Ако е активирано, можете да използвате кода за достъп до функции (FAC) на настолен телефон , за да отговорите на телефонно повикване на някой друг или да се включите в повикване, на което той вече е отговорил. Тази функция трябва да бъде активирана от вашия администратор. За да активирате за потребител, вж Позволете на потребителите да влизат в телефонните обаждания на други хора .
1

Въведете *33 на телефона си.

Ако е настройвам по този начин, ще чуете тон, който ви уведомява, че системата разпознава код за достъп.

2

Въведете телефонен номер на лицето, към чието обаждане искате да влезете.

Когато сте свързани, провеждате тристранно повикване.