Flytta en aktivitet i kund resan när Care-skrivbord:

  • Kopplar en aktivitet till en ny begär, men kunden kontaktar dig om ett annat problem.

  • Kopplar en aktivitet till ny begär, men kunden kontaktar dig om en befintlig öppen begär.

  • Tilldelar inte en aktivitet till en begär.

Använd drag handtaget för att flytta ett aktivitet till en ny eller existerande öppen begär i kund resan.

Du kan inte flytta ett aktivitet i kund resan om det är kopplat till en stängd begäran.

Du kan endast flytta aktiviteter till en befintlig öppen förfrågan eller till en ny förfrågan. Du kan inte flytta en aktivitet till en stängd förfrågan eller till en annan kund.

Relaterad information