1

Tryck *33 på din telefon.

En ton hörs som anger att systemet känner igen åtkomstkoden om detta har konfigurerats.

2

Ange telefonnumret till personen vars samtal du vill ansluta till.

När du är ansluten befinner du dig i ett trevägssamtal.