Radna površina za negu: Premeštanje aktivnostiPremeštanje aktivnosti prilikom aktivnosti je:

  • Automatski dodeljena nedavnoj aktivnosti, ali vas klijent kontaktira u vezi sa drugim problemom.

  • Automatski dodeljen novom zahtevu , ali vas klijent kontaktira u vezi sapostojećim otvorenim zahtevom.

  • Nije povezan sa zahtevom.

Koristite regulator za prevlačenje da biste premestili aktivnost na novi ili postojeći otvoreni zahtev na putovanju kupca.

Aktivnost ne možete da premestite ako:

  • Aktivnost je zatvorena.

  • Aktivnost je povezana sa zatvorenim zahtevom.

Aktivnosti možete da premestite samo na postojeći otvoreni zahtev ili na novi zahtev. Ne možete da premestite aktivnost na zatvoreni zahtev ili na drugog kupca.

Da li je ovaj članak bio koristan?