Настолен компютър за грижи: Преместване на дейност

Преместване на дейност, когато дейността е:

  • Автоматично присвоен на скорошна дейност, но клиентът се свързва с вас относно различен проблем.

  • Автоматично присвоен на нова заявка , но клиентът се свързва с вас относно съществуваща отворена заявка.

  • Не е свързано с искане.

Използвайте манипулатора за плъзгане, за да преместите дейност в нова или съществуваща отворена заявка в пътешествието на клиента.

Не можете да преместите дейност, ако:

  • Дейността е затворена.

  • Дейността е свързана със закрита заявка.

Можете да премествате дейности само в съществуваща отворена заявка или към нова заявка. Не можете да премествате дейност в затворена заявка или към друг клиент.

Беше ли полезна тази статия?