання на зустріч від відвідувачів під час зустрічі

Приховування посилань на зустрічі або події під час їх проведення ускладнює запрошення відвідувачами небажаних гостей, оскільки вони не зможуть легко скопіювати посилання у вікні зустрічі та надіслати його. Проте відвідувачі все одно можуть скопіювати посилання на зустріч із листа-запрошення та надіслати його іншим користувачам.

 1. Перейдіть на сторінку адміністрування сайту Webex і натисніть Configuration (Конфігурація) > Common Site Settings (Загальні налаштування сайту) > Options (Параметри).

 2. Прокрутіть униз до розділу Security Options (Параметри безпеки) > Other (Інше) і встановіть прапорець Hide meeting link from attendee view within meetings (Meetings and Events) (Приховати посилання на зустріч від відвідувачів під час зустрічі (зустрічі та події)). За замовчуванням цей параметр вимкнено.


  Якщо цей параметр увімкнено, відвідувачам недоступний варіант Copy Meeting Link (Скопіювати посилання на зустріч) у вікні Meeting Info (Інформація про зустріч), меню More Options (Інші параметри) і меню Meeting (Зустріч). Організатори як і раніше зможуть надсилати посилання на зустрічі під час їх проведення.

Щоб отримати докладні рекомендації щодо захисту зустрічей, натисніть тут.

Щоб дії користувачів не приводили до помилок під час зустрічей, слід задати певні параметри. Так ви забезпечите безпеку запланованих зустрічей, а також зустрічей в особистих кімнатах.


Ці налаштування працюють лише для запланованих зустрічей. До зустрічей в особистих кімнатах вони не застосовуються.

Заплановані зустрічі

 1. Увійдіть на свій сайт Cisco Webex.

 2. Перейдіть у розділ Meetings (Зустрічі) і натисніть Schedule (Запланувати).

 3. Укажіть дані зустрічі.

 4. У розділі Show advanced options (Показати розширені параметри) > Scheduling Options (Параметри планування) > Unlocked meetings (Розблоковані зустрічі) установіть прапорець Guests can’t join the meeting (Заборонити гостям долучатися до зустрічі). Так відвідувачам зустрічі потрібно буде входити на сайт Webex, перш ніж долучитися до зустрічі. Учасники, які ввімкнули тільки звук, також мають увійти за допомогою PIN-коду для звуку. Відеосистеми, не зареєстровані у вашій організації, не можуть долучатися.

 5. У розділі Exclude Password (Виключення пароля) установіть прапорець Exclude password from email invitation (Виключити пароль із листа-запрошення). Так пароль до зустрічі не буде надіслано електронною поштою. Вам потрібно буде надати його відвідувачам в інший спосіб, наприклад телефоном.


  Якщо ви плануєте зустріч із Microsoft Outlook, у розділі Meeting Information (Інформація про зустріч) виберіть Don’t include meeting password in email invitation (Не включати пароль до зустрічі в лист-запрошення).

 6. Перевірте дані зустрічі та натисніть Schedule (Запланувати) або Start (Розпочати).

Подальші дії

 • Після початку зустрічі та долучення всіх відвідувачів, заблокуйте її. Для цього виберіть More options (Інші параметри) > Lock meeting (Заблокувати зустріч).

 • Якщо до зустрічі долучився небажаний учасник, виключіть його. Для цього на панелі Participants (Учасники) натисніть правою кнопкою миші його ім’я та виберіть Expel (Виключити).

Зустрічі в особистих кімнатах

Ви налаштували автоматичне блокування особистої кімнати після початку зустрічі. Рекомендуємо задати значення 0.

 1. Перейдіть у розділ Preferences (Параметри) > My Personal Room (Моя особиста кімната) > Automatic lock (Автоматичне блокування), установіть цей прапорець і встановіть значення 0.

 2. Натисніть Save (Зберегти).

  Це працює як блокування кімнати після входу в неї. Так відвідувачі у вашому холі не зможуть автоматично долучитися до зустрічі. Натомість під час зустрічі ви побачите сповіщення про те, що в холі очікують відвідувачі. Ви можете переглянути їх список і дозволити долучитися тільки авторизованим відвідувачам.


  URL-адреса вашої особистої кімнати загальнодоступна. Якщо адміністратор сайту не заборонив входити до неї неавторизованим користувачам, то в лобі може очікувати будь-хто. Завжди переглядайте імена відвідувачів, перш ніж впускати їх у кімнату.