Om den är aktiverad kan du använda funktionsåtkomstkoden (FAC) på skrivbordstelefon för att besvara någon annans telefonsamtal eller för att hoppa in i ett samtal som denne redan har besvarat. Den här funktionen måste aktiveras av administratören. För att aktivera för en användare, se Tillåt användare att byta in i andras telefonsamtal .
1

Tryck *33 på din telefon.

En ton hörs som anger att systemet känner igen åtkomstkoden om detta har konfigurerats.

2

Ange telefonnumret till personen vars samtal du vill ansluta till.

När du är ansluten befinner du dig i ett trevägssamtal.